ร้านหนังสือศูนย์หนังสือจุฬาฯ | สั่งซื้อหนังสือออนไลน์ อีบุ๊ค ราคาพิเศษ
฿ 0.00

ร้านหนังสือศูนย์หนังสือจุฬาฯ

Bestseller

New Book

Recommended books

หนังสือขายดี ม.ต้น
100 อันดับ คู่มือสอบขายดี
แนะนำตำราเรียนต้อนรับเปิดเทอม
หนังสือจัดจำหน่าย
หนังสือแบบเรียน สาธิตจุฬาฯ
คอร์สออนไลน์
หนังสือขายดี ม.ต้น
100 อันดับ คู่มือสอบขายดี
แนะนำตำราเรียนต้อนรับเปิดเทอม
หนังสือจัดจำหน่าย
หนังสือแบบเรียน สาธิตจุฬาฯ
คอร์สออนไลน์

E-Book Best Seller

Course Online Best Seller

การจัดส่งสินค้า

Free delivery nationwide
Buy now, minimum 700 baht

การชำระเงิน

Safe when paying onlinePeace of mind, no fees

คุณภาพสินค้า

Convenient and able to pick up productsGet many branches from Chulabook

การสั่งซื้อสินค้า

Be assured because it is a bookstoreIn the hearts of Thai people over 40 years

News and activities

คู่มือสอบเข้า ม.4 รร.ดัง โดย อ.รัชพล ธนาภากรรัตนกุล

Apr 11, 2024

คู่มือสอบเข้า ม.4 รร.ดัง โดย อ.รัชพล ธนาภากรรัตนกุล

คู่มือสอบเข้า ม.4 รร.ดัง โดย อ.รัชพล ธนาภากรรัตนกุลคู่มือสอบเข้า ม.4 โรงเรียนดัง ที่น้องๆ ม.ต้น ตามหาการันตีจากรีวิว ว่าตรงข้อสอบจริงมากที่สุด !! รีบไปตามกันเลยยยย !!!

ช้อปครบ 300 บาท รับทันที Coupon Code เพื่อทดลองใช้งาน Chulabook Ai Library (30 วัน)

Apr 03, 2024

ช้อปครบ 300 บาท รับทันที Coupon Code เพื่อทดลองใช้งาน Chulabook Ai Library (30 วัน)

สิทธิพิเศษในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติศูนย์หนังสือจุฬาฯ ขอมอบโอกาสพิเศษให้กับผู้รักการอ่าน ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่ 52.เมื่อช้อปครบ 300 บาท  ที่บูธศูนย์หนังสือจุฬา ฯ M15 รับ Coupon Code เพื่อใช้บริการ Chula Book AI Libraryฟรี 30 วัน มูลค่า 300 บาท  ตั้งแต่วันนี้  - 8 เมษายน 2567.และสำหรับศูนย์หนังสือจุฬาฯ ทุกสาขา และ www.chulabook.com สามารถรับ Coupon Code ได้ถึงวันที่  30 เมษายน 2567  เลยค่าาา---------------------------------------------------------มาร่วมงานเปิดตัว "Chula Book AI Library แพลตฟอร์มการอ่านด้วยนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์” .วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 13.00 – 13.50 น. เวทีกลาง ฮอลล์ 5 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เปิดตัวฟีเจอร์แบบใหม่ แบบสับ !!  การอ่านหนังสือด้วยการใช้ AI ผู้ช่วยส่วนตัวที่เข้าใจความต้องการของผู้อ่าน สามารถค้นหาข้อมูล แนวคิด และแรงบันดาลใจจากหนังสือได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ พร้อมรองรับหลายภาษาและสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา ตอบสนองต่อความต้องการของผู้อ่านยุคใหม่ . #งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่52 พิเศษ !! สําหรับผู้มาร่วมงาน ลงทะเบียนรับฟรี Coupon Code ทดลองใช้ Chula Book AI Library ฟรี 30 วัน  มีจำนวนจำกัด ช้าหมดอดเน้อออลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/P83fFpzN8jGvJwBE8

