News

รวมหนังสือ ก.พ. ที่มีในศูนย์หนังสือจุฬาฯ พร้อมข้อมูลการสอบ ภาค ก ปี 2566

Feb 01, 2023

รวมหนังสือ ก.พ. ที่มีในศูนย์หนังสือจุฬาฯ พร้อมข้อมูลการสอบ ภาค ก ปี 2566

รวมหนังสือ ก.พ. ที่มีในศูนย์หนังสือจุฬาฯ พร้อมข้อมูลการสอบ ภาค ก ปี 2566 เพื่อเตรียมตัวก่อนลงสนามจริง⭐️สำนักงาน ก.พ. อัพเดตล่าสุด สอบ ก.พ.66 หรือการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปประจำปี 2566 เตรียมเปิดรับสมัคร 2 รูปแบบ ดังนี้ Paper & Pencil และ e-Exam1.ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2566 (Paper & Pencil)เปิดรับสมัครสอบทุกระดับ จำนวน 333,500 ที่นั่งสอบตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. - 17 กุมภาพันธ์ 2566วันสอบ : วันที่ 2 กรกฎาคม 2566สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก2.ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2566 (e-Exam)เปิดรับสมัครสอบระดับ ป.ตรี และ ป.โท จำนวน 186,158 ที่นั่งสอบ ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป - 17 กุมภาพันธ์ 2566 วันสอบรอบสอบที่ 1 - 7 วันที่ 31 มีนาคม - 4 เมษายน 2566รอบสอบที่ 8 - 14 วันที่ 28 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2566รอบสอบที่ 15 - 21 วันที่ 26 - 30 พฤษภาคม 2566สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กเงื่อนไขการสมัครสอบ ภาค ก ปี 2566 สามารถเลือกสมัครสอบได้เพียงแบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น ระหว่าง e-Exam หรือ Paper & Pencilสามารถ "กรอกข้อมูลล่วงหน้า" ก่อนการสมัครสอบ (การกรอกข้อมูลล่วงหน้าไม่ใช่การสมัครสอบ)ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 28 มกราคม 2566สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก⭐️1.คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. ฉบับสมบูรณ์ ตามหลักเกณฑ์ใหม่ (ภาค ก.)Barcode : 9786164870949รวมแนวข้อสอบกว่า 600 ข้อ พร้อมเฉลยและคำอธิบายอย่างละเอียดทุกข้อ มีลูกศิษย์ที่สอบผ่านและได้บรรจุจำนวนมากได้เรียบเรียงเนื้อหาครอบคลุม เกณฑ์การสอบใหม่ของ ก.พ. ปี 63- วิชาความสามารถในการวิเคราะห์ (การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา (ภาษาไทย) , การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม (ด้านเหตุและผล) และการคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ การคำนวน- คณิตศาสตร์- วิชาภาษาอังกฤษ- วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี2.สรุปสอบ ก.พ. ภาค ก. ระดับ 3 ฉบับสมบูรณ์ (อัพเดทครั้งที่ 3)Barcode : 9786164492295สรุปเนื้อหาทั้ง 4 วิชา ทั้งความรู้ความสามารถทั่วไป (วิชาการคิดคำนวณ และด้านการหาเหตุผล) , วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ และความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี พร้อมเก็งข้อสอบและเฉลยละเอียดกว่า 1,000+ ข้อ3.คู่มือเตรียมสอบ ภาษาอังกฤษ (ENGLISH) สำหรับ ก.พ. ภาค ก และงานราชการ ALL IN 1Barcode : 9786160846726คัดสรรมาเฉพาะหัวใจสำคัญในการเตรียมสอบภาษาอังกฤษสำหรับงานราชการ เทคนิคในการทำข้อสอบ และคำอธิบายอย่างละเอียด มีหลักและเนื้อหาครบ ครอบคลุม และกระชับ ปูพื้นฐานเนื้อหาหลักที่ออกข้อสอบ ได้แก่ หลักไวยากรณ์ บทสนทนา คำศัพท์ที่เคยออกข้อสอบและการอ่านเพื่อทำความเข้าใจ พร้อมทั้งรวบรวมแนวข้อสอบเก่าภาษาอังกฤษ ก.พ. ภาค ก ตั้งแต่ พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน4.รวมแนวข้อสอบ ก.พ. ตามหลักเกณฑ์ใหม่ (ภาค ก.) ฉบับสอบผ่านจริงBarcode : 9786164871083มีแนวข้อสอบครอบคลุม เกณฑ์การสอบใหม่ของ ก.พ. ปี 63 - วิชาความสามารถในการวิเคราะห์ (การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา (ภาษาไทย))- การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม (ด้านเหตุและผล) และการคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ (การคำนวน - คณิตศาสตร์)- วิชาภาษาอังกฤษ - วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (กฎหมาย) เรียบเรียงจากผู้สอนที่สอบผ่านจริงทุกสนามสอบในครั้งเดียว รวมแนวข้อสอบกว่า 550 ข้อ พร้อมเฉลยและคำอธิบายอย่างละเอียดทุกข้อ5.ตะลุยข้อสอบ ก.พ. ภาค ก ทุกระดับ ฉบับสมบูรณ์Barcode : 9786163812070รวมแนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก ตามประกาศหลักเกณฑ์ใหม่ครบทุกวิชา ทั้งวิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม เชิงปริมาณ และเชิงภาษา) วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี แบบตรงประเด็น อ่านได้ทุกระดับ พร้อมอธิบายเฉลยอย่างละเอียด กระชับ เข้าใจง่าย เข้าสู่สนามสอบอย่างมั่นใจ6.7 IN 1 สอบผ่านภาษาอังกฤษ ก.พ. ภาค ก. ไม่ต้องรอรอบหน้า !!!Barcode : 9786160837199รวบรวมแนวข้อสอบที่มีระดับความยากเทียบข้อสอบจริงไว้อย่างจุใจ ได้แก่- Conversation- Grammar- Vocabulary- Error Identification- Reading Comprehension และ Cloze Test พร้อมเฉลยและอธิบายละเอียด ชัดเจน เข้าใจง่าย ใช้สอบได้จริง รวมทั้งเป็นคัมภีร์ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษฉบับย่อ ที่จะทำให้ผู้อ่านเข้าใจโครงสร้างไวยากรณ์ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ไปจนถึงระดับสูง7.สรุปเข้ม ข้อสอบใหม่ ก.พ. (ภาค ก) ฉบับสมบูรณ์Barcode : 9786164493476สรุปเนื้อหาระดับเข้มข้น โดยครอบคลุมเนื้อหาที่ใช้ออกข้อสอบบ่อยครบทุกหัวข้อ และส่วนของแนวข้อสอบปรับปรุงใหม่ ตามหลักเกณฑ์ใหม่ล่าสุด (ปี 2563)โดยเตรียมความพร้อมให้กับผู้อ่านได้ฝึกทำข้อสอบด้วยแนวข้อสอบเสมือนจริง มากกว่า 20 ชุด (1,200 ข้อ) พร้อมเฉลยอธิบายและวิธีทำอย่างละเอียดที่สุด 8.แนวข้อสอบ ก.พ. (ภาค ก)Barcode : 9786162018534แนวข้อสอบครบทุกวิชา- ความสามารถในการคิดวิเคราะห์- ภาษาอังกฤษ- วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดีสังเคราะห์จากข้อสอบจริงในปัจจุบัน พร้อมเฉลยละเอียด เพื่อให้ผู้เข้าสอบได้ทดลองฝึกฝน และทำความเข้าใจก่อนลงสนามจริง9.คู่มือตะลุยโจทย์เตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก. ระดับ ป.ตรี ตามหลักเกณฑ์ใหม่Barcode : 9786165785204แบบข้อสอบจำลอง พร้อมเฉลย และคำอธิบายอย่างละเอียด สรุปเนื้อหาครบถ้วน ครอบคลุมทุกรายวิชาที่ต้องใช้ในการสอบเข้ารับราชการ ภาค ก.ในสังกัด ก.พ. ทุกกระทรวง ทุกกรม ทั่วประเทศ ตามหลักเกณฑ์การสอบใหม่ ปีล่าสุด10.คู่มือเตรียมสอบ ก.