แนวทางและเทคนิคการเขียนผลงานวิชาการ (รายงานการวิจัย บทความวิจัย บทความวิชาการ ตำรา)
แนวทางและเทคนิคการเขียนผลงานวิชาการ (รายงานการวิจัย บทความวิจัย บทความวิชาการ ตำรา)

แนวทางและเทคนิคการเขียนผลงานวิชาการ (รายงานการวิจัย บทความวิจัย บทความวิชาการ ตำรา)

Author : สัญญา เคณาภูมิ

Softcover

฿ 216.00

240.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9789740339946

ISBN : 9789740339946

Year of print : 1 / 2564

Size ( w x h ) : 190 x 260 mm.

Number of pages : 189 Pages

Book category : หลักการวิจัย

Book details : แนวทางและเทคนิคการเขียนผลงานวิชาการ (รายงานการวิจัย บทความวิจัย บทความวิชาการ ตำรา)
ความเป็นวิชาการ คือ ความพยายามอธิบายระบบและกลไกของสิ่งใดสิ่งหนึ่งในโลกหรือจักรวาลนี้ว่ามีลักษณะอย่างไรบ้าง ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจำแนกออกเป็นสองสายใหญ่ๆ ได้แก่ ศาสตร์ธรรมชาติ หรือศาสตร์บริสุทธิ์ (์Natural Science or Pure Science) เป็นองค์ความรู้ที่อธิบายสภาวะของสรรพสิ่งในธรรมชาติ เช่น ดิน ฟ้า อากาศ สัตว์ และทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Humanity and Social Science) เป็นองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับตัวมนุษย์ทั้งที่เป็นปัจเจกบุคคล (มนุษยศาสตร์) และกลุ่มบุคคล (สังคมศาสตร์) โดยองค์ความรู้ทั้งสองสายนี้มีลักษณะที่เป็นทั้งความรู้พื้นฐาน (Basic Knowledge) ที่อธิบายถึงสภาวะโดยธรรมชาติของสิ่งใดสิ่งหนึ่งและความรู้ประยุกต์ (Apply Knowledge) ซึ่งเกิดจากมนุษย์พัฒนาต่อยอดเพื่อสนองตอบความต้องการในการนำไปใช้ประโยชน์

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0