ประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์ ประจำปี 2565 | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
ประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์ ประจำปี 2565
ประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์ ประจำปี 2565

ประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์ ประจำปี 2565

Author : สำนักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ

Softcover

฿ 495.00

550.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9786168163108

ISBN : 9786168163108

Year of print : 1 / 2565

Size ( w x h ) : 0 x 0 mm.

Number of pages : 1875 Pages

Book category : กฎหมาย

Product details : ประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์ ประจำปี 2565
คู่มือปฏิบัติงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภาษีอากร หนึ่งในคัมภีร์เรื่องภาษีที่ต้องมีติดตู้หนังสือไว้ ไม่เฉพาะวงการนักวิชาชีพที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย เช่น เจ้าหน้าที่สรรพากร ผู้พิพากษา พนักงานอัยการ ทนายความ นักบัญชี คณาจารย์ และนิสิต นักศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน แต่ยังเหมาะกับนักธุรกิจและผู้บริหารรุ่นใหม่ ที่ต้องการรู้ลึก รู้จริง 'เรื่องภาษี' ควรอ่านและทำความเข้าใจเพื่อแต้มต่อในการทำงานและธุรกิจ

รวมกฎหมายภาษีสรรพากรไว้เพื่อการใช้งานได้อย่างครบถ้วน

  • พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร
  • กฎกระทรวง ประกาศ คำสั่ง เกี่ยวกับประมวลรัษฎากร
  • ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม 
  • ประกาศ คำสั่ง เกี่ยวกับภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์

จัดหมวดหมู่มาตราเป็นระเบียบ สะดวกในการสืบค้น


ภายในชุดประกอบด้วย :

หนังสือ ‘ประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์ 2565 (เล่ม 1)

* พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร

* กฎกระทรวง ประกาศ คำสั่ง เกี่ยวกับประมวลรัษฎากร

* ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม 

* ประกาศ คำสั่ง เกี่ยวกับภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์หนังสือ ‘ประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์ 2565 (เล่ม 2)

* คำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.

* คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัย ภาษีอากร


Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0