การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต :แนวคิด หลักการ และสาระสำคัญ
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต :แนวคิด หลักการ และสาระสำคัญ

การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต :แนวคิด หลักการ และสาระสำคัญ

Author : ชนันภรณ์ อารีกุล

Softcover

฿ 243.00

270.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9789740339724

ISBN : 9789740339724

Year of print : 1 / 2563

Size ( w x h ) : 190 x 260 mm.

Number of pages : 219 Pages

Book category : พื้นฐานการศึกษา

Book details : การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต :แนวคิด หลักการ และสาระสำคัญ

หนังสือเล่มนี้รวบรวมและเรียบเรียงเนื้อหาสาระที่สำคัญเกี่ยวกับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตไว้อย่างครอบคลุมในประเด็นต่างๆ ประกอบด้วย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต หลักการ นโยบาย และแนวทางการจัดการศึกษาตลอดชีวิต การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของต่างประเทศ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาทางเลือก แนวคิดสำคัญทีส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต ได้แก่ เครือข่ายการเรียนรู้ องค์กรแห่งการเรียนรู้ และสังคมแห่งการเรียนรู้ ตลอดจนสาระเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสำหรับผู้ใหญ่และการส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ ผู้อ่านสามารถใช้ในการศึกษาแนวคิด หลักการและสาระสำคัญต่างๆ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0