ศาสตร์ สอน สื่อ สุข
ศาสตร์ สอน สื่อ สุข

ศาสตร์ สอน สื่อ สุข

Author : สุรภี รุโจปการ :บรรณาธิการ

Softcover

฿ 180.00

200.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9789740339823

ISBN : 9789740339823

Year of print : 1 / 2563

Size ( w x h ) : 190 x 260 mm.

Number of pages : 194 Pages

Book category : การเรียน การสอน

Book details : ศาสตร์ สอน สื่อ สุข

ศาสตร์ : การพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ การปฏิรูปและการปฏิบัติสู่การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา

สอน : แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และมรณศึกษา

สื่อ : การวิเคราะห์หนังสือเรียนภาษาไทยระดับประถมศึกษาในสมัยรัชกาลที่ 9

สุข : ศิลปะเพื่อสร้างสุขภาวะของครู

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0