แนะนำหนังสือ / eBook หมวดการเงินและการบัญชี

Apr 01, 2024

แนะนำหนังสือ / eBook หมวดการเงินและการบัญชี

1.การบัญชีบริหาร (MANAGEMENT ACCOUNTING)รูปแบบหนังสือ / eBookเนื้อหาแบ่งเป็น 12 บท (ดูเนื้อหาในแต่ละบทได้ในเว็บไซต์ของหนังสือ) และเพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงได้จัดทำสื่อการสอนชนิดต่าง ๆ (ได้แก่ บทเรียนในรูปแบบไฟล์ PowerPoint และ PDF แนวคำตอบสำหรับแบบผึกหัด กระดาษคำตอบแบบผึกหัดบางข้อ แบบทดสอบ interactive บน authorware และ MP3) เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนและนิสิตนักศึกษาดาวน์โหลดไปใช้ได้จากเว็บไซต์และบล็อกของหนังสือ https://www.thailandaccount.com/ และ https://accthai.wordpress.com/ 2.การบัญชีชั้นกลาง 1รูปแบบหนังสือเนื้อหา 9 บท ครอบคลุมแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน การบัญชีเงินสด ลูกหนี้การค้าสินค้าคงเหลือเงินลงทุน ฯลฯ3.หลักการบัญชีเบื้องต้นรูปแบบหนังสือ / eBookหนังสือเล่มนี้จะนำเสนอหลักการบัญชีที่เป็นพื้นฐาน เนื้อหาในเล่มประกอบด้วยการบัญชีสำหรับธุรกิจทั้ง 3 ประเภท ครอบคลุมการบัญชีสำหรับธุรกิจการบริการ ธุรกิจพาณิชยกรรมและธุรกิจอุตสาหกรรม นอกนจากนั้นยังเพิ่มเติมในส่วนของพื้นฐานการบัญชีที่จำเป็นในการจัดทำบัญชี4.สรุปการบัญชีขั้นต้นรูปแบบหนังสือ / eBookรวบรวมเนื้อหาวิชาการบัญชีขั้นต้นโดยมีเนื้อหา ครอบคลุมเรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบัญชีงบการเงินการบันทึกรายการบัญชีการผ่านรายการไปบัญชี แยกประเภท งบทดลอง การปรับปรุงบัญชีรายการปิดบัญชีความรู้เกี่ยวกับกิจการซื้อขายสินค้า การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ การคำนวณต้นทุนขายและสินค้าคงเหลือ ภาษีมูลค่าเพิ่ม การบันทึกรายการเกี่ยวกับสินค้าในสมุดรายวันเฉพาะ กระดาษทำการ 8 ช่อง การปิดบัญชีกกิจการซื้อ ขายสินค้า การจัดทำงบการเงินกิจการซื้อขายสินค้า และสูตรบัญชี5.การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในรูปแบบหนังสือหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรีทางบัญชี หรือผู้สนใจทั่วไป เนื้อหาภายในเล่มตรงตามหลักสูตรปริญญาตรีทางบัญชีของทุกสถาบันการศึกษา ซึ่งสอดคล้องตามขอบเขตเนื้อหาที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชปถัมภ์ เนื้อหาภายในเล่ม แบ่งออกเป็น 3 หมวดใหญ่ รวม 10 บทพร้อมภาคผนวก6.การบัญชีเพื่อการจัดการ (MANAGERIAL ACCOUNTING)รูปแบบ eBookหนังสือเล่มนี้ได้อธิบายหลักการที่สำคัญเกี่ยวกับ การใช้ประโยชน์จากข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เนื้อหาในแต่ละบทประกอบด้วยวัตถุประสงค์ของการศึกษา บทนำ เนื้อหา สรุป และแบบฝึกหัดท้ายบท ภายหลังการศึกษาหนังสือเล่มนี้ ท่านจะตระหนักถึงคุณค่าของข้อมูลและความสำคัญของการตัดสินใจภายใต้ข้อมูลที่เหมาะสม ตลอดจนท่านสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่การวางแผน การควบคุมและการตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว อันจะส่งผลให้ท่านประสบความสำเร็จในการบริหารงาน7.การตลาดบริการ :แนวคิดและกลยุทธ์ (SERVICE MARKETING: CONCEPTS AND STRATEGIES)รูปแบบหนังสือ / eBookหนังสือนี้เขียนขึ้นโดยมี “ผู้อ่านเป็นศูนย์กลาง” จึงใช้รูปแบบการเขียนที่ช่วยให้สามารถทำความเข้าใจในเนื้อหาของหนังสือได้ง่าย หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับใช้เป็นหนังสือประกอบการเรียนสำหรับนิสิตนักศึกษาที่เรียนวิชาการตลาดบริการในระดับปริญญาตรีและโท ในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ หรือคณะอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับผู้ประกอบการ ผู้บริหาร และผู้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการหรืองานบริการต่าง ๆ ซี่งจะทำให้ความรู้ความเข้าใจที่ดีขึ้นในเรื่องการบริการอย่างมีคุณภาพ และสามารถทำให้พนักงานมี “จิตสำนึก” ในการให้บริการ (Service  Mind) และให้บริการที่ลูกค้าประทับใจ

