ชีววิทยา 2 :โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน.
ชีววิทยา 2 :โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน.

ชีววิทยา 2 :โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน.

Author : พูนพิภพ เกษมทรัพย์

Softcover

฿ 378.00

420.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9786168242100

ISBN : 9786168242100

Year of print : 7 / 2563

Size ( w x h ) : 210 x 290 mm.

Number of pages : 0 Pages

Book category : ชีววิทยา

Book details : ชีววิทยา 2 :โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน.

ชีววิทยา 2 “สรีรวิทยาของพืช” อธิบายกลไกและกระบวนการต่างๆ ที่ทำให้พืชมีชีวิตอยู่ได้ ตามที่นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นคว้าวิเคราะห์และวิจัยในช่วงระยะเวลาที่ยาวนานที่ผ่านมา วิชานี้มีการพัฒนาสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ เพิ่มขึ้นอยู่เสมอ สิ่งใดที่พบเห็นและมีเหตุผลที่น่าเชื่อถือในปัจจุบันนี้อาจพิสูจน์ได้ว่าไม่เป็นจริงในอนาคตเมื่อนักวิทยาศาสตร์ค้นพบสิ่งใหม่ๆ ด้วยเทคนิคและวิธีการที่ก้าวหน้าขึ้น หนังสือเล่มนี้จึงมุ่งหมายให้นักเรียนได้เรียนรู้แนวทางและวิธีการสืบเสาะค้นหาความจริงของธรรมชาติ เรียนรู้กระบวนการและจิตสำนึกของนักวิทยาศาสตร์ให้สามารถคิดได้อย่างอิสระและพัฒนาจินตนาการให้กว้างไกล

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0