ประวัติศาสตร์ไทยฉบับสังเขป (THAILAND: A SHORT HISTORY)
ประวัติศาสตร์ไทยฉบับสังเขป (THAILAND: A SHORT HISTORY)

ประวัติศาสตร์ไทยฉบับสังเขป (THAILAND: A SHORT HISTORY)

Author : DAVID K. WYATT

Softcover

฿ 425.00

500.00

Discount 15 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9786168292020

ISBN : 9786168292020

Year of print : 5 / 2564

Size ( w x h ) : 165 x 240 mm.

Number of pages : 0 Pages

Book category : ประวัติศาสตร์

Product details : ประวัติศาสตร์ไทยฉบับสังเขป (THAILAND: A SHORT HISTORY)

ประวัติศาสตร์ไทยฉบับสังเขป เป็นการนำเสนอเรื่องราวในประวัติศาสตร์ของดินแดนประเทศไทย 

ในลักษณะ “ประวัติศาสตร์ช่วงยาว” ด้วยกาลเวลาที่ลึกลงในอดีตนับหมื่นปีมาแล้ว เรื่อยมาจนถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 21 (พ.ศ.2545) มีเรื่องราวและเหตุการณ์ของกลุ่มคนไท-ไต/คนสยาม/คนไทย พร้อมๆ กับคนกลุ่มอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และในโลก ที่มีปฏิสัมพันธ์กันทั้งเชิงสร้างสรรค์-ร่วมมือกัน เกี่ยวดองเป็นเครือญาติกัน จนทำให้คนไท-ไต-สยามไทยสรรค์สร้างหน่วยสังคมของตนขึ้นเป็นหมู่บ้าน เมือง แว่นแคว้น อาณาจักร และประเทศ พร้อมกับความรุ่งเรืองของสถาบันทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0