พ.Barcode : 9786164971936คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. เล่มนี้ เป็นผลงานของ "ครูพี่แป้ง"  "อาจารย์จอห์น" และ "คณะอาจารย์ The First ติวเตอร์" ที่จัดทำขึ้นจากแรงบันดาลใจ ที่จะแบ่งปันความรู้จากประสบการณ์จริงในกาสอบเข้ารับราชการ และประสบการณ์จากการสอนเตรียมสอบเข้ารับราชการมากกว่า 10 ปีปรับปรุงใหม่ล่าสุด ตรงหลักสูตรใหม่ ครบ 4 วิชา ไทย คณิต อังกฤษ และกฎหมาย (ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี อธิบายเนื้อหาแบบละเอียด และแนวข้อสอบพร้อมเฉลยละเอียดเข้าใจง่าย)11.EASY NOTE สอบ ก.พ. (หลักเกณฑ์ใหม่) มั่นใจเต็ม 100Barcode : 9786164871571เป็นสรุปเนื้อหาและเทคนิคการทำข้อสอบ ตามขอบเขตการสอบที่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การสอบใหม่ปี 63 - วิชาความสามารถในการวิเคราะห์ (การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา (ภาษาไทย))- การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม (ด้านเหตุและผล) และการคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ (การคำนวน - คณิตศาสตร์)- วิชาภาษาอังกฤษ- วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (กฎหมาย) โดยเน้นเฉพาะเนื้อหาที่ออกสอบบ่อยเท่านั้น ใช้ไดอะแกรมและสีช่วยในการอธิบายเพื่อให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่ายยิ่งขึ้น ใช้เวลาอ่านน้อย เหมาะสำหรับใช้ทบทวนก่อนสอบ หรือผู้ที่มีเวลาอ่านหนังสือน้อย!12.KEY MAP ก.พ. แผนที่ความคิด พิชิตข้อสอบมั่นใจ 100%Barcode : 8859099307024สรุปสาระสำคัญสำหรับเตรียมสอบ ก.พ. ในรูปแบบของผังมโนภาพแห่งความจำ หรือ KEY MAP ที่จะช่วยจัดระบบความคิด ให้สามารรถจดจำเนื้อหา และรายละเอียดสำคัญได้เป็นอย่างดี อัปเดตข้อมูลสำคัญครบทุกเนื้อหาที่ออกสอบ ด้วยผังมโนภาพแห่งความจำแบบ key words สำคัญ อัปเดตเพื่อให้ทำข้อสอบได้ทันเวลาอย่างเป็นระบบความคิด สามารถจำและประมวลผลความรู้ได้อย่างดีเยี่ยม13.SHORT NOTE AND LECTURE สิ่งที่ต้องรู้ก่อนสอบ ก.พ.Barcode : 8859099306713พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 3 วัน สรุปเนื้อหาและเทคนิคการทำข้อสอบที่ออกสอบบ่อยทุกปี พร้อมเคล็ดลับต่าง ๆเหมาะสำหรับใช้ทบทวนก่อนสอบ หรือไม่มีเวลาเพียงพอ ครบถ้วนทุกเนื้อหาการสอบ วิชาความสามารถในการวิเคราะห์ การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา (ภาษาไทย) การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม (ด้านเหตุและผล) และการคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ (การคำนวณ-คณิตศาสตร์) วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (กฎหมาย)14.แนวข้อสอบ ก.พ. ต้องรู้Barcode : 8859099307451แนวข้อสอบต้องรู้พร้อมเฉลย อธิบายอย่างละเอียดทุกขั้นตอน เสมือนมีอาจารย์นั่งสอน ช่วยให้เรียนรู้และทำข้อสอบได้ในเวลาอันรวดเร็ว เนื้อหาครบทุกหมวดหมู่วิชา เล่มเดียวจบแนวข้อสอบครบทั้ง 3 วิชา ได้แก่- วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์สรุปเนื้อหาวิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ + แนวข้อสอบและเฉลยวิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์- วิชาภาษาอังกฤษสรุปเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษ + แนวข้อสอบและเฉลยวิชาภาษาอังกฤษ- วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดีสรุปเนื้อหาวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี + แนวข้อสอบและเฉลยวิชาความรู้ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี15.ตะลุยโจทย์เตรียมสอบ กฎหมาย ก.พ. วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดีBarcode : 9786165906913เสริมจุดแข็ง ปิดจุดอ่อน ของการสอบ "วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี" ซึ่งเป็นวิชาหลักของการสอบ ภาค ก. ก.พ. ทุกระดับ และครูผู้ช่วยทุกสาขาโดยมีข้อสอบทุกกฎหมายเกือบ 600 ข้อ เน้น ๆ ให้ลองไปฝึกฝน ตะลุยโจทย์เสมือนจริงในทุกแง่มุมการสอบออกข้อสอบจากประสบการณ์จริง ทั้งในการทำงานและการสอบ โดยเน้นจากการสร้างโจทย์ให้ครอบคลุมเนื้อหามากที่สุด16.พิชิตอังกฤษ ก.พ. (ป.ตรี-โท)Barcode : 9786164453784นำเสนอเนื้อหาภาษาอังกฤษ ตามตัวอย่างข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษที่ปรากฏในเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสำนักงาน ก.พ. ทุกประการเนื้อหาตรงตามข้อสอบอังกฤษ ก.พ. ครั้งล่าสุดมากที่สุดเทคนิคการทำข้อสอบที่เข้าใจง่าย และนำไปใช้ได้ผลจริง 100%อัดแน่นด้วยแบบฝึกหัดและข้อสอบเสมือนจริงครบถ้วนทุกเนื้อหา พร้อมเฉลยเข้าใจง่ายเขียนโดยผู้เขียนที่มีผลงานหนังสืออังกฤษขายดีกว่า 50 เล่มผ่านการพิสูจน์มายาวนานกว่า 25 ปี17.คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก. ระดับปริญญาตรี ตามหลักเกณฑ์ใหม่ ฉบับสมบูรณ์Barcode : 9786164871496รวบรวมข้อสอบเก่าในหลายปีที่ผ่าน ๆ มา และสรุปเป็นหลักการคิดและวิธีการทำข้อสอบในแต่ละเรื่อง แต่ละวิชาไว้อย่างครบถ้วน เนื้อหาและแนวข้อสอบภายในเล่ม ประกอบด้วยวิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (ภาษาไทย / เชิงนามธรรม / เชิงปริมาณ)ภาษาอังกฤษวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (กฎหมาย)18.TBX เตรียมสอบ ก.พ. เจาะโจทย์เฉลยลึกBarcode : 9786164493155"ทางลัดเตรียมสอบ ก.พ. วัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)"ตะลุยโจทย์ ทำไปเฉลยไปอธิบายความรู้ไป เหมือนมีติวเตอร์ส่วนตัว! เน้นเทรนด์ข้อสอบที่คาดว่าจะออกสอบพร้อมเฉลย อธิบายละเอียด มี Pre-test ทดสอบจุดเด่นจุดด้อยเนื้อหาครบทุกหมวด มี Simulation Test แนวข้อสอบเสมือนจริง ก.พ. (ภาค ก)19.สรุปเข้มสอบ ก.พ. ภาค ก ระดับ 3-4Barcode : 9786163812803รวมแนวข้อสอบครบทุกวิชา พร้อมอธิบายเฉลยอย่างละเอียด เข้าใจง่ายด้วยตนเองเหมาะสำหรับผู้กำลังเตรียมสอบเพื่อบรรจุเข้าทำงานในทุกหน่วยงานราชการทุกกระทรวง และทุกกรมที่ต้องสอบ ก.พ. ภาค ก ทั่วประเทศ20.ติว ENGLISH พิชิต ก.พ. + สอบท้องถิ่น มั่นใจเต็ม 100Barcode : 9786164871915"คู่มือเตรียมสอบเล่มนี้ ขอเป็นถนนเส้นสำคัญที่จะนำคุณไปสู่เป้าหมายที่สำคัญในชีวิตอีกขั้นหนึ่ง ขอเพียงมีความมุ่งมั่นและตั้งใจ แล้วเราจะสามารถทำความเข้าใจในวิชานี้ และอ่านจบได้ภายในระยะเวลาอันสั้น"ตัวอย่างสารบัญChapter 1 เคลียร์ประเด็น ไวยากรณ์ 10 เรื่องChapter 2 ตะลุยข้อสอบ ConversationChapter 3 R-E-A-D-I-N-GChapter 4 ลับคม VocabularyChapter 5 รับมือแนวข้อสอบจริงแอดมินหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย⭐️ ขอให้ทุกคนโชคดีในการสอบนะคะ ⭐️
เตรียมพบกับ "งานลดลดยกคลัง..เอาลังมาใส่" ลดกระหน่ำ สูงสุด 90% ที่คลังศูนย์หนังสือจุฬาฯ -หัวหมาก

