ทฤษฎีดนตรีตะวันตก (WESTERN MUSIC THEORY)
ทฤษฎีดนตรีตะวันตก (WESTERN MUSIC THEORY)

ทฤษฎีดนตรีตะวันตก (WESTERN MUSIC THEORY)

Author : วิบูลย์ ตระกูลฮุ้น

Softcover

฿ 270.00

300.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9786165864954

ISBN : 9786165864954

Year of print : 3 / 2564

Size ( w x h ) : 0 x 0 mm.

Number of pages : 279 Pages

Book category : ดนตรีสากล

Product details : ทฤษฎีดนตรีตะวันตก (WESTERN MUSIC THEORY)

 หนังสือ “ทฤษฎีดนตรีตะวันตก (Western Music Theory)” พิมพ์ครั้งที่ 3 ได้ปรับปรุงเนื้อหา รูปเล่มและส่วนปลีกย่อยอื่น พร้อมทั้งเพิ่มเนื้อหาประเด็น “คอร์ดโครมาติก (Chromatic Chord)” จึงทำให้มีจำนวนบทเพิ่มขึ้นเป็น 10 บท โดยยังคงประเด็นเดิมไว้ เริ่มตั้งแต่ระดับเบื้องต้นจนถึงวิธีการสร้างทรัยแอดและคอร์ดทบเจ็ด รวมถึงความสัมพันธ์ขั้นพื้นฐานระหว่างคอร์ดต่าง ๆ ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาเท่าที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ทฤษฎีดนตรีตะวันตก สำหรับการจัดวางเนื้อหาในแต่ละบทครอบคลุมเนื้อหาในประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกัน ตามด้วยแบบฝึกหัดท้ายบท และคำเฉลยแบบฝึกหัดท้ายเล่ม ทั้งนี้การจัดเรียงลำดับเนื้อหาภายในเล่ม เป็นไปตามความคิดเห็นและประสบการณ์การสอนของผู้เขียน ซึ่งผู้สอนอาจพิจารณาจัดเรียงลำดับเนื้อหาการสอนใหม่ได้ โดยไม่จำเป็นต้องเรียงลำดับตามหนังสือเล่มนี้ หรือหากผู้สอนพิจารณาเห็นว่าบางประเด็นอาจยากเกินไปสำหรับผู้เริ่มเรียน ก็สามารถข้ามไปก่อนได้เช่นกัน เมื่อผู้สอนพิจารณาเห็นว่าผู้เรียนมีความพร้อมแล้ว ก็นำมาสอนภายหลัง

ส่วนแบบฝึกหัดในตอนท้ายของแต่ละบท ผู้สอนอาจอธิบายเนื้อหาทีละประเด็นสลับกับการทำแบบฝึกหัด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการวางแผนการสอน สำหรับผู้อ่านทั่วไป ผู้เขียนแนะนำให้พยายามทำความเข้าใจกับเนื้อหาบทนั้น ๆ ก่อน จากนั้นจึงเริ่มต้นทำแบบฝึกหัด หากผู้อ่านไม่สามารถตอบคำถามแต่ละข้อได้ ให้กลับไปทบทวนประเด็นนั้น ๆ ทีละประเด็นอีกครั้งหนึ่ง นอกจากนี้ ผู้เขียนได้จัดทำหนังสือ “ทักษะทฤษฎีดนตรีตะวันตก (Western Music in Theory and Practice)” พร้อมคำเฉลย ซึ่งสามารถใช้ควบคู่กับหนังสือทฤษฎีดนตรีตะวันตกเล่มนี้ เพื่อเป็นการเสริมทักษะให้ผู้เรียนมีความเข้าใจดียิ่งขึ้น เนื่องจากแบบฝึกหัดที่บรรจุในหนังสือดังกล่าวมีการเรียงลำดับเนื้อหาสอดคล้องกับหนังสือเล่มนี้

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0