250 ปี เสียกรุงศรีอยุธยา-สถาปนากรุงธนบุรี 2310-2560 (THE FALL OF AYUTTHAYA & THE RISE OF THONBURI)
250 ปี เสียกรุงศรีอยุธยา-สถาปนากรุงธนบุรี 2310-2560 (THE FALL OF AYUTTHAYA & THE RISE OF THONBURI)

250 ปี เสียกรุงศรีอยุธยา-สถาปนากรุงธนบุรี 2310-2560 (THE FALL OF AYUTTHAYA & THE RISE OF THONBURI)

Author : ชาญวิทย์ เกษตรศิริ :บรรณาธิการ และคณะ

Softcover

฿ 331.00

390.00

Discount 15 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9786168292037

ISBN : 9786168292037

Year of print : 1 / 2564

Size ( w x h ) : 165 x 240 mm.

Number of pages : 0 Pages

Book category : ประวัติศาสตร์

Product details : 250 ปี เสียกรุงศรีอยุธยา-สถาปนากรุงธนบุรี 2310-2560 (THE FALL OF AYUTTHAYA & THE RISE OF THONBURI)

เนื่องในวาระครบรอบ 250 ปีที่สิ้นสุดกรุงศรีอยุธยาและสถาปนากรุงธนบุรีในปีนี้ ความสำคัญอยู่ที่อาณาจักรทั้งสอง คือ กรุงศรีอยุธยาและกรุงธนบุรี  เป็นอาณาจักรที่สำคัญที่สุดของประเทศไทย โดยเฉพาะกรุงศรีอยุธยานั้นตั้งขึ้นตั้งแต่ พ.ศ.1893 มาจนถึง พ.ศ.2310 เป็นราชธานีมาถึง 417 ปี ได้สร้างความเจริญต่างๆ มากมาย ส่วนกรุงธนบุรีถึงแม้จะเป็นราชธานีเพียง 15 ปี (พ.ศ.2310-2325) ก็เป็นสัญลักษณ์ของอิสรภาพในการกู้ชาติจากพม่า เป็นชุมชนเก่าแก่ละมีความสำคัญอย่างยิ่งมาถึงปัจจุบัน การจะศึกษาประวัติศาสตร์ให้รอบด้านนอกจากจะอาศัยเอกสารที่เขียนมาตั้งแต่อดีตแล้ว ยังต้องอาศัยการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมในด้านวิชาการเพื่อให้ได้ข้อมูลต่างๆ สมบูรณ์มากขึ้น ซึ่งหนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมข้อมูลจากนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์หลากหลายท่าน มาให้ข้อมูล ความรู้ และมุมมองที่หลากหลายเพื่อประโยชน์ในด้านวิชาการ และความรู้เพิ่มเติมสำหรับผู้สนใจทั่วไป

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0