Jan 24, 2023

เตรียมพบกับ "งานลดลดยกคลัง..เอาลังมาใส่" ลดกระหน่ำ สูงสุด 90% ที่คลังศูนย์หนังสือจุฬาฯ -หัวหมาก

เตรียมพบกับ "งานลดลดยกคลัง..เอาลังมาใส่" ลดกระหน่ำ ลดสูงสุด 90%   📚💥 พบกับสำนักพิมพ์มากมาย และโปรส่วนลดพิเศษสุดๆเฉพาะในงานนี้เท่านั้น !! มัดรวมหนังสือดีดิลเด็ด ลดสูงสุด 90% 💥 ตำราหนังสือต่างประเทศ ในราคาพิเศษ 99, 199, 299 🔥  รับรองคุ้มสุดๆ 💸💥หนังสือราคา เหมาๆ 5 เล่ม 200 บาท💥หนังสือในเครือศูนย์หนังสือจุฬาฯ ลดสูงสุด 90 %💥คู่มือเตรียมสอบ เริ่มต้น 15 บาท💥โปรโมชั่นสำนักพิมพ์ต่างๆอีกมากมาย อาทิ Book Buffet 199.-💥การ์ตูนความรู้ 5 เล่ม ราคา 99.-(เฉพาะหนังสือที่ร่วมรายการ), ตำรา อาหาร  5 เล่ม ราคา 300.-(เฉพาะหนังสือที่ร่วมรายการ)💥หนังสือราคาพิเศษ เริ่มต้น 20 บาท🗓️ 27มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2023 ⏰ 10.00 -19.30 น.📍 ที่คลังศูนย์หนังสือจุฬาฯ -หัวหมาก ระหว่าง ซอยหัวหมาก 15-17 ติดคอนโด U Delightแผนการเดินทางมางานหนังสือโดย BTS           แผนที่คลังศูนย์หนังสือจุฬาฯ -หัวหมาก 
ภาพบรรยากาศพิธีเปิดงานจัตุรัสจามจุรีบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 14

