เขียนข้อเสนอวิจัย (PROPOSAL) ทำได้ง่าย ๆ
เขียนข้อเสนอวิจัย (PROPOSAL) ทำได้ง่าย ๆ

เขียนข้อเสนอวิจัย (PROPOSAL) ทำได้ง่าย ๆ

Author : กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์

Softcover

฿ 110.00

130.00

Discount 15 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9789740339885

ISBN : 9789740339885

Year of print : 3 / 2563

Size ( w x h ) : 150 x 210 mm.

Number of pages : 114 Pages

Book category : หลักการวิจัย

Product details : เขียนข้อเสนอวิจัย (PROPOSAL) ทำได้ง่าย ๆ

หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับนิสิตนักศึกษา นักวิจัย อาจารย์ ตลอดจนผู้สนใจ นำไปใช้ในการทำการวิจัยและการสอนวิชาวิจัยในทุกสาขาวิชา โดยเฉพาะทางด้านสังคมศาสตร์ โดยผู้เขียนได้อธิบายขั้นตอนของการจัดทำข้อเสนอวิจัยในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การหาหัวข้อวิจัย  จนถึงการแก้ไขหลังการนำเสนอหัวข้อวิจัย เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย

1.การหาหัวข้อวิจัย

2.การตั้งชื่องานวิจัย

3.การออกแบบกรอบตัวแปรของงานวิจัย

4.การเขียนข้อเสนอวิจัยส่วนบทนำ (บทที่ 1)

5.การเขียนข้อเสนอวิจัยส่วนการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (บทที่ 2)

6.การเขียนข้อเสนอวิจัยส่วนระเบียบวิธีวิจัย (บทที่ 3)

7.สถิติควรรู้ในงานวิจัย

8.การเตรียมตัวก่อนนำเสนอข้อเสนอวิจัย

9.การนำเสนอข้อเสนอวิจัย

 

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0