เขียนแบบเทคนิค (TECHNICAL DRAWING) (รหัสวิชา 3100-0002)
เขียนแบบเทคนิค (TECHNICAL DRAWING) (รหัสวิชา 3100-0002)

เขียนแบบเทคนิค (TECHNICAL DRAWING) (รหัสวิชา 3100-0002)

Author : อำนาจ ทองแสน

Softcover

฿ 225.00

250.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9786160832248

ISBN : 9786160832248

Year of print : 1 / 2561

Size ( w x h ) : 185 x 255 mm.

Number of pages : 456 Pages

Book category : วิศวกรรมศาสตร์

Product details : เขียนแบบเทคนิค (TECHNICAL DRAWING) (รหัสวิชา 3100-0002)
 เนื้อหาตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) พุทธศักราช 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย หลักการเขียนแบบเทคนิคและเครื่องมือ อุปกรณ์ในงานเขียนแบบ มาตรฐานของงานเขียนแบบเทคนิค การสร้างรูปทรงเรขาคณิต การบอกขนาดมิติ การเขียนแบบภาพสามมิติ การเขียนแบบภาพฉาย การเขียนแบบภาพตัด การเขียนแบบภาพช่วย การเขียนแบบภาพคลี่เบื้องต้น การเขียนสัญลักษณ์เบื้องต้นในงานช่างอุตสาหกรรม และการเขียนแบบสั่งงาน และยังมีแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียนท้ายบท ใบสั่งงาน และใบประเมินผลการปฏิบัติงานไว้อย่างครบถ้วน

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0