Jan 11, 2023

ภาพบรรยากาศพิธีเปิดงานจัตุรัสจามจุรีบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 14

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ ขอเชิญร่วมส่งมอบโอกาสทางการอ่านผ่านกิจกรรม 🎁มอบของขวัญแทนใจ ให้น้องคนพิเศษ🎀ในพิธีเปิดงาน จัตุรัสจามจุรีบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 14 📚มหัศจรรย์วันหนังสือ วันอังคารที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ บริเวณโถงชั้น G อาคารจามจุรีสแควร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน สามย่าน)📚พบกับการแสดงเปิดงานจาก “น้องเสือ” 🐅 ครูสอนเต้นจิตอาสา จากภาพยนตร์โฆษณา  พร้อมร่วมกันมอบ หนังสือ และ Gift Voucher ให้แก่น้องๆ เด็กพิเศษ จากมูลนิธิ Five For All  สำหรับนำไปเลือกสรรหนังสือเล่มโปรดภายในงาน เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ 📚เอาใจหนอนหนังสือ ตลอด 10 วัน เลือกสรรหนังสือในงาน จัตุรัสจามจุรีบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 14 : มหัศจรรย์วันหนังสือ ตั้งแต่วันที่ 10–19 มกราคม 2566 เวลา 10.00 – 20.00 น. พบกับกองทัพหนังสือดี พร้อมโซนเครื่องเขียน และกิจกรรมกว่า 20 กิจกรรม ทุกวันตลอดงาน ร่วมพบปะพูดคุยกับนักเขียนชื่อดัง/สำนักพิมพ์ชั้นนำ กิจกรรมแนะแนวเตรียมตัวสอบและการศึกษาต่อ กิจกรรม work shop นิยายดัง หนังละคร กิจกรรมสำหรับเด็ก/ครอบครัว พิเศษลุ้นของรางวัลมากมายในงาน 📚ผู้สนใจสามารถบริจาคหนังสือใหม่สำหรับเด็กและเยาวชนที่ขาดแคลนโอกาสทางการอ่านได้ที่ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ อาคารจามจุรีสแควร์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 มกราคม 2566  สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-2218-9893Facebook Live พิธีเปิดงาน จัตุรัสจามจุรีบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 14 
แนะนำวรรณกรรมเยาวชน

Jan 11, 2023

แนะนำวรรณกรรมเยาวชน

แนะนำวรรณกรรมเยาวชนแอดมินขนกองทัพ "วรรณกรรมเยาวชน" น่าอ่านมานำเสนอไม่ว่าจะเป็นวรรณกรรมสุดคลาสสิกอย่าง หนังสือชุดบ้านเล็กในป่าใหญ่ หรือ เจ้าชายน้อยรวมทั้งวรรณกรรมอีกหลายเรื่องที่รอคอยให้นักอ่านมาค้นพบ . . .ผู้ใหญ่อ่านได้ เด็ก ๆ อ่านดี พร้อมสร้างความรู้สึกอบอุ่นหัวใจ1.เจ้าน้อยฟอนเติลรอย ฉบับศึกษา (LITTLE LORD FAUNTLEROY)Barcode : 9786163203496'เจ้าน้อย ฟอนเติลรอย' เป็นเรื่องราวของเด็กชายตัวน้อย ๆ คนหนึ่งมีนามว่า 'เซดริก'เขาเกิดและเติบโตในครอบครัวที่อบอุ่น ผ่านการเลี้ยงดูและอบรมสั่งสอนจากบิดามารดาผู้เพียบพร้อมไปด้วยคุณงามความดี เด็กชายจึงเติบโตขึ้นด้วยความรู้สึกนึกคิด และจิตใจที่เปี่ยมไปด้วยคุณธรรมและความมีน้ำใจที่ดีงามแล้วความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ก็เกิดขึ้น . . . เด็กชายผู้นี้ได้มียศฐาบรรดาศักดิ์เป็นเจ้าขึ้นในวันหนึ่ง แต่เขาก็ยังคงเป็นเพียงเด็กน้อยที่มีความบริสุทธิ์ และพร้อมจะช่วยเหลือผู้อื่นได้ทุกเมื่อ ลาภยศ ทรัพย์สมบัติ มิได้มีอิทธิพลต่อเขาแต่อย่างใด จนท่านเอิร์ลปู่ผู้ร่ำรวย แต่เห็นแก่ตัวของเซดริก ต้องยอมแพ้ให้กับความบริสุทธิ์ของเจ้าน้อยฟอนเติลรอย คนนี้ในที่สุด2.โต๊ะโตะจัง เด็กหญิงข้างหน้าต่างBarcode : 9789741405817เรื่องราวของ "โต๊ะโตะจัง" ถูกไล่ออกจากโรงเรียนเก่าขณะเรียนชั้นประถมหนึ่ง ด้วยเหตุผลว่า "จะเป็นการรบกวนเด็กคนอื่นในชั้นเรียน"โรงเรียนใหม่ของโต๊ะโตะจังชื่อโรงเรียนโทโมเอ "โรงเรียนนี้ช่างไม่มีอะไรเหมือนโรงเรียนเก่าของเธอเลย" ห้องเรียนเป็นตู้รถไฟซึ่งไม่ได้ใช้แล้ว โต๊ะโตะจังคิดว่าโรงเรียนนี้แปลกดีอีกไม่กี่วันต่อมา เธอสัญญากับตัวเองว่า "โรงเรียนดี ๆ อย่างนี้ จะไม่ยอมขาดเรียนเลยสักวันเดียว" ต่อมา เธอได้รู้ว่าได้มาอยู่ในโรงเรียนแสนพิเศษที่สุดแห่งหนึ่งในโลก มีครูที่รักและเชื่อมั่นในตัวเด็กอย่าง "ครูโคบายาชิ" ใครที่อ่านเรื่องนี้แล้วจะลืมโรงเรียนและคุณครูผู้นี้ไม่ลง ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าใดก็ตาม3.เจ้าชายน้อย (ฉบับครบรอบ 70 ปี)Barcode : 9786169160113 เป็นเรื่องเล่าระหว่างการพบกันของผู้เขียนกับเด็กชายผู้มาจากดาวดวงอื่นเจ้าชายน้อยตัดสินใจหนีมาจากดาวของเขาเอง ก็เพราะเขาทนความโอ้อวดตัวเองของดอกกุหลาบที่เขารักมากไม่ไหวเขาพยายามเดินทางเสาะหาเพื่อน เสาะหาชีวิตใหม่บนดาวของเขาแล้วแต่ไม่สำเร็จ จึงได้ตัดสินใจเดินทางมายังโลกมนุษย์ และได้มาพบกับผู้เขียนกลางทะเลทรายที่มาติดอยู่ด้วยกัน ทั้งสองต่างเรียนรู้กัน ถ่ายทอดเรื่องราวของกันและกัน จนพัฒนากลายเป็นเพื่อนกันในที่สุด4.ลิฟต์มหัศจรรย์ (CHARLIE AND THE GREAT GLASS ELEVATOR)Barcode : 9789741404766โปรดเตรียมตัวเดินทางสู่อวกาศพร้อมกับมิสเตอร์วองก้า ซึ่งก็คือโรอัลด์ ดาห์ล ปลอมตัวมานั่นเอง !!5.บ้านเล็กในป่าใหญ่ : หนังสือชุดบ้านเล็ก เล่ม 1 (LITTLE HOUSE IN THE BIG WOODS)Barcode : 9789749804193วรรณกรรมเยาวชนเป็นเรื่องที่จัดว่าคลาสลิกมาก ๆ เล่มแรกเรื่องราวของบ้านเล็กที่ทำจากไม้อยู่ในป่าที่ล้อมรอบด้วยต้นไม้ใหญ่ การใช้ชีวิตแบบธรรมดาแต่แสนจะอบอุ่นมาก6.ความสุขของกะทิ (ปกอ่อน) (รางวัลซีไรต์ ปี 2549)Barcode : 9786161815394เล่าเรื่องราวของ "กะทิ" เด็กหญิงวัย 9 ขวบที่กำลังจะต้องสูญเสียแม่ ซึ่งป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง แม่รู้ตัวดีว่าไม่สามารถเลี้ยงดูกะทิได้ จึงฝากกะทิให้ตากับยายเลี้ยง กะทิเติบโตมาด้วยความรักของตาและยาย มีชีวิตอย่างสุขสบายในบ้านหลังน้อยริมคลองอันอบอุ่น7.สีเทาเจ้าตัวจิ๋วBarcode : 9789740209911พบกับนิทานแสนสนุก เรื่องราวของ "สีเทา" ที่เกิดมาเพียงไม่กี่วัน ต้องพลัดพรากจากอกแม่ ที่สำคัญ "สีเทา" ยังไม่รู้ว่าตัวเองเป็นตัวอะไร มาจากไหน . . . การตามหาแม่จึงสร้างความยากลำบากให้กับบรรดาเพื่อน ๆ สัตว์ทั้งหลาย ไม่วาจะเป็นป้าวัว ไก่โต้ง กระรอกหางพวง กระแตตัวลาย และบ่างช่างร่อนสัตว์ทุกตัวล้วนให้กำลังใจและลุ้นระทึกไปกับ "สีเทา" ในการผจญภัยออกตามหาแม่เพื่อจะได้กลับไปสู่อ้อมอกที่อบอุ่นอีกครั้ง เด็ก ๆ จะได้ตื่นเต้น สนุกสนานไปกับพฤติกรรมต่าง ๆ ของสัตว์ทั้งหลายที่พยายามช่วย "สีเทา" ค้นหาตัวเองว่าเป็นสัตว์อะไร และออกผจญภัยตามหาแม่ในสถานการณ์ต่าง ๆ ยามค่ำคืน มาลุ้นกันว่า "สีเทา" จะสามารถค้นหาตัวเองและติดตามหาแม่จนพบหรือไม่ ?8.ขนมแม่เอ๊ยBarcode : 9786164650442"ขนมโบราณ" ที่เคยปรากฎขึ้นในประเทศไทย ที่บางเมนูยังคงอยู่มาจนถึงปัจจุบันและบางเมนูก็หายไปแล้ว . . .9.สัตว์มหัศจรรย์ ความลับของดัมเบิลดอร์ ต้นฉบับภาพยนตร์ ฉบับสมบูรณ์Barcode : 9786160455041ศาสตราจารย์อัลบัส ดัมเบิลดอร์ล่วงรู้ถึงแผนการของเกลเลิร์ต กรินเดลวัลด์ที่จะครองโลกเวทมนตร์  ทว่าไม่อาจหยุดเขาได้เพียงลำพัง นิวท์ สคามันเดอร์ นักสัตว์วิเศษวิทยาจึงได้รับมอบหมายให้นำพากลุ่มพ่อมดแม่มด พร้อมด้วยมักเกิ้ลนักอบขนมผู้กล้าหาญไปฝ่าฟันภารกิจสุดอันตรายที่ต้องปะทะกับสัตว์ร้ายทั้งที่เคยพบและไม่เคยเห็น รวมถึงเหล่าผู้ติดตามกรินเดลวัลด์ที่ทวีจำนวนขึ้น  เมื่อสิ่งที่ต้องแลกมีค่าสูงลิบลิ่ว ดัมเบิลดอร์จะทนลังเลไม่เข้าร่วมการต่อสู้นี้ได้อีกนานแค่ไหนสัตว์มหัศจรรย์ ความลับของดัมเบิลดอร์ต้นฉบับบทภาพยนตร์ฉบับสมบูรณ์ เล่มนี้ ประกอบด้วยบทภาพยนตร์จากปลายปากกาของเจ.เค. โรว์ลิงและสตีฟ โคลฟส์ กับข้อมูลเบื้องหลังที่เติมเต็มทุกรายละเอียด ไม่ว่าจะเป็นภาพร่างเครื่องแต่งกาย ภาพแบบจำลองสถานที่ถ่ายทำ งานออกแบบกราฟิก พร้อมความคิดเห็นเบื้องลึกจากนักแสดงนำ สมาชิกทีมผู้สร้าง และอีกมากมายการดวลอันแสนตื่นเต้นเร้าใจ สิ่งมีชีวิตอันน่าหลงใหล และเวทมนตร์ในทุกฉากทุกมุมขับเน้นให้บทภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นที่สุดแห่งมหากาพย์การผจญภัยแสนยิ่งใหญ่10.จนกว่าโลกจะโอบกอดเราเอาไว้Barcode : 9786164790506กวีเล่าเรื่องชีวิตของผู้คนอย่างละคร แบ่งบทตอนอย่างมีสัมพันธภาพ ใช้ท่วงทำนองโรแมนติกตัดกับสัจนิยมด้วยน้ำเสียงประชดเสียดสี เพื่อเร้าอารมณ์และกระตุ้นความนึกคิด ถ้อยคำในบทกวีน้อยแต่มาก ง่ายแต่งาม ลึกซึ้งทั้งความหมายและอารมณ์ความรู้สึก รวมทั้งยังใช้ศิลปะสองแขนง คือบทกวีกับภาพวาดมาสอดประสานกันเพื่อนำเสนอความคิดร่วมสมัยและสากลสื่อน้ำเสียงที่มีความหวัง มุ่งยกระดับจิตใจให้ใคร่ครวญถึงความอ่อนโยนที่โลกพึงมีต่อเราและเราพึงมีต่อโลก11.เรื่องของน้ำพุBarcode : 9789742557997น้ำพุ เด็กที่เกิดในครอบครัวที่แตกแยก ทั้งพ่อและแม่ก็เป็นศิลปินทั้งคู่ เมื่อน้ำพุโตขึ้นจึงเดินทางผิด คิดลองสิ่งเสพติด และเมื่อแม่มีสามีคนใหม่ ยิ่งเป็นตัวเร่งให้เขาเริ่มแปลกแยกจากครอบครัว บวกกับการที่เขาเลือกคบเพื่อนที่เสพยา จนติดยาหนักแก้วเพื่อนสนิทของน้ำพุทราบ ทำให้น้ำพุเสียใจมาก จึงตัดสินใจบอกแม่และครอบครัวแอดมินหวังว่านักอ่านที่เคารพทุกคนจะพบกับหนังสือที่ช่วยทำให้วันหนึ่ง ๆ เป็นวันที่มีรอยยิ้ม
รวมหนังสือ ก.พ. ที่มีในศูนย์หนังสือจุฬาฯ พร้อมข้อมูลการสอบ ภาค ก ปี 2566

