นวัตกรรมการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม
นวัตกรรมการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม

นวัตกรรมการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม

Author : อภิชัจ พุกสวัสดิ์

Softcover

฿ 127.00

150.00

Discount 15 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9789740340300

ISBN : 9789740340300

Year of print : 1 / 2564

Size ( w x h ) : 145 x 210 mm.

Number of pages : 0 Pages

Book category : การสื่อสารมวลชน

Product details : นวัตกรรมการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม
การสื่อสารเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการมีส่วนร่วม การสื่อสารเป็นเครื่องมือในการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนทั้งในระดับประเทศ สังคมและชุมชน การสื่อสารเป็นเครื่องมือในการสร้างและพัฒนาประชาชนในชุมชนให้เป็น Smart User โดยใช้องค์ความรู้เรื่องการสื่อสาร การประยุกต์ใช้สื่อมวลชน/สื่อชุมชน และสื่อดิจิทัล เป็นนวัตกรรมการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0