การประปาชุมชนเมืองและชนบท
การประปาชุมชนเมืองและชนบท

การประปาชุมชนเมืองและชนบท

Author : ประพัฒน์ เป็นตามวา

Softcover

฿ 342.00

380.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9789740339816

ISBN : 9789740339816

Year of print : 1 / 2563

Size ( w x h ) : 190 x 260 mm.

Number of pages : 454 Pages

Book category : วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

Book details : การประปาชุมชนเมืองและชนบท

น้ำเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการดำรงชีพของมนุษยชาติ มนุษย์จะมีสุขภาพดีได้ต้องมาจากการอุปโภคบริโภคน้ำที่สะอาด มีปริมาณเพียงพอและปลอดภัย  หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับอาจารย์ผู้สอน นิสิต นักศึกษา ที่มีการเรียนการสอนด้านสาธารณสุขศาสตร์ อนามัยสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาธารณสุขชุมชน และวิทยาศาสตร์สุขภาพ รวมทั้งผู้ที่สนใจทั่วไปและผู้ดูแลระบบผลิตน้ำสะอาด  จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้คือ องค์ความรู้ด้านการจัดการคุณภาพน้ำและการผลิตน้ำสะอาดทั้งในเขตเมืองและชนบท รวมถึงเนื้อหาบางส่วนสามารถนำไปปรับใช้ในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเนื้อหาประกอบด้วย การปรับปรุงคุณภาพน้ำสะอาด ระบบประปา แหล่งน้ำสำหรับผลิตประปา ลักษณะสมบัติของน้ำดิบ วิธีการผลิตน้ำสะอาด การปรับปรุงคุณภาพน้ำ การแก้น้ำกระด้าง การใช้ระบบแลกเปลี่ยนประจุ การเกาะหรือดูดติดผิว การฆ่าเชื้อโรค การให้ฟลูออไรด์ การกำจัดเหล็กและแมงกานีส การผลิตน้ำจืดจากน้ำเค็ม กระบวนการเมนเบรน ระบบแจกจ่ายน้ำประปา ขนาดของระบบประปา และการปรับปรุงคุณภาพน้ำในภาวะฉุกเฉิน

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0