พฤติกรรมและการออกแบบโครงสร้างเหล็ก (BEHAVIOR AND DESIGN OF STEEL STRUCTURES)
พฤติกรรมและการออกแบบโครงสร้างเหล็ก (BEHAVIOR AND DESIGN OF STEEL STRUCTURES)

พฤติกรรมและการออกแบบโครงสร้างเหล็ก (BEHAVIOR AND DESIGN OF STEEL STRUCTURES)

Author : ทักษิณ เทพชาตรี และคณะ

Softcover

฿ 342.00

380.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9789740340546

ISBN : 9789740340546

Year of print : 6 / 2564

Size ( w x h ) : 0 x 0 mm.

Number of pages : 0 Pages

Book category : วิศวกรรมโยธา

Product details : พฤติกรรมและการออกแบบโครงสร้างเหล็ก (BEHAVIOR AND DESIGN OF STEEL STRUCTURES)

หนังสือ "พฤติกรรมและการออกแบบโครงสร้างเหล็ก" เล่มนี้ มีเนื้้อหาครอบคลุมการออกแบบโครงสร้างเหล็ก 2 วิธี คือ 1. วิธีกำลังที่ยอมให้ (Allowable Strength Design. ASD) ซึ่งเปลี่ยนชื่อมาจากวิธีหน่วยแรงที่ยอมให้ (Allowable Strength Design) และ 2. วิธีตัวคูณความต้านทานและน้ำหนักบรรทุก (Load and Resistance factor Design, LRFD) ที่กำหนดมาตรฐานของ AISC (American Institute of Steel Construction) ล่าสุด

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0