Feb 01, 2023

รวมหนังสือ ก.พ. ที่มีในศูนย์หนังสือจุฬาฯ พร้อมข้อมูลการสอบ ภาค ก ปี 2566

รวมหนังสือ ก.พ. ที่มีในศูนย์หนังสือจุฬาฯ พร้อมข้อมูลการสอบ ภาค ก ปี 2566 เพื่อเตรียมตัวก่อนลงสนามจริง⭐️สำนักงาน ก.พ. อัพเดตล่าสุด สอบ ก.พ.66 หรือการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปประจำปี 2566 เตรียมเปิดรับสมัคร 2 รูปแบบ ดังนี้ Paper & Pencil และ e-Exam1.ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2566 (Paper & Pencil)เปิดรับสมัครสอบทุกระดับ จำนวน 333,500 ที่นั่งสอบตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. - 17 กุมภาพันธ์ 2566วันสอบ : วันที่ 2 กรกฎาคม 2566สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก2.ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2566 (e-Exam)เปิดรับสมัครสอบระดับ ป.ตรี และ ป.โท จำนวน 186,158 ที่นั่งสอบ ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป - 17 กุมภาพันธ์ 2566 วันสอบรอบสอบที่ 1 - 7 วันที่ 31 มีนาคม - 4 เมษายน 2566รอบสอบที่ 8 - 14 วันที่ 28 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2566รอบสอบที่ 15 - 21 วันที่ 26 - 30 พฤษภาคม 2566สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กเงื่อนไขการสมัครสอบ ภาค ก ปี 2566 สามารถเลือกสมัครสอบได้เพียงแบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น ระหว่าง e-Exam หรือ Paper & Pencilสามารถ "กรอกข้อมูลล่วงหน้า" ก่อนการสมัครสอบ (การกรอกข้อมูลล่วงหน้าไม่ใช่การสมัครสอบ)ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 28 มกราคม 2566สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก⭐️1.คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. ฉบับสมบูรณ์ ตามหลักเกณฑ์ใหม่ (ภาค ก.)Barcode : 9786164870949รวมแนวข้อสอบกว่า 600 ข้อ พร้อมเฉลยและคำอธิบายอย่างละเอียดทุกข้อ มีลูกศิษย์ที่สอบผ่านและได้บรรจุจำนวนมากได้เรียบเรียงเนื้อหาครอบคลุม เกณฑ์การสอบใหม่ของ ก.พ. ปี 63- วิชาความสามารถในการวิเคราะห์ (การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา (ภาษาไทย) , การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม (ด้านเหตุและผล) และการคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ การคำนวน- คณิตศาสตร์- วิชาภาษาอังกฤษ- วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี2.สรุปสอบ ก.พ. ภาค ก. ระดับ 3 ฉบับสมบูรณ์ (อัพเดทครั้งที่ 3)Barcode : 9786164492295สรุปเนื้อหาทั้ง 4 วิชา ทั้งความรู้ความสามารถทั่วไป (วิชาการคิดคำนวณ และด้านการหาเหตุผล) , วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ และความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี พร้อมเก็งข้อสอบและเฉลยละเอียดกว่า 1,000+ ข้อ3.คู่มือเตรียมสอบ ภาษาอังกฤษ (ENGLISH) สำหรับ ก.พ. ภาค ก และงานราชการ ALL IN 1Barcode : 9786160846726คัดสรรมาเฉพาะหัวใจสำคัญในการเตรียมสอบภาษาอังกฤษสำหรับงานราชการ เทคนิคในการทำข้อสอบ และคำอธิบายอย่างละเอียด มีหลักและเนื้อหาครบ ครอบคลุม และกระชับ ปูพื้นฐานเนื้อหาหลักที่ออกข้อสอบ ได้แก่ หลักไวยากรณ์ บทสนทนา คำศัพท์ที่เคยออกข้อสอบและการอ่านเพื่อทำความเข้าใจ พร้อมทั้งรวบรวมแนวข้อสอบเก่าภาษาอังกฤษ ก.พ. ภาค ก ตั้งแต่ พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน4.รวมแนวข้อสอบ ก.พ. ตามหลักเกณฑ์ใหม่ (ภาค ก.) ฉบับสอบผ่านจริงBarcode : 9786164871083มีแนวข้อสอบครอบคลุม เกณฑ์การสอบใหม่ของ ก.พ. ปี 63 - วิชาความสามารถในการวิเคราะห์ (การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา (ภาษาไทย))- การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม (ด้านเหตุและผล) และการคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ (การคำนวน - คณิตศาสตร์)- วิชาภาษาอังกฤษ - วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (กฎหมาย) เรียบเรียงจากผู้สอนที่สอบผ่านจริงทุกสนามสอบในครั้งเดียว รวมแนวข้อสอบกว่า 550 ข้อ พร้อมเฉลยและคำอธิบายอย่างละเอียดทุกข้อ5.ตะลุยข้อสอบ ก.พ. ภาค ก ทุกระดับ ฉบับสมบูรณ์Barcode : 9786163812070รวมแนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก ตามประกาศหลักเกณฑ์ใหม่ครบทุกวิชา ทั้งวิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม เชิงปริมาณ และเชิงภาษา) วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี แบบตรงประเด็น อ่านได้ทุกระดับ พร้อมอธิบายเฉลยอย่างละเอียด กระชับ เข้าใจง่าย เข้าสู่สนามสอบอย่างมั่นใจ6.7 IN 1 สอบผ่านภาษาอังกฤษ ก.พ. ภาค ก. ไม่ต้องรอรอบหน้า !!!Barcode : 9786160837199รวบรวมแนวข้อสอบที่มีระดับความยากเทียบข้อสอบจริงไว้อย่างจุใจ ได้แก่- Conversation- Grammar- Vocabulary- Error Identification- Reading Comprehension และ Cloze Test พร้อมเฉลยและอธิบายละเอียด ชัดเจน เข้าใจง่าย ใช้สอบได้จริง รวมทั้งเป็นคัมภีร์ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษฉบับย่อ ที่จะทำให้ผู้อ่านเข้าใจโครงสร้างไวยากรณ์ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ไปจนถึงระดับสูง7.สรุปเข้ม ข้อสอบใหม่ ก.พ. (ภาค ก) ฉบับสมบูรณ์Barcode : 9786164493476สรุปเนื้อหาระดับเข้มข้น โดยครอบคลุมเนื้อหาที่ใช้ออกข้อสอบบ่อยครบทุกหัวข้อ และส่วนของแนวข้อสอบปรับปรุงใหม่ ตามหลักเกณฑ์ใหม่ล่าสุด (ปี 2563)โดยเตรียมความพร้อมให้กับผู้อ่านได้ฝึกทำข้อสอบด้วยแนวข้อสอบเสมือนจริง มากกว่า 20 ชุด (1,200 ข้อ) พร้อมเฉลยอธิบายและวิธีทำอย่างละเอียดที่สุด 8.แนวข้อสอบ ก.พ. (ภาค ก)Barcode : 9786162018534แนวข้อสอบครบทุกวิชา- ความสามารถในการคิดวิเคราะห์- ภาษาอังกฤษ- วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดีสังเคราะห์จากข้อสอบจริงในปัจจุบัน พร้อมเฉลยละเอียด เพื่อให้ผู้เข้าสอบได้ทดลองฝึกฝน และทำความเข้าใจก่อนลงสนามจริง9.คู่มือตะลุยโจทย์เตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก. ระดับ ป.ตรี ตามหลักเกณฑ์ใหม่Barcode : 9786165785204แบบข้อสอบจำลอง พร้อมเฉลย และคำอธิบายอย่างละเอียด สรุปเนื้อหาครบถ้วน ครอบคลุมทุกรายวิชาที่ต้องใช้ในการสอบเข้ารับราชการ ภาค ก.ในสังกัด ก.พ. ทุกกระทรวง ทุกกรม ทั่วประเทศ ตามหลักเกณฑ์การสอบใหม่ ปีล่าสุด10.คู่มือเตรียมสอบ ก.พ.Barcode : 9786164971936คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. เล่มนี้ เป็นผลงานของ "ครูพี่แป้ง"  "อาจารย์จอห์น" และ "คณะอาจารย์ The First ติวเตอร์" ที่จัดทำขึ้นจากแรงบันดาลใจ ที่จะแบ่งปันความรู้จากประสบการณ์จริงในกาสอบเข้ารับราชการ และประสบการณ์จากการสอนเตรียมสอบเข้ารับราชการมากกว่า 10 ปีปรับปรุงใหม่ล่าสุด ตรงหลักสูตรใหม่ ครบ 4 วิชา ไทย คณิต อังกฤษ และกฎหมาย (ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี อธิบายเนื้อหาแบบละเอียด และแนวข้อสอบพร้อมเฉลยละเอียดเข้าใจง่าย)11.EASY NOTE สอบ ก.พ. (หลักเกณฑ์ใหม่) มั่นใจเต็ม 100Barcode : 9786164871571เป็นสรุปเนื้อหาและเทคนิคการทำข้อสอบ ตามขอบเขตการสอบที่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การสอบใหม่ปี 63 - วิชาความสามารถในการวิเคราะห์ (การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา (ภาษาไทย))- การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม (ด้านเหตุและผล) และการคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ (การคำนวน - คณิตศาสตร์)- วิชาภาษาอังกฤษ- วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (กฎหมาย) โดยเน้นเฉพาะเนื้อหาที่ออกสอบบ่อยเท่านั้น ใช้ไดอะแกรมและสีช่วยในการอธิบายเพื่อให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่ายยิ่งขึ้น ใช้เวลาอ่านน้อย เหมาะสำหรับใช้ทบทวนก่อนสอบ หรือผู้ที่มีเวลาอ่านหนังสือน้อย!12.KEY MAP ก.พ. แผนที่ความคิด พิชิตข้อสอบมั่นใจ 100%Barcode : 8859099307024สรุปสาระสำคัญสำหรับเตรียมสอบ ก.พ. ในรูปแบบของผังมโนภาพแห่งความจำ หรือ KEY MAP ที่จะช่วยจัดระบบความคิด ให้สามารรถจดจำเนื้อหา และรายละเอียดสำคัญได้เป็นอย่างดี อัปเดตข้อมูลสำคัญครบทุกเนื้อหาที่ออกสอบ ด้วยผังมโนภาพแห่งความจำแบบ key words สำคัญ อัปเดตเพื่อให้ทำข้อสอบได้ทันเวลาอย่างเป็นระบบความคิด สามารถจำและประมวลผลความรู้ได้อย่างดีเยี่ยม13.SHORT NOTE AND LECTURE สิ่งที่ต้องรู้ก่อนสอบ ก.พ.Barcode : 8859099306713พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 3 วัน สรุปเนื้อหาและเทคนิคการทำข้อสอบที่ออกสอบบ่อยทุกปี พร้อมเคล็ดลับต่าง ๆเหมาะสำหรับใช้ทบทวนก่อนสอบ หรือไม่มีเวลาเพียงพอ ครบถ้วนทุกเนื้อหาการสอบ วิชาความสามารถในการวิเคราะห์ การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา (ภาษาไทย) การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม (ด้านเหตุและผล) และการคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ (การคำนวณ-คณิตศาสตร์) วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (กฎหมาย)14.แนวข้อสอบ ก.พ. ต้องรู้Barcode : 8859099307451แนวข้อสอบต้องรู้พร้อมเฉลย อธิบายอย่างละเอียดทุกขั้นตอน เสมือนมีอาจารย์นั่งสอน ช่วยให้เรียนรู้และทำข้อสอบได้ในเวลาอันรวดเร็ว เนื้อหาครบทุกหมวดหมู่วิชา เล่มเดียวจบแนวข้อสอบครบทั้ง 3 วิชา ได้แก่- วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์สรุปเนื้อหาวิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ + แนวข้อสอบและเฉลยวิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์- วิชาภาษาอังกฤษสรุปเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษ + แนวข้อสอบและเฉลยวิชาภาษาอังกฤษ- วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดีสรุปเนื้อหาวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี + แนวข้อสอบและเฉลยวิชาความรู้ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี15.ตะลุยโจทย์เตรียมสอบ กฎหมาย ก.พ. วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดีBarcode : 9786165906913เสริมจุดแข็ง ปิดจุดอ่อน ของการสอบ "วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี" ซึ่งเป็นวิชาหลักของการสอบ ภาค ก. ก.พ. ทุกระดับ และครูผู้ช่วยทุกสาขาโดยมีข้อสอบทุกกฎหมายเกือบ 600 ข้อ เน้น ๆ ให้ลองไปฝึกฝน ตะลุยโจทย์เสมือนจริงในทุกแง่มุมการสอบออกข้อสอบจากประสบการณ์จริง ทั้งในการทำงานและการสอบ โดยเน้นจากการสร้างโจทย์ให้ครอบคลุมเนื้อหามากที่สุด16.พิชิตอังกฤษ ก.พ. (ป.ตรี-โท)Barcode : 9786164453784นำเสนอเนื้อหาภาษาอังกฤษ ตามตัวอย่างข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษที่ปรากฏในเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสำนักงาน ก.พ. ทุกประการเนื้อหาตรงตามข้อสอบอังกฤษ ก.พ. ครั้งล่าสุดมากที่สุดเทคนิคการทำข้อสอบที่เข้าใจง่าย และนำไปใช้ได้ผลจริง 100%อัดแน่นด้วยแบบฝึกหัดและข้อสอบเสมือนจริงครบถ้วนทุกเนื้อหา พร้อมเฉลยเข้าใจง่ายเขียนโดยผู้เขียนที่มีผลงานหนังสืออังกฤษขายดีกว่า 50 เล่มผ่านการพิสูจน์มายาวนานกว่า 25 ปี17.คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก. ระดับปริญญาตรี ตามหลักเกณฑ์ใหม่ ฉบับสมบูรณ์Barcode : 9786164871496รวบรวมข้อสอบเก่าในหลายปีที่ผ่าน ๆ มา และสรุปเป็นหลักการคิดและวิธีการทำข้อสอบในแต่ละเรื่อง แต่ละวิชาไว้อย่างครบถ้วน เนื้อหาและแนวข้อสอบภายในเล่ม ประกอบด้วยวิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (ภาษาไทย / เชิงนามธรรม / เชิงปริมาณ)ภาษาอังกฤษวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (กฎหมาย)18.TBX เตรียมสอบ ก.พ. เจาะโจทย์เฉลยลึกBarcode : 9786164493155"ทางลัดเตรียมสอบ ก.พ. วัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)"ตะลุยโจทย์ ทำไปเฉลยไปอธิบายความรู้ไป เหมือนมีติวเตอร์ส่วนตัว! เน้นเทรนด์ข้อสอบที่คาดว่าจะออกสอบพร้อมเฉลย อธิบายละเอียด มี Pre-test ทดสอบจุดเด่นจุดด้อยเนื้อหาครบทุกหมวด มี Simulation Test แนวข้อสอบเสมือนจริง ก.พ. (ภาค ก)19.สรุปเข้มสอบ ก.พ. ภาค ก ระดับ 3-4Barcode : 9786163812803รวมแนวข้อสอบครบทุกวิชา พร้อมอธิบายเฉลยอย่างละเอียด เข้าใจง่ายด้วยตนเองเหมาะสำหรับผู้กำลังเตรียมสอบเพื่อบรรจุเข้าทำงานในทุกหน่วยงานราชการทุกกระทรวง และทุกกรมที่ต้องสอบ ก.พ. ภาค ก ทั่วประเทศ20.ติว ENGLISH พิชิต ก.พ. + สอบท้องถิ่น มั่นใจเต็ม 100Barcode : 9786164871915"คู่มือเตรียมสอบเล่มนี้ ขอเป็นถนนเส้นสำคัญที่จะนำคุณไปสู่เป้าหมายที่สำคัญในชีวิตอีกขั้นหนึ่ง ขอเพียงมีความมุ่งมั่นและตั้งใจ แล้วเราจะสามารถทำความเข้าใจในวิชานี้ และอ่านจบได้ภายในระยะเวลาอันสั้น"ตัวอย่างสารบัญChapter 1 เคลียร์ประเด็น ไวยากรณ์ 10 เรื่องChapter 2 ตะลุยข้อสอบ ConversationChapter 3 R-E-A-D-I-N-GChapter 4 ลับคม VocabularyChapter 5 รับมือแนวข้อสอบจริงแอดมินหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย⭐️ ขอให้ทุกคนโชคดีในการสอบนะคะ ⭐️
เตรียมพบกับ "งานลดลดยกคลัง..เอาลังมาใส่" ลดกระหน่ำ สูงสุด 90% ที่คลังศูนย์หนังสือจุฬาฯ -หัวหมาก

