ฟิสิกส์ (กลศาสตร์) :โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน.
ฟิสิกส์ (กลศาสตร์) :โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน.

ฟิสิกส์ (กลศาสตร์) :โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน.

Author : วุทธิพันธุ์ ปรัชญพฤทธิ์

Softcover

฿ 342.00

380.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9786168242070

ISBN : 9786168242070

Year of print : 7 / 2563

Size ( w x h ) : 210 x 295 mm.

Number of pages : 0 Pages

Book category : ฟิสิกส์

Book details : ฟิสิกส์ (กลศาสตร์) :โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน.

เนื้อหาเน้นกระบวนการคิด โดยวางรากฐานบนกฎที่เป็นหัวใจของวิชาและพัฒนาไปสู่หลักการที่จะเป็นประโยชน์ในการแก้ปัญหาในเชิงทฤษฎีบริสุทธิ์และในเชิงประยุกต์

 ผู้ที่เริ่มศึกษาวิชานี้จริงจังเป็นครั้งแรก ควรจะตั้งต้นจากบทแรกมุ่งสู่บทท้ายๆ ตามลำดับ ส่วนผู้ที่คุ้นเคยกับวิชาคณิตศาสตร์มากแล้วอาจข้ามบทที่ 1 ไปได้

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0