การบัญชีบริหาร (MANAGERIAL ACCOUNTING)
การบัญชีบริหาร (MANAGERIAL ACCOUNTING)

การบัญชีบริหาร (MANAGERIAL ACCOUNTING)

Author : สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ 

Softcover

฿ 355.00

395.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9786165725859

ISBN : 9786165725859

Year of print : 3 / 2564

Size ( w x h ) : 0 x 0 mm.

Number of pages : 0 Pages

Book category : การบัญชี

Product details : การบัญชีบริหาร (MANAGERIAL ACCOUNTING)

เนื้อหาของตำรา การบัญชีบริหาร ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3  เล่มนี้ ได้มีการปรับปรุงเนื้อหาใน 3 ส่วนสำคัญ คือ

1.มีการเพิ่มเติมแนวคิดเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลทางการบัญชีและการเงิน เพื่อการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ และการสร้างมูลค่าให้ธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการเป็นนักบริหารและผู้ประกอบการ

2.ได้เพิ่มเติมตัวอย่างและกรณีศึกษาที่มีความน่าสนใจ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะการตัดสินใจของผู้บริหาร หรือผู้ประกอบการ

3.มีการปรับปรุงข้อมูลให้มีความทันสมัย  และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน

 

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0