การวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
การวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

การวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

Author : โชคชัย เดชรอด

Softcover

฿ 243.00

270.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9789740340133

ISBN : 9789740340133

Year of print : 1 / 2564

Size ( w x h ) : 190 x 260 mm.

Number of pages : 212 Pages

Book category : การคลัง ภาษีอากร

Product details : การวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

หนังสือเล่มนี้ ช่วยให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ทุกสาขาอาชีพใช้เป็นแนวทางในการวางแผนภาษี ทำให้เสียภาษีได้ถูกต้อง และประหยัด สำหรับนักศึกษา หนังสือเล่มนี้จะให้รายละเอียดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอย่างครบถ้วนตามหลักสูตรระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย รวมทั้งมีกิจกรรมทบทวนความรู้ทุกบท เพื่อเสริมความเข้าใจ

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0