เคมีวิเคราะห์ :หลักการและเทคนิคการคำนวณเชิงปริมาณ (ANALYTICAL CHEMISTRY: PRINCIPLE AND QUANTITATIVE | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
เคมีวิเคราะห์ :หลักการและเทคนิคการคำนวณเชิงปริมาณ (ANALYTICAL CHEMISTRY: PRINCIPLE AND QUANTITATIVE
เคมีวิเคราะห์ :หลักการและเทคนิคการคำนวณเชิงปริมาณ (ANALYTICAL CHEMISTRY: PRINCIPLE AND QUANTITATIVE

เคมีวิเคราะห์ :หลักการและเทคนิคการคำนวณเชิงปริมาณ (ANALYTICAL CHEMISTRY: PRINCIPLE AND QUANTITATIVE

Author : วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ

Softcover

฿ 315.00

350.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9789740339465

ISBN : 9789740339465

Year of print : 1 / 2565

Size ( w x h ) : 190 x 260 mm.

Number of pages : 419 Pages

Book category : เคมี

Product details : เคมีวิเคราะห์ :หลักการและเทคนิคการคำนวณเชิงปริมาณ (ANALYTICAL CHEMISTRY: PRINCIPLE AND QUANTITATIVE

เคมีวิเคราะห์ ศาสตร์แห่งปรัชญาเคมีที่บูรณาการความรู้พื้นฐานเทคนิคการวิเคราะห์ และทักษะประสบการณ์ เพื่อก่อให้เกิดซึ่งองค์ความรู้ใหม่ๆ ในด้านการวิเคราะห์สารที่สนใจในตัวอย่าง ศาสตร์แห่งเคมีวิเคราะห์ไม่เพียงแต่อาศัยหลักการทางทฤษฎีเท่านั้น แต่ยังต้องอาศัยขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ผู้ทดลองต้องเข้าใจอย่างลึกซึ้ง เพราะเราไม่อาจทราบค่าที่แท้จริง ความคลาดเคลื่อนต้องเกิดขึ้นน้อยที่สุดเพื่อให้มีความแม่นมากที่สุด

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0