คู่มือสอบชีวะ A-Level โดย อ.ศุภณัฐ เล่มใหม่มาแล้ว

Mar 20, 2024

คู่มือสอบชีวะ A-Level โดย อ.ศุภณัฐ เล่มใหม่มาแล้ว

คู่มือสอบชีวะ A-Level โดย อ.ศุภณัฐ เล่มใหม่มาแล้วเล่มที่ 1 : A-LEVEL BIOLOGY MOCK-UP EXAMSเล่มที่ 2 : A-LEVEL BIOLOGY MOCK-UP EXAMS II

คู่มือสอบเข้า ม.4 รร.ดัง โดย อ.รัชพล ธนาภากรรัตนกุล

Apr 11, 2024

คู่มือสอบเข้า ม.4 รร.ดัง โดย อ.รัชพล ธนาภากรรัตนกุล

คู่มือสอบเข้า ม.4 รร.ดัง โดย อ.รัชพล ธนาภากรรัตนกุลคู่มือสอบเข้า ม.4 โรงเรียนดัง ที่น้องๆ ม.ต้น ตามหาการันตีจากรีวิว ว่าตรงข้อสอบจริงมากที่สุด !! รีบไปตามกันเลยยยย !!!

ช้อปครบ 300 บาท รับทันที Coupon Code เพื่อทดลองใช้งาน Chulabook Ai Library (30 วัน)

Apr 03, 2024

ช้อปครบ 300 บาท รับทันที Coupon Code เพื่อทดลองใช้งาน Chulabook Ai Library (30 วัน)

สิทธิพิเศษในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติศูนย์หนังสือจุฬาฯ ขอมอบโอกาสพิเศษให้กับผู้รักการอ่าน ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่ 52.เมื่อช้อปครบ 300 บาท  ที่บูธศูนย์หนังสือจุฬา ฯ M15 รับ Coupon Code เพื่อใช้บริการ Chula Book AI Libraryฟรี 30 วัน มูลค่า 300 บาท  ตั้งแต่วันนี้  - 8 เมษายน 2567.และสำหรับศูนย์หนังสือจุฬาฯ ทุกสาขา และ www.chulabook.com สามารถรับ Coupon Code ได้ถึงวันที่  30 เมษายน 2567  เลยค่าาา---------------------------------------------------------มาร่วมงานเปิดตัว "Chula Book AI Library แพลตฟอร์มการอ่านด้วยนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์” .วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 13.00 – 13.50 น. เวทีกลาง ฮอลล์ 5 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เปิดตัวฟีเจอร์แบบใหม่ แบบสับ !!  การอ่านหนังสือด้วยการใช้ AI ผู้ช่วยส่วนตัวที่เข้าใจความต้องการของผู้อ่าน สามารถค้นหาข้อมูล แนวคิด และแรงบันดาลใจจากหนังสือได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ พร้อมรองรับหลายภาษาและสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา ตอบสนองต่อความต้องการของผู้อ่านยุคใหม่ . #งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่52 พิเศษ !! สําหรับผู้มาร่วมงาน ลงทะเบียนรับฟรี Coupon Code ทดลองใช้ Chula Book AI Library ฟรี 30 วัน  มีจำนวนจำกัด ช้าหมดอดเน้อออลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/P83fFpzN8jGvJwBE8

