ชีวเคมีทางการแพทย์ (MEDICAL BIOCHEMISTRY)
ชีวเคมีทางการแพทย์ (MEDICAL BIOCHEMISTRY)

ชีวเคมีทางการแพทย์ (MEDICAL BIOCHEMISTRY)

Author : ชัยสิทธิ์ สิทธิเวช

Softcover

฿ 522.00

580.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9789740339984

ISBN : 9789740339984

Year of print : 2 / 2564

Size ( w x h ) : 190 x 260 mm.

Number of pages : 870 Pages

Book category : แพทยศาสตร์

Product details : ชีวเคมีทางการแพทย์ (MEDICAL BIOCHEMISTRY)

หนังสือชีวเคมีทางการแพทย์เล่มนี้มีเนื้อหาที่ครอบคลุมพื้นฐานชีวเคมีที่บูรณาการกับเนื้อหาทางด้านชีววิทยาของเซลล์และสรีรวิทยา เพื่ออธิบายกลไกชีวเคมีที่เกิดขึ้นในร่างกาย ทำให้ผู้อ่านสามารถเชื่อมโยงเนื้อหารายวิชาชีวเคมีเข้ากับการปรับยุกต์ใช้ในการอธิบายกลไกการทำงานของร่างกายได้ เนื่องจากการเข้าใจถึงความผิดปกติของร่างกายได้นั้นจะต้องเข้าใจการทำงานของร่างกายในภาวะปกติให้ดีเสียก่อน ผู้เขียนจึงรวบรวมกรณีศึกษาทั้งหมด 19 กรณีศึกษาในแต่ละบทเพื่อช่วยให้ผู้อ่านสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ชีวเคมีในทางการแพทย์ได้อย่างชัดเจน หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ โภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร ฯลฯ

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0