ชีวเคมีของสมองเชิงบูรณาการ :เมแทบอลิซึมของสมอง และการประสานประสาท
ชีวเคมีของสมองเชิงบูรณาการ :เมแทบอลิซึมของสมอง และการประสานประสาท

ชีวเคมีของสมองเชิงบูรณาการ :เมแทบอลิซึมของสมอง และการประสานประสาท

Author : ตรีทิพย์ รัตนวรชัย

Softcover

฿ 195.00

230.00

Discount 15 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9789740340409

ISBN : 9789740340409

Year of print : 1 / 2564

Size ( w x h ) : 190 x 260 mm.

Number of pages : 157 Pages

Book category : แพทยศาสตร์

Product details : ชีวเคมีของสมองเชิงบูรณาการ :เมแทบอลิซึมของสมอง และการประสานประสาท

ตำราชีวเคมีของสมองเชิงบูรณาการ กล่าวถึงการบูรณาการความรู้ความเข้าใจด้านกายวิภาคกับการทำงานในแต่ละส่วนของสมอง โดยโยงเข้ากับสารชีวโมเลกุลที่เข้าออก กระบวนการเมแทบอลิซึมของน้ำตาล ไขมัน กรดอะมิโน และวิตามินที่ทำให้สมอง และไขสันหลังทำหน้าที่ได้อย่างประสิทธิภาพ กลไกการควบคุมการผลิต การจัดเก็บ การออกฤทธิ์ และการกำจัดสารชีวโมเลกุลสำคัญในสมอง สารสื่อประสาท และสารปรับประสาท ร่างกายมนุษย์โดยเฉพาะส่วนของสมองเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่มีความลึกซึ้ง วิถีของสารชีวโมเลกุลทั้งจากภายใน หรือภายนอกของสมองก็เช่นกัน ตำราเล่มนี้ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการ โดยเริ่มพื้นฐานของกายวิภาคสรีรวิทยา และชีวเคมี โดยสังเขป ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมองในสภาวะปกติ ตลอดจนเมื่อเกิดพยาธิสภาพ การได้รับสารพิษ อาวุธชีวภาพ และโรคที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของเมแทบอลิซึมของสมอง เรื่องของยา การป้องกัน และการแก้ไข

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0