การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างด้วย AMOS
การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างด้วย AMOS

การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างด้วย AMOS

Author : ยุทธ ไกยวรรณ์

Softcover

฿ 324.00

360.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9789740339632

ISBN : 9789740339632

Year of print : 2 / 2563

Size ( w x h ) : 190 x 260 mm.

Number of pages : 300 Pages

Book category : สถิติศาสตร์

Book details : การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างด้วย AMOS

การวิเคราะห์ SEM ( Structural Equation Modeling) หรือการวิเคราะห์เส้นทาง (path  analysis)  เป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบ (factor analysis) และการวิเคราะห์การถดถอย (regression  analysis)  ซึ่งการวิเคราะห์จะวิเคราะห์ระหว่างตัวแปรและปัจจัย  และระหว่างปัจจัยต่อปัจจัยพร้อมกันในโมเดลตามกรอบแนวความคิดการวิจัย  ซึ่งการวิเคราะห์จะใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปหลายโปรแกรม ในหนังสือเล่มนี้จะได้กล่าวถึงการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม Amos ซึ่งง่ายและสะดวกมีความแม่นยำสูง

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0