Jan 24, 2023

เตรียมพบกับ "งานลดลดยกคลัง..เอาลังมาใส่" ลดกระหน่ำ สูงสุด 90% ที่คลังศูนย์หนังสือจุฬาฯ -หัวหมาก

เตรียมพบกับ "งานลดลดยกคลัง..เอาลังมาใส่" ลดกระหน่ำ ลดสูงสุด 90%   📚💥 พบกับสำนักพิมพ์มากมาย และโปรส่วนลดพิเศษสุดๆเฉพาะในงานนี้เท่านั้น !! มัดรวมหนังสือดีดิลเด็ด ลดสูงสุด 90% 💥 ตำราหนังสือต่างประเทศ ในราคาพิเศษ 99, 199, 299 🔥  รับรองคุ้มสุดๆ 💸💥หนังสือราคา เหมาๆ 5 เล่ม 200 บาท💥หนังสือในเครือศูนย์หนังสือจุฬาฯ ลดสูงสุด 90 %💥คู่มือเตรียมสอบ เริ่มต้น 15 บาท💥โปรโมชั่นสำนักพิมพ์ต่างๆอีกมากมาย อาทิ Book Buffet 199.-💥การ์ตูนความรู้ 5 เล่ม ราคา 99.-(เฉพาะหนังสือที่ร่วมรายการ), ตำรา อาหาร  5 เล่ม ราคา 300.-(เฉพาะหนังสือที่ร่วมรายการ)💥หนังสือราคาพิเศษ เริ่มต้น 20 บาท🗓️ 27มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2023 ⏰ 10.00 -19.30 น.📍 ที่คลังศูนย์หนังสือจุฬาฯ -หัวหมาก ระหว่าง ซอยหัวหมาก 15-17 ติดคอนโด U Delightแผนการเดินทางมางานหนังสือโดย BTS           แผนที่คลังศูนย์หนังสือจุฬาฯ -หัวหมาก 
ภาพบรรยากาศพิธีเปิดงานจัตุรัสจามจุรีบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 14

Jan 11, 2023

ภาพบรรยากาศพิธีเปิดงานจัตุรัสจามจุรีบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 14

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ ขอเชิญร่วมส่งมอบโอกาสทางการอ่านผ่านกิจกรรม 🎁มอบของขวัญแทนใจ ให้น้องคนพิเศษ🎀ในพิธีเปิดงาน จัตุรัสจามจุรีบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 14 📚มหัศจรรย์วันหนังสือ วันอังคารที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ บริเวณโถงชั้น G อาคารจามจุรีสแควร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน สามย่าน)📚พบกับการแสดงเปิดงานจาก “น้องเสือ” 🐅 ครูสอนเต้นจิตอาสา จากภาพยนตร์โฆษณา  พร้อมร่วมกันมอบ หนังสือ และ Gift Voucher ให้แก่น้องๆ เด็กพิเศษ จากมูลนิธิ Five For All  สำหรับนำไปเลือกสรรหนังสือเล่มโปรดภายในงาน เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ 📚เอาใจหนอนหนังสือ ตลอด 10 วัน เลือกสรรหนังสือในงาน จัตุรัสจามจุรีบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 14 : มหัศจรรย์วันหนังสือ ตั้งแต่วันที่ 10–19 มกราคม 2566 เวลา 10.00 – 20.00 น. พบกับกองทัพหนังสือดี พร้อมโซนเครื่องเขียน และกิจกรรมกว่า 20 กิจกรรม ทุกวันตลอดงาน ร่วมพบปะพูดคุยกับนักเขียนชื่อดัง/สำนักพิมพ์ชั้นนำ กิจกรรมแนะแนวเตรียมตัวสอบและการศึกษาต่อ กิจกรรม work shop นิยายดัง หนังละคร กิจกรรมสำหรับเด็ก/ครอบครัว พิเศษลุ้นของรางวัลมากมายในงาน 📚ผู้สนใจสามารถบริจาคหนังสือใหม่สำหรับเด็กและเยาวชนที่ขาดแคลนโอกาสทางการอ่านได้ที่ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ อาคารจามจุรีสแควร์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 มกราคม 2566  สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-2218-9893Facebook Live พิธีเปิดงาน จัตุรัสจามจุรีบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 14 
แนะนำวรรณกรรมเยาวชน

