ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 2564
ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 2564

ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 2564

Author : สุเมธ ศิริคุณโชติ และคณะ

Softcover

฿ 225.00

250.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9786165772471

ISBN : 9786165772471

Year of print : 1 / 2564

Size ( w x h ) : 0 x 0 mm.

Number of pages : 0 Pages

Book category : การคลัง ภาษีอากร

Product details : ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 2564

หนังสือภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร2564 อัพเดททันสมัยที่สุด เหมาะสำหรับมือใหม่ด้านภาษี ผู้เตรียมตัวสอบเข้ากรมสรรพากร • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร • ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา • ภาษีเงินได้นิติบุคคล • ภาษีมูลค่าเพิ่ม • ภาษีธุรกิจเฉพาะ • อากรแสตมป์ • ภาษีการรับมรดก • ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปรับปรุง 2564: กฎหมายภาษีอากรหลายเรื่องเช่น มาตรการภาษีต่างๆ  เพื่อป้องกันและต่อสู้กับโควิท 19, เรื่องการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรเพิ่มเติม, การจัดเก็บภาษีเงินได้และภาษีหัก ณ  ที่จ่าย จากกองทุนรวมที่เป็นนิติบุคคล การให้ใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์กับการบริจาค, การให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราแบบใหม่ที่เกี่ยวกับ e-withholding tax และการจัดเก็บภาษีอากรแสตมป์จากตราสารอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0