ประมวลกฎหมายที่ดิน :ทรัพย์และทรัพย์สิน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 & บรรพ 4 (แก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายที่ดิน :ทรัพย์และทรัพย์สิน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 & บรรพ 4 (แก้ไขเพิ่มเติม

ประมวลกฎหมายที่ดิน :ทรัพย์และทรัพย์สิน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 & บรรพ 4 (แก้ไขเพิ่มเติม

Author : คณะวิชาการ THE JUSTICE GROUP 

Softcover

฿ 126.00

140.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9786162604317

ISBN : 9786162604317

Year of print : 1 / 2563

Size ( w x h ) : 145 x 210 mm.

Number of pages : 307 Pages

Book category : กฎหมายแพ่งและพาณิชย์

Product details : ประมวลกฎหมายที่ดิน :ทรัพย์และทรัพย์สิน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 & บรรพ 4 (แก้ไขเพิ่มเติม

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0