Jan 11, 2023

แนะนำวรรณกรรมเยาวชน

แนะนำวรรณกรรมเยาวชนแอดมินขนกองทัพ "วรรณกรรมเยาวชน" น่าอ่านมานำเสนอไม่ว่าจะเป็นวรรณกรรมสุดคลาสสิกอย่าง หนังสือชุดบ้านเล็กในป่าใหญ่ หรือ เจ้าชายน้อยรวมทั้งวรรณกรรมอีกหลายเรื่องที่รอคอยให้นักอ่านมาค้นพบ . . .ผู้ใหญ่อ่านได้ เด็ก ๆ อ่านดี พร้อมสร้างความรู้สึกอบอุ่นหัวใจ1.เจ้าน้อยฟอนเติลรอย ฉบับศึกษา (LITTLE LORD FAUNTLEROY)Barcode : 9786163203496'เจ้าน้อย ฟอนเติลรอย' เป็นเรื่องราวของเด็กชายตัวน้อย ๆ คนหนึ่งมีนามว่า 'เซดริก'เขาเกิดและเติบโตในครอบครัวที่อบอุ่น ผ่านการเลี้ยงดูและอบรมสั่งสอนจากบิดามารดาผู้เพียบพร้อมไปด้วยคุณงามความดี เด็กชายจึงเติบโตขึ้นด้วยความรู้สึกนึกคิด และจิตใจที่เปี่ยมไปด้วยคุณธรรมและความมีน้ำใจที่ดีงามแล้วความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ก็เกิดขึ้น . . . เด็กชายผู้นี้ได้มียศฐาบรรดาศักดิ์เป็นเจ้าขึ้นในวันหนึ่ง แต่เขาก็ยังคงเป็นเพียงเด็กน้อยที่มีความบริสุทธิ์ และพร้อมจะช่วยเหลือผู้อื่นได้ทุกเมื่อ ลาภยศ ทรัพย์สมบัติ มิได้มีอิทธิพลต่อเขาแต่อย่างใด จนท่านเอิร์ลปู่ผู้ร่ำรวย แต่เห็นแก่ตัวของเซดริก ต้องยอมแพ้ให้กับความบริสุทธิ์ของเจ้าน้อยฟอนเติลรอย คนนี้ในที่สุด2.โต๊ะโตะจัง เด็กหญิงข้างหน้าต่างBarcode : 9789741405817เรื่องราวของ "โต๊ะโตะจัง" ถูกไล่ออกจากโรงเรียนเก่าขณะเรียนชั้นประถมหนึ่ง ด้วยเหตุผลว่า "จะเป็นการรบกวนเด็กคนอื่นในชั้นเรียน"โรงเรียนใหม่ของโต๊ะโตะจังชื่อโรงเรียนโทโมเอ "โรงเรียนนี้ช่างไม่มีอะไรเหมือนโรงเรียนเก่าของเธอเลย" ห้องเรียนเป็นตู้รถไฟซึ่งไม่ได้ใช้แล้ว โต๊ะโตะจังคิดว่าโรงเรียนนี้แปลกดีอีกไม่กี่วันต่อมา เธอสัญญากับตัวเองว่า "โรงเรียนดี ๆ อย่างนี้ จะไม่ยอมขาดเรียนเลยสักวันเดียว" ต่อมา เธอได้รู้ว่าได้มาอยู่ในโรงเรียนแสนพิเศษที่สุดแห่งหนึ่งในโลก มีครูที่รักและเชื่อมั่นในตัวเด็กอย่าง "ครูโคบายาชิ" ใครที่อ่านเรื่องนี้แล้วจะลืมโรงเรียนและคุณครูผู้นี้ไม่ลง ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าใดก็ตาม3.เจ้าชายน้อย (ฉบับครบรอบ 70 ปี)Barcode : 9786169160113 เป็นเรื่องเล่าระหว่างการพบกันของผู้เขียนกับเด็กชายผู้มาจากดาวดวงอื่นเจ้าชายน้อยตัดสินใจหนีมาจากดาวของเขาเอง ก็เพราะเขาทนความโอ้อวดตัวเองของดอกกุหลาบที่เขารักมากไม่ไหวเขาพยายามเดินทางเสาะหาเพื่อน เสาะหาชีวิตใหม่บนดาวของเขาแล้วแต่ไม่สำเร็จ จึงได้ตัดสินใจเดินทางมายังโลกมนุษย์ และได้มาพบกับผู้เขียนกลางทะเลทรายที่มาติดอยู่ด้วยกัน ทั้งสองต่างเรียนรู้กัน ถ่ายทอดเรื่องราวของกันและกัน จนพัฒนากลายเป็นเพื่อนกันในที่สุด4.ลิฟต์มหัศจรรย์ (CHARLIE AND THE GREAT GLASS ELEVATOR)Barcode : 9789741404766โปรดเตรียมตัวเดินทางสู่อวกาศพร้อมกับมิสเตอร์วองก้า ซึ่งก็คือโรอัลด์ ดาห์ล ปลอมตัวมานั่นเอง !!5.บ้านเล็กในป่าใหญ่ : หนังสือชุดบ้านเล็ก เล่ม 1 (LITTLE HOUSE IN THE BIG WOODS)Barcode : 9789749804193วรรณกรรมเยาวชนเป็นเรื่องที่จัดว่าคลาสลิกมาก ๆ เล่มแรกเรื่องราวของบ้านเล็กที่ทำจากไม้อยู่ในป่าที่ล้อมรอบด้วยต้นไม้ใหญ่ การใช้ชีวิตแบบธรรมดาแต่แสนจะอบอุ่นมาก6.ความสุขของกะทิ (ปกอ่อน) (รางวัลซีไรต์ ปี 2549)Barcode : 9786161815394เล่าเรื่องราวของ "กะทิ" เด็กหญิงวัย 9 ขวบที่กำลังจะต้องสูญเสียแม่ ซึ่งป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง แม่รู้ตัวดีว่าไม่สามารถเลี้ยงดูกะทิได้ จึงฝากกะทิให้ตากับยายเลี้ยง กะทิเติบโตมาด้วยความรักของตาและยาย มีชีวิตอย่างสุขสบายในบ้านหลังน้อยริมคลองอันอบอุ่น7.สีเทาเจ้าตัวจิ๋วBarcode : 9789740209911พบกับนิทานแสนสนุก เรื่องราวของ "สีเทา" ที่เกิดมาเพียงไม่กี่วัน ต้องพลัดพรากจากอกแม่ ที่สำคัญ "สีเทา" ยังไม่รู้ว่าตัวเองเป็นตัวอะไร มาจากไหน . . . การตามหาแม่จึงสร้างความยากลำบากให้กับบรรดาเพื่อน ๆ สัตว์ทั้งหลาย ไม่วาจะเป็นป้าวัว ไก่โต้ง กระรอกหางพวง กระแตตัวลาย และบ่างช่างร่อนสัตว์ทุกตัวล้วนให้กำลังใจและลุ้นระทึกไปกับ "สีเทา" ในการผจญภัยออกตามหาแม่เพื่อจะได้กลับไปสู่อ้อมอกที่อบอุ่นอีกครั้ง เด็ก ๆ จะได้ตื่นเต้น สนุกสนานไปกับพฤติกรรมต่าง ๆ ของสัตว์ทั้งหลายที่พยายามช่วย "สีเทา" ค้นหาตัวเองว่าเป็นสัตว์อะไร และออกผจญภัยตามหาแม่ในสถานการณ์ต่าง ๆ ยามค่ำคืน มาลุ้นกันว่า "สีเทา" จะสามารถค้นหาตัวเองและติดตามหาแม่จนพบหรือไม่ ?8.ขนมแม่เอ๊ยBarcode : 9786164650442"ขนมโบราณ" ที่เคยปรากฎขึ้นในประเทศไทย ที่บางเมนูยังคงอยู่มาจนถึงปัจจุบันและบางเมนูก็หายไปแล้ว . . .9.สัตว์มหัศจรรย์ ความลับของดัมเบิลดอร์ ต้นฉบับภาพยนตร์ ฉบับสมบูรณ์Barcode : 9786160455041ศาสตราจารย์อัลบัส ดัมเบิลดอร์ล่วงรู้ถึงแผนการของเกลเลิร์ต กรินเดลวัลด์ที่จะครองโลกเวทมนตร์  ทว่าไม่อาจหยุดเขาได้เพียงลำพัง นิวท์ สคามันเดอร์ นักสัตว์วิเศษวิทยาจึงได้รับมอบหมายให้นำพากลุ่มพ่อมดแม่มด พร้อมด้วยมักเกิ้ลนักอบขนมผู้กล้าหาญไปฝ่าฟันภารกิจสุดอันตรายที่ต้องปะทะกับสัตว์ร้ายทั้งที่เคยพบและไม่เคยเห็น รวมถึงเหล่าผู้ติดตามกรินเดลวัลด์ที่ทวีจำนวนขึ้น  เมื่อสิ่งที่ต้องแลกมีค่าสูงลิบลิ่ว ดัมเบิลดอร์จะทนลังเลไม่เข้าร่วมการต่อสู้นี้ได้อีกนานแค่ไหนสัตว์มหัศจรรย์ ความลับของดัมเบิลดอร์ต้นฉบับบทภาพยนตร์ฉบับสมบูรณ์ เล่มนี้ ประกอบด้วยบทภาพยนตร์จากปลายปากกาของเจ.เค. โรว์ลิงและสตีฟ โคลฟส์ กับข้อมูลเบื้องหลังที่เติมเต็มทุกรายละเอียด ไม่ว่าจะเป็นภาพร่างเครื่องแต่งกาย ภาพแบบจำลองสถานที่ถ่ายทำ งานออกแบบกราฟิก พร้อมความคิดเห็นเบื้องลึกจากนักแสดงนำ สมาชิกทีมผู้สร้าง และอีกมากมายการดวลอันแสนตื่นเต้นเร้าใจ สิ่งมีชีวิตอันน่าหลงใหล และเวทมนตร์ในทุกฉากทุกมุมขับเน้นให้บทภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นที่สุดแห่งมหากาพย์การผจญภัยแสนยิ่งใหญ่10.จนกว่าโลกจะโอบกอดเราเอาไว้Barcode : 9786164790506กวีเล่าเรื่องชีวิตของผู้คนอย่างละคร แบ่งบทตอนอย่างมีสัมพันธภาพ ใช้ท่วงทำนองโรแมนติกตัดกับสัจนิยมด้วยน้ำเสียงประชดเสียดสี เพื่อเร้าอารมณ์และกระตุ้นความนึกคิด ถ้อยคำในบทกวีน้อยแต่มาก ง่ายแต่งาม ลึกซึ้งทั้งความหมายและอารมณ์ความรู้สึก รวมทั้งยังใช้ศิลปะสองแขนง คือบทกวีกับภาพวาดมาสอดประสานกันเพื่อนำเสนอความคิดร่วมสมัยและสากลสื่อน้ำเสียงที่มีความหวัง มุ่งยกระดับจิตใจให้ใคร่ครวญถึงความอ่อนโยนที่โลกพึงมีต่อเราและเราพึงมีต่อโลก11.เรื่องของน้ำพุBarcode : 9789742557997น้ำพุ เด็กที่เกิดในครอบครัวที่แตกแยก ทั้งพ่อและแม่ก็เป็นศิลปินทั้งคู่ เมื่อน้ำพุโตขึ้นจึงเดินทางผิด คิดลองสิ่งเสพติด และเมื่อแม่มีสามีคนใหม่ ยิ่งเป็นตัวเร่งให้เขาเริ่มแปลกแยกจากครอบครัว บวกกับการที่เขาเลือกคบเพื่อนที่เสพยา จนติดยาหนักแก้วเพื่อนสนิทของน้ำพุทราบ ทำให้น้ำพุเสียใจมาก จึงตัดสินใจบอกแม่และครอบครัวแอดมินหวังว่านักอ่านที่เคารพทุกคนจะพบกับหนังสือที่ช่วยทำให้วันหนึ่ง ๆ เป็นวันที่มีรอยยิ้ม

