สารสื่อประสาทและการประยุกต์
สารสื่อประสาทและการประยุกต์

สารสื่อประสาทและการประยุกต์

Author : จิณัติตา จิตติวัฒน์

Softcover

฿ 374.00

440.00

Discount 15 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9789740340362

ISBN : 9789740340362

Year of print : 1 / 2564

Size ( w x h ) : 190 x 260 mm.

Number of pages : 200 Pages

Book category : กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา

Product details : สารสื่อประสาทและการประยุกต์

สารสื่อประสาทเป็นสารเคมีที่หลั่งจากเซลล์ประสาทที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการนำสัญญาณประสาทเพื่อควบคุมการทำงานของเซลล์ประสาท กล้ามเนื้อ ต่อม และอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย ซึ่งหนังสือเรื่องสารสื่อประสาทและการประยุกต์นี้ ประกอบด้วยความรู้พื้นฐานเริ่มตั้งแต่เซลล์ประสาทการติดต่อสื่อสารระหว่างเซลล์ประสาท และรวบรวมข้อมูลพื้นฐานเรื่องการทำงานของสารสื่อประสาทตั้งแต่การจำแนกชนิดของสารสื่อประสาท กลไกการหลั่ง กระบวนการสร้าง การทำลาย รวมถึงตัวรับของสารสื่อประสาทแต่ละชนิดโดยละเอียด ความรู้พื้นฐานเหล่านี้จำเป็นอย่างยิ่งในการศึกษาทั้งในวิชาสรีรวิทยา ประสาทวิทยาศาสตร์ เภสัชวิทยา และพยาธิสรีรวิทยาในทางคลินิก อีกทั้งหนังสือเล่มนี้เรียบเรียงขึ้นด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายและมีภาพประกอบที่สวยงามช่วยให้มองเห็นภาพการทำงานได้อย่างดียิ่งขึ้น พร้อมกับยกตัวอย่างการนำความรู้พื้นฐานเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างชัดเจน


Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0