การบัญชีชั้นสูง (ADVANCED ACCOUNTING) | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
การบัญชีชั้นสูง (ADVANCED ACCOUNTING)
การบัญชีชั้นสูง (ADVANCED ACCOUNTING)

การบัญชีชั้นสูง (ADVANCED ACCOUNTING)

Author : ศิลปพร ศรีจั่นเพชร และคณะ

Softcover

฿ 270.00

300.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9786165862707

ISBN : 9786165862707

Year of print : 1 / 2564

Size ( w x h ) : 0 x 0 mm.

Number of pages : 0 Pages

Book category : การบัญชี

Product details : การบัญชีชั้นสูง (ADVANCED ACCOUNTING)

หนังสือ การบัญชีชั้นสูง ADVANCED ACCOUNTING

หนังสือเล่มนี้ เหมาะสำหรับนิสิตนักศึกษา

ระดับปริญญาตรีทางการบัญชีและผู้เตรียมตัวสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เนื้อหาภายในเล่มตรงตามหลักสูตรการศึกษาในระดับปริญญาตรี

ของทุกสถาบัน ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินล่าสุด

และตามขอบเขตของเนื้อหาที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

ในพระบรมราชปถัมภ์

หนังสือภายในเล่มประกอบด้วย 10 บท โดยครอบคลุม

รายได้สัญญาที่ทำกับลูกค้า การบัญชีสำหรับการฝากขาย

การบัญชีสำหรับการขายผ่อนชำระ การบัญชีสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

และก่อสร้าง การบัญชีสำหรับสัญญาเช่า การเปลี่ยนแปลงทางบัญชี

และการแก้ไขข้อผิดพลาด การบัญชีสำหรับการร่วมการงาน

การบัญชีสำหรับสำนักงานใหญ่และสาขา การบัญชีสำหรับ

รายการเงินตราต่างประเทศ และงบการเงินระหว่างกาล

ISBN 978-616-586-270-7

917861651862707

ราคา 300.- บาท

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0