การบัญชีการเงิน (FINANCIAL ACCOUNTING)
การบัญชีการเงิน (FINANCIAL ACCOUNTING)

การบัญชีการเงิน (FINANCIAL ACCOUNTING)

Author : อุษารัตน์ ธีรธร และคณะ

Softcover

฿ 297.00

330.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9786165827201

ISBN : 9786165827201

Year of print : 1 / 2564

Size ( w x h ) : 0 x 0 mm.

Number of pages : 0 Pages

Book category : การบัญชี

Product details : การบัญชีการเงิน (FINANCIAL ACCOUNTING)

หนังสือการบัญชีการเงินประกอบด้วยเนื้อหาที่เป็นพื้นฐาน ครอบคลุมความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบัญชี วงจรบัญชี เงินสดและเงินลงทุน ลูกหนี้การค้า สินค้าคงเหลือ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ และงบกระแสเงินสด ซึ่งเหมาะสำหรับนิสิตนักศึกษาในคณะบริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ หรือผู้ที่ต้องการเข้าใจงบการเงินและการแสดงรายการทางบัญชีของบริษัทมหาชน


** pre-order  เปิดรับจองตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 และจัดส่งหนังสือหลังวันที่ 5 กรกฎาคม 2564  เป็นต้นไป  **Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0