Activity

ขอเชิญร่วมส่งมอบโอกาสทางการอ่านผ่านกิจกรรม  “มอบของขวัญแทนใจ ให้น้องคนพิเศษ”

Dec 26, 2022

ขอเชิญร่วมส่งมอบโอกาสทางการอ่านผ่านกิจกรรม “มอบของขวัญแทนใจ ให้น้องคนพิเศษ”

มอบของขวัญแทนใจให้น้องคนพิเศษ…  ในงานจัตุรัสจามจุรีบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 14 ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ  ขอเชิญร่วมส่งมอบโอกาสทางการอ่านผ่านกิจกรรม “มอบของขวัญแทนใจให้น้องคนพิเศษ”  ในพิธีเปิดงาน จัตุรัสจามจุรีบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 14 : มหัศจรรย์วันหนังสือ  ในวันอังคารที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ บริเวณโถงชั้น G อาคารจามจุรีสแควร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน สามย่าน)พบกับการแสดงเปิดงานจาก“น้องเสือ”ครูสอนเต้นจิตอาสาจากภาพยนตร์โฆษณา  พร้อมร่วมกันมอบ หนังสือ และ Gift Voucher ให้แก่น้องๆ เด็กพิเศษจากมูลนิธิ Five For All  สำหรับนำไปเลือกสรรหนังสือเล่มโปรดภายในงาน เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ เอาใจหนอนหนังสือ ตลอด 10 วัน เลือกสรรหนังสือในงาน จัตุรัสจามจุรีบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 14 : มหัศจรรย์วันหนังสือ ตั้งแต่วันที่ 10 – 19 มกราคม 2566 เวลา 10.00 – 20.00 น. พบกับกองทัพหนังสือดี พร้อมโซนเครื่องเขียนและกิจกรรมกว่า 20 กิจกรรมทุกวันตลอดงาน ร่วมพบปะพูดคุยกับนักเขียนชื่อดัง/สำนักพิมพ์ชั้นนำ กิจกรรมแนะแนวเตรียมตัวสอบและการศึกษาต่อ กิจกรรม work shop นิยายดัง หนังละคร กิจกรรมสำหรับเด็ก/ครอบครัว พิเศษลุ้นของรางวัลมากมายในงาน ผู้สนใจสามารถบริจาคหนังสือใหม่สำหรับเด็กและเยาวชนที่ขาดแคลนโอกาสทางการอ่านได้ที่ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ อาคารจามจุรีสแควร์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 มกราคม 2566  สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-2218-9893
กิจกรรม #คลับกับคนช่างอ่าน กับ Chulabook + เพจ Just read

Jun 20, 2022

กิจกรรม #คลับกับคนช่างอ่าน กับ Chulabook + เพจ Just read

#ชมภาพบรรยากาศกิจกรรม #คลับกับคนช่างอ่าน กับ Chulabook + เพจ Just Readขอขอบคุณแฟนๆนักอ่านทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรม #คลับกับคนช่างอ่าน กับ Chulabook + เพจ Just read มารวมตัวกัน ล้อมวงแชร์หนังสือที่ชื่นชอบ @ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สยามสแควร์ค่ะ *ทุกท่านที่มาร่วมงานตรวจ ATK กันเรียบร้อยแล้วค่ะ
ภาพบรรยากาศงานเสวนา “ปลดล็อค กัญชง กัญชา นำสาร CBD มาทำเครื่องสำอางโฮมเมด”

Apr 04, 2022

ภาพบรรยากาศงานเสวนา “ปลดล็อค กัญชง กัญชา นำสาร CBD มาทำเครื่องสำอางโฮมเมด”

ภาพบรรยากาศงานเสวนา “ปลดล็อค กัญชง กัญชา นำสาร CBD มาทำเครื่องสำอางโฮมเมด”     พูดคุย พร้อมสาธิตการสกัดสาร CBD มาทำเครื่องสำอาง โดย คุณสุพรรณวดี ศิลารัตน์ (ครูสุ) เจ้าของสตูดิโอสอนทำผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ที่มีประสบการณ์กว่า 20 ปี เจ้าของเพจเรียนทำสบู่สไตล์สุพรรณวดี  พิธีกรดำเนินรายการโดย คุณรัศมี มณีนิล นักจัดรายการวิทยุและนักสื่อเสียงอิสระ วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 13.00-14.00 น. ณ เวทีกิจกรรม ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่ 50 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 20  ผู้ร่วมงานรับฟรี “ลิปบาล์มอารมณ์ดี”Facebook Live Chulabook รายละเอียดเพิ่มเติม1. คอร์สเรียน จับมือทำเครื่องสำอาง CBD (กัญชา/กัญชง) โฮมเมด (ฟรีหนังสือ 1 เล่ม)2. คอร์สเรียน จับมือทำเครื่องสำอาง CBD (กัญชา/กัญชง) โฮมเมด (ฟรี e-book)ผู้สอน : สุพรรณวดี ศิลารัตน์ (ครูสุ)
ภาพบรรยาการศงานเสวนา “ท่องไปในดินแดน "สามก๊ก" อู่ฮั่น-หูเป่ย และ หมื่นลี้เดียวดายเที่ยวทิพย์บนแผ่นดินมังกร”

Mar 31, 2022

ภาพบรรยาการศงานเสวนา “ท่องไปในดินแดน "สามก๊ก" อู่ฮั่น-หูเป่ย และ หมื่นลี้เดียวดายเที่ยวทิพย์บนแผ่นดินมังกร”

ภาพบรรยาการศงานเสวนา “ท่องไปในดินแดน "สามก๊ก" อู่ฮั่น-หูเป่ย และ หมื่นลี้เดียวดายเที่ยวทิพย์บนแผ่นดินมังกร”เที่ยวทิพย์ไปกับ  ชินวัฒน์ ตั้งสุทธิจิต (มหา สุรารินทร์) และ ปริวัฒน์ จันทร  ผู้ย่ำแดนมังกรมาแล้วกว่า 30 ครั้งชวนคุยชวนเที่ยวโดย เอก อัคคี วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 13.00-14.00 น.ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 50 ที่ผ่านมาLive Facebook Chulabook

Procurement

May 24, 2022

ประกาศศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศผลขายทอดตลาดลิฟต์บรรทุกสินค้าพร้อมอุปกรณ์ชั้นวางของ (ตั้งแต่ชั้นที่ 2 ขึ้นไป) และรื้อถอนจำนวน 3 เครื่อง

ประกาศศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประกาศผลขายทอดตลาดลิฟต์บรรทุกสินค้าพร้อมอุปกรณ์ชั้นวางของ (ตั้งแต่ชั้นที่ 2 ขึ้นไป) และรื้อถอนจำนวน 3 เครื่อง

May 03, 2022

ประกาศศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องประกาศขายทอดตลาดลิฟต์บรรทุกสินค้าพร้อมอุปกรณ์ชั้นวางของ (ตั้งแต่ชั้นที่ 2 ขึ้นไป) และรื้อถอนจำนวน 3 เครื่อง

ประกาศศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรื่องประกาศขายทอดตลาดลิฟต์บรรทุกสินค้าพร้อมอุปกรณ์ชั้นวางของ (ตั้งแต่ชั้นที่ 2 ขึ้นไป) และรื้อถอนจำนวน 3 เครื่องระหว่างวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ถึง วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 

Nov 11, 2021

ประกาศศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่ารถยนต์ตู้โดยสาร

ประกาศศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่ารถยนต์ตู้โดยสาร จำนวน ๑ คัน โดยวิธีประกวดราคา

Jul 06, 2021

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดเย็บเครื่องแบบพนักงานประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดเย็บเครื่องแบบพนักงานประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง