News

สรุปโครงการ “ช้อปดีมีคืน” ให้คุณเข้าใจง่ายๆ

Oct 22, 2020

สรุปโครงการ “ช้อปดีมีคืน” ให้คุณเข้าใจง่ายๆ

สรุปโครงการ “ช้อปดีมีคืน” ให้คุณเข้าใจง่ายๆ ใครเข้าร่วมได้บ้าง ได้คืนภาษีแค่ไหน!?ช้อปดีมีคืน" หนึ่งในมาตรการกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ และสนับสนุนผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษี รวมถึงการส่งเสริมการผลิตสินค้าท้องถิ่น และส่งเสริมการอ่าน โดยเป็นการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปี 2563 ตามจำนวนที่จ่ายจริง จากการซื้อสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการที่จดทะเบียน โครงการจะเริ่มตั้งแต่ 23 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2563 เท่านั้นแล้วใครบ้างที่มีสิทธิ์ลดหย่อน1. ผู้เสียภาษีเงินได้2. ผู้ที่ไม่ได้ใช้สิทธิ์ บัตรสวัสดิการของรัฐบาล3. ผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ คนละครึ่งซื้อสินค้าอะไรได้บ้าง?1. สินค้าและบริการจากผู้ประกอบการที่จดทะเบียน2. สินค้า OTOP3. หนังสือทั้งแบบเล่ม และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)สินค้าที่ไม่เข้าร่วมมาตรการ?สินค้าและบริการที่ไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีจากมาตรการ "ช้อปดีมีคืน" มีทั้งหมด 7 ประเภท ดังนี้1. เหล้า เบียร์ ไวน์2. บุหรี่หรือยาสูบ3. ค่าน้ำมันและก๊าซที่ใช้เติมยานพาหนะ4. ค่าซื้อรถยนต์ มอเตอร์ไซค์ เรือ5. ซื้อหนังสือพิมพ์และนิตยสาร ทั้งรูปเล่มและอิเล็กทรอนิกส์6. ค่าบริการจัดนำเที่ยว7. ค่าที่พัก โรงแรมลดหย่อนได้แค่ไหน?🛒 ช้อปสูงสุด 30,000 บาท💵  ลดหย่อนภาษีตามที่จ่ายจริง ไม่เกิน 10,500  บาทTips.1. ไม่มีการลงทะเบียน2. ต้องซื้อสินค้ากับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษี3. ต้องเก็บใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบหวังว่าข้อมูลตรงนี้จะช่วยให้หลายๆ คนได้เข้าใจข้อมูลโครงการนี้มากยิ่งขึ้นนะคะ  
ช้อป หนังสือ ดีมีคืน  ช้อปหนังสือที่ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สูงสุด 30,000 บาท

Oct 22, 2020

ช้อป หนังสือ ดีมีคืน ช้อปหนังสือที่ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สูงสุด 30,000 บาท

ศูนย์หนังสือจุฬาร่วมโครงการ ช้อป • หนังสือ • ดีมีคืน  ช้อปง่ายๆ ได้ภาษีคืนด้วยน้าาาาา🛒 ช้อปสูงสุด 30,000 บาท💵  ลดหย่อนภาษีตามที่จ่ายจริง ⏰ ตั้งแต่ 23 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2563 เท่านั้น อย่ารอช้า มาช้อปกันได้เลยที่ chulabook.com หรือไปช้อปได้ที่ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ได้ทุกสาขา ประเภทหนังสือที่เข้าร่วมโครงการ1. หนังสือ2. E-Book (ขอใบกำกับภาษีทาง Line@)วิธีการขอใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบง่ายๆ 📚 ช่องทาง chulabook.com1. เลือกสินค้า2. ชำระเงิน3. เลือกขอใบกำกับภาษี (เลือกบุคคลธรรมดา)4. ใบกำกับภาษีจะถูกส่งไปพร้อมกับสินค้า——————📚 สำหรับร้านศูนย์หนังสือจุฬาฯ ทุกสาขา 1. เลือกสินค้า2. ชำระเงิน3. ขอใบกำกับภาษีได้ที่จุดบริการทุกสาขา 👉🏼 ช้อปเพลินๆ อย่าลืมขอใบกำกับภาษีด้วยน้าาา #chulabook#ศูนย์หนังสือจุฬาฯ#ช้อปดีมีคืน #ช้อปหนังสือดีมีคืน
Chula Books X KTC–Bangkok Airways รับเครดิตเงินคืน 500 บาท เมื่อสมัครบัตรเครดิต KTC – BANGKOK AIRWAYS

Oct 22, 2020

Chula Books X KTC–Bangkok Airways รับเครดิตเงินคืน 500 บาท เมื่อสมัครบัตรเครดิต KTC – BANGKOK AIRWAYS

Chula Books X KTC–Bangkok Airways รับเครดิตเงินคืน 500 บาทเมื่อสมัครบัตรเครดิต KTC – BANGKOK AIRWAYS และมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ จำนวน 3 ครั้งขึ้นไปที่ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ภายใน 60 วัน หลังบัตรอนุมัติ สมัครง่ายๆ เพียงกรกข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ติดต่ากลับผ่าน  https://rb.gy/yquipaตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 63 – 31 ธ.ค. 63เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายและการสมัครบัตรเครดิต KTC-BANGKOK AIRWAYS- รายการส่งเสริมการขายนี้ (“รายการ”) บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือเคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้เฉพาะผู้สมัครบัตรเครดิต KTC-BANGKOK AIRWAYS ทุกประเภท (“บัตรหลัก ใหม่”) ผ่านช่องทาง https://rb.gy/yquipa ซึ่งจะได้รับเครดิตเงินคืน 500 บาท เมื่อสมัครบัตรฯ ตั้งแต่ วันที่ 17 ส.ค. 63 – 31 ธ.ค. 63 (Source Code : JBS และ Branch Code: BKA) และมียอดใช้จ่าย ผ่านบัตรฯ จำนวน 3 ครั้งขึ้นไป ที่ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ภายใน 60 วันหลัง นับแต่วันอนุมัติบัตรหลักใหม่- เคทีซีขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกผู้สมัครบัตรหลักใหม่ (“สมาชิก”) ในระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 63 – 31 ธ.ค. 63  ตามที่กำหนดเท่านั้นโดยจะต้องไม่เคยเป็นสมาชิกผู้ถือบัตรเครดิต KTC ไม่ว่าประเภทใดมาก่อนหรือยกเลิกบัตรมาแล ้วไม่ต ่ากว่า 24 เดือน ก่อนวันที่สมัครบัตรหลักใหม่- เมื่อสมาชิกปฎิบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขข้างต้น เครดิตเงินคืนจะโอนเข้ารายการบัญชีบัตรเครดิต KTC –BANGKOK AIRWAYS ของลูกค้า ภายใน 60 วัน นับจากวันสุดท้ายของเดือนที่ทำารายการและได้รับ ข้อมูลสรุปใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตจากบริษัท บัตรกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)- สงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกเฉย หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือ บางส่วนรวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต หรือฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรหลักใหม่ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิง พาณิชย์ ใช้บัตรหลักใหม่ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใชเ้พื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากที่เคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์แก่สมาชิกไปแล้ว- ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และ ไม่มีประวัติการผิดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการจนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึด ข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายละเอียดเงื่อนไข หรือสิทธิประโยชน์ใด ๆ ของรายการโดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในระยะเวลาอันสมควร- สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02 123 5000 กด 6 หรือ www.ktc.co.th
ขอเชิญ #Audition สำหรับคอนเสิร์ต “การเดินทางของหนังสือดรุณดุริยางค์” เพื่อร่วมโชว์ในงานเปิดตัวหนังสือ #ดรุณดุริยางค์ เล่ม 3 บรรเลงบนเปียโนที่ดีที่สุดในโลก Steinway & Sons

Oct 08, 2020

ขอเชิญ #Audition สำหรับคอนเสิร์ต “การเดินทางของหนังสือดรุณดุริยางค์” เพื่อร่วมโชว์ในงานเปิดตัวหนังสือ #ดรุณดุริยางค์ เล่ม 3 บรรเลงบนเปียโนที่ดีที่สุดในโลก Steinway & Sons

ขอเชิญทุกท่านที่สนใจร่วม Audition สำหรับคอนเสิร์ต “การเดินทางของหนังสือดรุณดุริยางค์”เพื่อร่วมโชว์ในงานเปิดตัวหนังสือ #ดรุณดุริยางค์ เล่ม 3บรรเลงบนเปียโนที่ดีที่สุดในโลก Steinway & Sonsกติกาการร่วม Audition----------------1. เลือกบรรเลงเปียโน 1 เพลง จากหนังสือดรุณดุริยางค์ เล่ม 1 หรือ เล่ม 22. โพสต์คลิปวิดีโอลง Facebook ส่วนตัว (เห็นใบหน้า/มือ/หนังสือ) เปิดเป็นสาธารณะ และบอกชื่อเพลงที่เล่นว่ามาจากหนังสือเล่มใด พร้อมใส่ #ดรุณดุริยางค์ #Chulabook #Steinwaygallerybangkok3. เมื่อโพสต์แล้ว ส่งลิงค์เข้ามาที่ inbox ของแฟนเพจ : ดรุณดุริยางค์ เพื่อ Audition4. กำหนดส่งคลิป Audition ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 25635. ประกาศผลอย่างเป็นทางการ วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ที่แฟนเพจ : ดรุณดุริยางค์ และ www.chulabook.com6. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้ขึ้นเวทีโชว์ในงาน และได้รับเกียรติบัตรรับรอง โดย ศูนย์หนังสือจุฬาฯ , Steinway Gallery Bangkok และ ดรุณดุริยางค์ ในช่วงท้ายของงาน พร้อมถ่ายภาพร่วมกัน#คอนเสิร์ตวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13:00-17:00 น. ณ หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย** #เข้าชมฟรีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ แผนกประชาสัมพันธ์ ศูนย์หนังสือจุฬาฯโทร 02-218-9893-4และ inbox แฟนเพจ : ดรุณดุริยางค์คลิปตัวอย่างการส่งมา Audition คลิกเลย>>> การเดินทางของหนังสือดรุณดุริยางค์
สรุปโครงการ “ช้อปดีมีคืน” ให้คุณเข้าใจง่ายๆ

Oct 22, 2020

สรุปโครงการ “ช้อปดีมีคืน” ให้คุณเข้าใจง่ายๆ

สรุปโครงการ “ช้อปดีมีคืน” ให้คุณเข้าใจง่ายๆ ใครเข้าร่วมได้บ้าง ได้คืนภาษีแค่ไหน!?ช้อปดีมีคืน" หนึ่งในมาตรการกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ และสนับสนุนผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษี รวมถึงการส่งเสริมการผลิตสินค้าท้องถิ่น และส่งเสริมการอ่าน โดยเป็นการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปี 2563 ตามจำนวนที่จ่ายจริง จากการซื้อสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการที่จดทะเบียน โครงการจะเริ่มตั้งแต่ 23 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2563 เท่านั้นแล้วใครบ้างที่มีสิทธิ์ลดหย่อน1. ผู้เสียภาษีเงินได้2. ผู้ที่ไม่ได้ใช้สิทธิ์ บัตรสวัสดิการของรัฐบาล3. ผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ คนละครึ่งซื้อสินค้าอะไรได้บ้าง?1. สินค้าและบริการจากผู้ประกอบการที่จดทะเบียน2. สินค้า OTOP3. หนังสือทั้งแบบเล่ม และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)สินค้าที่ไม่เข้าร่วมมาตรการ?สินค้าและบริการที่ไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีจากมาตรการ "ช้อปดีมีคืน" มีทั้งหมด 7 ประเภท ดังนี้1. เหล้า เบียร์ ไวน์2. บุหรี่หรือยาสูบ3. ค่าน้ำมันและก๊าซที่ใช้เติมยานพาหนะ4. ค่าซื้อรถยนต์ มอเตอร์ไซค์ เรือ5. ซื้อหนังสือพิมพ์และนิตยสาร ทั้งรูปเล่มและอิเล็กทรอนิกส์6. ค่าบริการจัดนำเที่ยว7. ค่าที่พัก โรงแรมลดหย่อนได้แค่ไหน?🛒 ช้อปสูงสุด 30,000 บาท💵  ลดหย่อนภาษีตามที่จ่ายจริง ไม่เกิน 10,500  บาทTips.1. ไม่มีการลงทะเบียน2. ต้องซื้อสินค้ากับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษี3. ต้องเก็บใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบหวังว่าข้อมูลตรงนี้จะช่วยให้หลายๆ คนได้เข้าใจข้อมูลโครงการนี้มากยิ่งขึ้นนะคะ  
ช้อป หนังสือ ดีมีคืน  ช้อปหนังสือที่ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สูงสุด 30,000 บาท

Oct 22, 2020

ช้อป หนังสือ ดีมีคืน ช้อปหนังสือที่ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สูงสุด 30,000 บาท

ศูนย์หนังสือจุฬาร่วมโครงการ ช้อป • หนังสือ • ดีมีคืน  ช้อปง่ายๆ ได้ภาษีคืนด้วยน้าาาาา🛒 ช้อปสูงสุด 30,000 บาท💵  ลดหย่อนภาษีตามที่จ่ายจริง ⏰ ตั้งแต่ 23 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2563 เท่านั้น อย่ารอช้า มาช้อปกันได้เลยที่ chulabook.com หรือไปช้อปได้ที่ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ได้ทุกสาขา ประเภทหนังสือที่เข้าร่วมโครงการ1. หนังสือ2. E-Book (ขอใบกำกับภาษีทาง Line@)วิธีการขอใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบง่ายๆ 📚 ช่องทาง chulabook.com1. เลือกสินค้า2. ชำระเงิน3. เลือกขอใบกำกับภาษี (เลือกบุคคลธรรมดา)4. ใบกำกับภาษีจะถูกส่งไปพร้อมกับสินค้า——————📚 สำหรับร้านศูนย์หนังสือจุฬาฯ ทุกสาขา 1. เลือกสินค้า2. ชำระเงิน3. ขอใบกำกับภาษีได้ที่จุดบริการทุกสาขา 👉🏼 ช้อปเพลินๆ อย่าลืมขอใบกำกับภาษีด้วยน้าาา #chulabook#ศูนย์หนังสือจุฬาฯ#ช้อปดีมีคืน #ช้อปหนังสือดีมีคืน
Chula Books X KTC–Bangkok Airways รับเครดิตเงินคืน 500 บาท เมื่อสมัครบัตรเครดิต KTC – BANGKOK AIRWAYS

