การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

Author : โสภณ พรโชคชัย

Softcover

฿ 297.00

350.00

Discount 15 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9786169277910

ISBN : 9786169277910

Year of print : 6 / 2564

Size ( w x h ) : 185 x 260 mm.

Number of pages : 376 Pages

Book category : ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

Product details : การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

หัวใจสำคัญของหนังสือเล่มนี้ก็คือการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งแยกเป็นระดับมหภาคและระดับจุลภาค รวมทั้งการแยกประเภทของการศึกษาความเป็นไปได้ในแง่มุมต่างๆ ตลอดจนการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังให้ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงิน การสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนกรณีศึกษาการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงิน

เรียนรู้อะไรในหนังสือเล่มนี้

เข้าใจแนวคิดสำคัญของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ : ลักษณะสำคัญทางกายภาพและเศรษฐกิจ วัฎจักรอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งความเชื่อที่คลาดเคลื่อน เช่น การกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยอสังหาริมทรัพย์ การส่งเสริมการซื้อบ้านแก่คนต่างชาติ พิบัติภัยกับมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0