กฎหมายว่าด้วยศุลกากร (THAI CUSTOMS LAWS) | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
กฎหมายว่าด้วยศุลกากร (THAI CUSTOMS LAWS)
Out of stock
กฎหมายว่าด้วยศุลกากร (THAI CUSTOMS LAWS)

กฎหมายว่าด้วยศุลกากร (THAI CUSTOMS LAWS)

Author : พงษ์สิริ ตาอินทร์

Softcover

฿ 423.00

470.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9786165721165

ISBN : 9786165721165

Year of print : 2 / 2564

Size ( w x h ) : 185 x 260 mm.

Number of pages : 400 Pages

Book category : กฎหมาย

Product details : กฎหมายว่าด้วยศุลกากร (THAI CUSTOMS LAWS)

หนังสือกฎหมายว่าด้วยศุลกากร (Thai Customs Laws) 

โดย ดร.พงษ์สิริ ตาอินทร์

เนื้อหาครอบคลุมพระราชบัญญัติศุลกากรฉบับใหม่ (2560) และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

แบ่งเป็น 70 บทย่อย สามารถอ่านเข้าใจได้ถึงกระบวนงานศุลกากรตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ

มีประวัติความเป็นมาของกรมศุลกากรให้ศึกษาเพิ่มเติมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

มีเนื้อหาอัพเดทตามประกาศกรมฯ ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน สามารถนำไปเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานหรือดำเนินการทางศุลกากรได้

มีเทคโนโลยี QR Code ที่สามารถสแกน กฎกระทรวง/ประกาศกรมฯ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรานั้นๆ ได้ทันที ไม่ต้องไปเปิดหาจากอินเตอร์เน็ตอีก

เหมาะสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ผู้ที่สนใจเรื่องศุลกากร และผู้ที่เตรียมสอบเข้ากรมศุลกากรทุกตำแหน่ง

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0