การดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายแบบองค์รวม
การดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายแบบองค์รวม

การดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายแบบองค์รวม

Author : สุรีพร ธนศิลป์

Softcover

฿ 171.00

190.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9789740339793

ISBN : 9789740339793

Year of print : 1 / 2563

Size ( w x h ) : 145 x 210 mm.

Number of pages : 234 Pages

Book category : พยาบาลศาสตร์

Book details : การดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายแบบองค์รวม
การดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายแบบองค์รวม เป็นการพยาบาลที่มีมาตรฐานวิชาชีพ และมีจริยธรรม ที่คำนึงถึงความต้องการของผู้ป่วยเป็นสำคัญ เพื่อส่งเสริมความสุขสบาย บรรเทาอาการทั้งทางด้านร่างกาย จิตอารมณ์ จิตวิญญาณ และจิตสังคม ส่งผลในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการตายดีของผู้ป่วย ทั้งในโรงพยาบาล และที่บ้าน รวมถึงการลดความโศกเศร้าของครอบครัวเมื่อผู้ป่วยจากไป
Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0