ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต (THE DIVERSITY OF LIFE)
ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต (THE DIVERSITY OF LIFE)

ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต (THE DIVERSITY OF LIFE)

Author : EDWARD O. WILSON

Softcover

฿ 522.00

580.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9786167150857

ISBN : 9786167150857

Year of print : 1 / 2563

Size ( w x h ) : 145 x 210 mm.

Number of pages : 592 Pages

Book category : ชีววิทยา

Book details : ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต (THE DIVERSITY OF LIFE)

ปัญหาที่เรากำลังเผชิญคือการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ รากเหง้าของมันคือการทำลายสภาพแวดล้อมทางกายภาพแต่แม้เราจะไม่อาจกอบกู้สิ่งที่สูญเสียไปแล้วให้กลับคืนมาได้แต่เราสามารถชะลออัตราการสูญเสียให้อยู่ในระดับน้อยมากจนแทบสังเกตไม่เห็น ถ้าสิ่งที่เหลืออยู่คือโลกที่มีสิ่งมีชีวิตน้อยกว่าโลกที่มนุษยชาติรับสืบทอดมาอย่างน้อยเราต้องทำให้เกิดดุลยภาพของการกำเนิดและการสูญพันธุ์ของสายพันธุ์อีกครั้ง ข้อดีประการหนึ่งคือ ความพยายามที่จะแก้วิกฤติความหลากหลายทางชีวภาพ ได้มอบประโยชน์ยิ่งใหญ่ที่เราไม่เคยได้รับมาก่อน เพราะการรักษาสายพันธุ์ต่างๆ ไว้ คือการเข้าไปศึกษาสายพันธุ์เหล่านั้นอย่างใกล้ชิดและการเรียนรู้ให้ความเข้าใจสายพันธุ์ต่างๆ คือการใช้ประโยชน์จากคุณลักษณะของพวกมันในวิถีใหม่

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0