การบัญชีการเงินเบื้องต้น | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
การบัญชีการเงินเบื้องต้น
การบัญชีการเงินเบื้องต้น

การบัญชีการเงินเบื้องต้น

Author : พงศ์พรต ฉัตราภรณ์ และคณะ

Softcover

฿ 288.00

320.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9789740340058

ISBN : 9789740340058

Year of print : 4 / 2565

Size ( w x h ) : 190 x 260 mm.

Number of pages : 336 Pages

Book category : การบัญชี

Product details : การบัญชีการเงินเบื้องต้น

หนังสือการบัญชีการเงินเบื้องต้น ประกอบด้วยเนื้อหาพร้อมตัวอย่างและบทฝึกหัดที่ครอบคลุมถึงแนวคิดพื้นฐานของการบัญชี ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี การอ่านงบการเงินของกิจการให้บริการ ซื้อขายสินค้า และผลิตสินค้า การวิเคราะห์งบการเงินเบื้องต้น กระบวนการทางการบัญชี การอ่านและวิเคราะห์งบกระแสเงินสด ภาษีธุรกิจเบื้องต้น การใช้สารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการวางแผน ควบคุมและตัดสินใจ ซึ่งเหมาะสมสำหรับนิสิตนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทที่สนใจเรียนรู้เกี่ยวกับงบการเงินของธุรกิจในฐานะที่เป็นผู้ใช้ประโยชน์จากงบการเงิน

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0