อุณหพลศาสตร์ :โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สอวน.
อุณหพลศาสตร์ :โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สอวน.

อุณหพลศาสตร์ :โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สอวน.

Author : อนันตสิน เตชะกำพุช และคณะ

Softcover

฿ 234.00

260.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9786168242087

ISBN : 9786168242087

Year of print : 3 / 2563

Size ( w x h ) : 0 x 0 mm.

Number of pages : 0 Pages

Book category : ฟิสิกส์

Book details : อุณหพลศาสตร์ :โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สอวน.

บทนำ กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ กฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์ ทฤษฎีของโบลต์ซมันน์ ตัวอย่างข้อสอบเกี่ยวกับอุณหพลศาสตร์ในการสอบแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิก

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0