การบัญชีขั้นต้น
การบัญชีขั้นต้น

การบัญชีขั้นต้น

Author : ณัฐชานนท์ โกมุทพุฒิพงศ์ และคณะ

Softcover

฿ 315.00

350.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9786165686020

ISBN : 9786165686020

Year of print : 3 / 2564

Size ( w x h ) : 190 x 260 mm.

Number of pages : 404 Pages

Book category : การบัญชี

Product details : การบัญชีขั้นต้น

ประกอบด้วยเนื้อหาพร้อมตัวอย่างและบทฝึกหัดที่ครอบคลุมถึงความหมายและองค์ประกอบของรายงานทางการเงิน หลักการบัญชี วงจรบัญชี การปรับปรุงบัญชี ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน การปิดบัญชีและการจัดทำงบการเงินสำหรับธุรกิจบริการ การบัญชีสำหรับธุรกิจซื้อขายสินค้า การบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม สมุดรายวันเฉพาะ หลักการและวิธีการระบบใบสำคัญ และการทำบัญชีสำหรับห้างหุ้นส่วน ซึ่งเหมาะสำหรับนิสิตนักศึกษาผู้เริ่มต้นศึกษาวิชาการบัญชี ตลอดจนผู้สนใจด้านบัญชี

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0