แนะนำหนังสือ / eBook หมวดการเงินและการบัญชี

Apr 01, 2024

แนะนำหนังสือ / eBook หมวดการเงินและการบัญชี

1.การบัญชีบริหาร (MANAGEMENT ACCOUNTING)รูปแบบหนังสือ / eBookเนื้อหาแบ่งเป็น 12 บท (ดูเนื้อหาในแต่ละบทได้ในเว็บไซต์ของหนังสือ) และเพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงได้จัดทำสื่อการสอนชนิดต่าง ๆ (ได้แก่ บทเรียนในรูปแบบไฟล์ PowerPoint และ PDF แนวคำตอบสำหรับแบบผึกหัด กระดาษคำตอบแบบผึกหัดบางข้อ แบบทดสอบ interactive บน authorware และ MP3) เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนและนิสิตนักศึกษาดาวน์โหลดไปใช้ได้จากเว็บไซต์และบล็อกของหนังสือ https://www.thailandaccount.com/ และ https://accthai.wordpress.com/ 2.การบัญชีชั้นกลาง 1รูปแบบหนังสือเนื้อหา 9 บท ครอบคลุมแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน การบัญชีเงินสด ลูกหนี้การค้าสินค้าคงเหลือเงินลงทุน ฯลฯ3.หลักการบัญชีเบื้องต้นรูปแบบหนังสือ / eBookหนังสือเล่มนี้จะนำเสนอหลักการบัญชีที่เป็นพื้นฐาน เนื้อหาในเล่มประกอบด้วยการบัญชีสำหรับธุรกิจทั้ง 3 ประเภท ครอบคลุมการบัญชีสำหรับธุรกิจการบริการ ธุรกิจพาณิชยกรรมและธุรกิจอุตสาหกรรม นอกนจากนั้นยังเพิ่มเติมในส่วนของพื้นฐานการบัญชีที่จำเป็นในการจัดทำบัญชี4.สรุปการบัญชีขั้นต้นรูปแบบหนังสือ / eBookรวบรวมเนื้อหาวิชาการบัญชีขั้นต้นโดยมีเนื้อหา ครอบคลุมเรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบัญชีงบการเงินการบันทึกรายการบัญชีการผ่านรายการไปบัญชี แยกประเภท งบทดลอง การปรับปรุงบัญชีรายการปิดบัญชีความรู้เกี่ยวกับกิจการซื้อขายสินค้า การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ การคำนวณต้นทุนขายและสินค้าคงเหลือ ภาษีมูลค่าเพิ่ม การบันทึกรายการเกี่ยวกับสินค้าในสมุดรายวันเฉพาะ กระดาษทำการ 8 ช่อง การปิดบัญชีกกิจการซื้อ ขายสินค้า การจัดทำงบการเงินกิจการซื้อขายสินค้า และสูตรบัญชี5.การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในรูปแบบหนังสือหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรีทางบัญชี หรือผู้สนใจทั่วไป เนื้อหาภายในเล่มตรงตามหลักสูตรปริญญาตรีทางบัญชีของทุกสถาบันการศึกษา ซึ่งสอดคล้องตามขอบเขตเนื้อหาที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชปถัมภ์ เนื้อหาภายในเล่ม แบ่งออกเป็น 3 หมวดใหญ่ รวม 10 บทพร้อมภาคผนวก6.การบัญชีเพื่อการจัดการ (MANAGERIAL ACCOUNTING)รูปแบบ eBookหนังสือเล่มนี้ได้อธิบายหลักการที่สำคัญเกี่ยวกับ การใช้ประโยชน์จากข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เนื้อหาในแต่ละบทประกอบด้วยวัตถุประสงค์ของการศึกษา บทนำ เนื้อหา สรุป และแบบฝึกหัดท้ายบท ภายหลังการศึกษาหนังสือเล่มนี้ ท่านจะตระหนักถึงคุณค่าของข้อมูลและความสำคัญของการตัดสินใจภายใต้ข้อมูลที่เหมาะสม ตลอดจนท่านสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่การวางแผน การควบคุมและการตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว อันจะส่งผลให้ท่านประสบความสำเร็จในการบริหารงาน7.การตลาดบริการ :แนวคิดและกลยุทธ์ (SERVICE MARKETING: CONCEPTS AND STRATEGIES)รูปแบบหนังสือ / eBookหนังสือนี้เขียนขึ้นโดยมี “ผู้อ่านเป็นศูนย์กลาง” จึงใช้รูปแบบการเขียนที่ช่วยให้สามารถทำความเข้าใจในเนื้อหาของหนังสือได้ง่าย หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับใช้เป็นหนังสือประกอบการเรียนสำหรับนิสิตนักศึกษาที่เรียนวิชาการตลาดบริการในระดับปริญญาตรีและโท ในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ หรือคณะอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับผู้ประกอบการ ผู้บริหาร และผู้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการหรืองานบริการต่าง ๆ ซี่งจะทำให้ความรู้ความเข้าใจที่ดีขึ้นในเรื่องการบริการอย่างมีคุณภาพ และสามารถทำให้พนักงานมี “จิตสำนึก” ในการให้บริการ (Service  Mind) และให้บริการที่ลูกค้าประทับใจ

Partnerships

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ
VOA Thai
MS
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) (Thailand Post)
Kerry Express