การจัดการนวัตกรรม (INNOVATION MANAGEMENT)
การจัดการนวัตกรรม (INNOVATION MANAGEMENT)

การจัดการนวัตกรรม (INNOVATION MANAGEMENT)

Author : สุชาติ ไตรภพสกุล และคณะ

Softcover

฿ 261.00

290.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9789740339625

ISBN : 9789740339625

Year of print : 1 / 2563

Size ( w x h ) : 190 x 260 mm.

Number of pages : 267 Pages

Book category : บริหารธุรกิจ

Book details : การจัดการนวัตกรรม (INNOVATION MANAGEMENT)

หนังสือ “การจัดการนวัตกรรม” นำเสนอทฤษฎีทางด้านนวัตกรรมที่ได้รับการยอมรับมาแล้วทั่วโลก ผสมผสานกับแนวทางการนำองค์ความรู้ไปใช้ได้จริง ผ่านเครื่องมือ เทคนิค และกรณีศึกษาที่เข้าใจง่าย สามารถนำไปปฎิบัติและประยุกต์ใช้ในองค์กร เพื่อพัฒนาศักยภาพคน วัฒนธรรม กระบวนการ และเทคโนโลยี สู่ความเป็น “องค์กรนวัตกรรม” อย่างเต็มตัว ที่สามารถพัฒนา “นวัตกรรม” ได้หลากหลายรูปแบบ ให้เข้ากับยุคสมัยและบริบทของแต่ละองค์กรและอุตสาหกรรม ยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันขององค์การไทยให้เป็นผู้นำในเวทีโลกได้อย่างเต็มภาคภูมิ

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0