กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ (INTERNATIONAL TRADE LAW)
กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ (INTERNATIONAL TRADE LAW)

กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ (INTERNATIONAL TRADE LAW)

Author : ธนสร สุทธิบดี

Softcover

฿ 441.00

490.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9789740339830

ISBN : 9789740339830

Year of print : 4 / 2563

Size ( w x h ) : 190 x 260 mm.

Number of pages : 464 Pages

Book category : กฎหมายแพ่งและพาณิชย์

Book details : กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ (INTERNATIONAL TRADE LAW)

หนังสือ กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ เล่มนี้เหมาะสำหรับนิสิตนักศึกษา ผู้เตรียมสอบเนติบัณฑิต อัยการ ผู้พิพากษา ผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ และผู้ที่สนใจ เรื่องการค้าระหว่างประเทศ นอกจากนี้ เนื้อหาในเล่มยังมีการเปรียบเทียบกฎหมายไทย กฎหมายต่างประเทศ และกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาและในภาคปฏิบัติได้อีกด้วย

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0