วิธีการวิจัยพื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ (BASIC OF RESEARCH METHODOLOGY FOR HEALTH SCIENCES)
วิธีการวิจัยพื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ (BASIC OF RESEARCH METHODOLOGY FOR HEALTH SCIENCES)

วิธีการวิจัยพื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ (BASIC OF RESEARCH METHODOLOGY FOR HEALTH SCIENCES)

Author : เจษฎา คุณโน

Softcover

฿ 261.00

290.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9789740340560

ISBN : 9789740340560

Year of print : 1 / 2564

Size ( w x h ) : 190 x 260 mm.

Number of pages : 264 Pages

Book category : สาธารณสุขศาสตร์

Product details : วิธีการวิจัยพื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ (BASIC OF RESEARCH METHODOLOGY FOR HEALTH SCIENCES)

วิธีการวิจัยพื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Basic of Research Methodologry for Health Science) เล่มนี้ ได้นำเสนอหลักการวิจัย กระบวนการวิจัย และวิธีการวิจัยทั้งหมด 14 วิธีการพร้อมแผนภาพประกอบทุกขั้นตอนเพื่อความเข้าใจง่าย

นอกจากนี้ผู้เขียนยังมองเห็นความสำคัญของการสืบค้นข้อมูลต่างๆ ได้อย่างเป็นระบบ และได้นำเสนอการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ได้อย่างเป็นระบบ และได้นำเสนอการจัดเก็บข้อมูลเอกสารอ้างอิงโดยใช้โปรแกรม EndNote เพื่อประโยชน์ในการรวบรวมข้อมูลอีกด้วย

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0