ฟิสิกส์ของพลาสมาและโกลวดิสชาร์จ
Out of stock
ฟิสิกส์ของพลาสมาและโกลวดิสชาร์จ

ฟิสิกส์ของพลาสมาและโกลวดิสชาร์จ

Author : บุญโชติ เผ่าสวัสดิ์ยรรยง

Softcover

฿ 232.00

258.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9786165864091

ISBN : 9786165864091

Year of print : 1 / 2564

Size ( w x h ) : 190 x 260 mm.

Number of pages : 336 Pages

Book category : ฟิสิกส์

Product details : ฟิสิกส์ของพลาสมาและโกลวดิสชาร์จ

ความท้าทายของการศึกษาพลาสมาและโกลวดิสชาร์จอยู่ที่ความซับซ้อนขององค์ประกอบพื้นฐานและฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้อง การที่พลาสมาประกอบด้วยอนุภาคหลายกลุ่มรวมอยู่ด้วยกัน ทำให้ต้องอาศัยควาามเข้าใจทางฟิสิกส์จากหลายสาขา งานทางวิชาการด้านพลาสมาดังเช่นหนังสือเล่มนี้ จึงมักมีลักษณะในแนวทางดังกล่าว คือ ต้องนำองค์ความรู้จากฟิสิกส์จากทั้งอุณหพลศาสตร์ จลนศาสตร์ ไฟฟ้าพลศาสตร์ ฟิสิกส์ของไหล และบางครั้งก็รวมถึงกลศาสตร์ควอนตัมมาร่วมใช้ เพื่ออธิบายปรากฎการณ์ต่างๆ ที่พบในพลาสมา

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0