ความรู้พื้นฐานเพื่อการป้องกันและรักษาโรคสมองเสื่อม ALZHEIMER
ความรู้พื้นฐานเพื่อการป้องกันและรักษาโรคสมองเสื่อม ALZHEIMER

ความรู้พื้นฐานเพื่อการป้องกันและรักษาโรคสมองเสื่อม ALZHEIMER

Author : วิภาวรรณ ตั้งนิพนธ์

Softcover

฿ 216.00

240.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9789740340652

ISBN : 9789740340652

Year of print : 1 / 2564

Size ( w x h ) : 195 x 260 mm.

Number of pages : 117 Pages

Book category : โรคต่าง ๆ

Product details : ความรู้พื้นฐานเพื่อการป้องกันและรักษาโรคสมองเสื่อม ALZHEIMER

หนังสือเรื่อง "ความรู้พื้นฐานเพื่อการป้องกันและรักษาโรคสมองเสื่อม ALZHEIMER" เล่มนี้เขียนจากประสบการณ์ในการสอนวิชาชีววิทยาของโรคอัลไซเมอร์มานานกว่า 30 ปี โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อ่านมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการเกิดโรคอัลไซเมอร์ตั้งแต่สาเหตุที่เกี่ยวข้อง พยาธิวิทยาการเกิดโรค การตรวจวินิจฉัย การรักษาด้วยวิธีต่างๆ รวมทั้งการป้องกันที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งกล่าวถึงการรักษาในปัจจุบันทางเวชปฏิบัติ รวมทั้งยาและสารประกอบทางเคมีต่างๆ ที่อยู่ในขั้นตอนการวิจัยให้ได้มาซึ่งยาหรือสารเวชภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพดีพอที่จะนำมาใช้ในทางปฏิบัติจริงต่อไป

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0