Oct 22, 2020

Chula Books X KTC–Bangkok Airways รับเครดิตเงินคืน 500 บาท เมื่อสมัครบัตรเครดิต KTC – BANGKOK AIRWAYS

Chula Books X KTC–Bangkok Airways รับเครดิตเงินคืน 500 บาทเมื่อสมัครบัตรเครดิต KTC – BANGKOK AIRWAYS และมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ จำนวน 3 ครั้งขึ้นไปที่ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ภายใน 60 วัน หลังบัตรอนุมัติ สมัครง่ายๆ เพียงกรกข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ติดต่ากลับผ่าน  https://rb.gy/yquipaตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 63 – 31 ธ.ค. 63เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายและการสมัครบัตรเครดิต KTC-BANGKOK AIRWAYS- รายการส่งเสริมการขายนี้ (“รายการ”) บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือเคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้เฉพาะผู้สมัครบัตรเครดิต KTC-BANGKOK AIRWAYS ทุกประเภท (“บัตรหลัก ใหม่”) ผ่านช่องทาง https://rb.gy/yquipa ซึ่งจะได้รับเครดิตเงินคืน 500 บาท เมื่อสมัครบัตรฯ ตั้งแต่ วันที่ 17 ส.ค. 63 – 31 ธ.ค. 63 (Source Code : JBS และ Branch Code: BKA) และมียอดใช้จ่าย ผ่านบัตรฯ จำนวน 3 ครั้งขึ้นไป ที่ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ภายใน 60 วันหลัง นับแต่วันอนุมัติบัตรหลักใหม่- เคทีซีขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกผู้สมัครบัตรหลักใหม่ (“สมาชิก”) ในระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 63 – 31 ธ.ค. 63  ตามที่กำหนดเท่านั้นโดยจะต้องไม่เคยเป็นสมาชิกผู้ถือบัตรเครดิต KTC ไม่ว่าประเภทใดมาก่อนหรือยกเลิกบัตรมาแล ้วไม่ต ่ากว่า 24 เดือน ก่อนวันที่สมัครบัตรหลักใหม่- เมื่อสมาชิกปฎิบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขข้างต้น เครดิตเงินคืนจะโอนเข้ารายการบัญชีบัตรเครดิต KTC –BANGKOK AIRWAYS ของลูกค้า ภายใน 60 วัน นับจากวันสุดท้ายของเดือนที่ทำารายการและได้รับ ข้อมูลสรุปใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตจากบริษัท บัตรกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)- สงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกเฉย หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือ บางส่วนรวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต หรือฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรหลักใหม่ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิง พาณิชย์ ใช้บัตรหลักใหม่ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใชเ้พื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากที่เคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์แก่สมาชิกไปแล้ว- ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และ ไม่มีประวัติการผิดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการจนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึด ข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายละเอียดเงื่อนไข หรือสิทธิประโยชน์ใด ๆ ของรายการโดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในระยะเวลาอันสมควร- สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02 123 5000 กด 6 หรือ www.ktc.co.th
ขอเชิญ #Audition สำหรับคอนเสิร์ต “การเดินทางของหนังสือดรุณดุริยางค์” เพื่อร่วมโชว์ในงานเปิดตัวหนังสือ #ดรุณดุริยางค์ เล่ม 3 บรรเลงบนเปียโนที่ดีที่สุดในโลก Steinway & Sons

Oct 08, 2020

ขอเชิญ #Audition สำหรับคอนเสิร์ต “การเดินทางของหนังสือดรุณดุริยางค์” เพื่อร่วมโชว์ในงานเปิดตัวหนังสือ #ดรุณดุริยางค์ เล่ม 3 บรรเลงบนเปียโนที่ดีที่สุดในโลก Steinway & Sons

ขอเชิญทุกท่านที่สนใจร่วม Audition สำหรับคอนเสิร์ต “การเดินทางของหนังสือดรุณดุริยางค์”เพื่อร่วมโชว์ในงานเปิดตัวหนังสือ #ดรุณดุริยางค์ เล่ม 3บรรเลงบนเปียโนที่ดีที่สุดในโลก Steinway & Sonsกติกาการร่วม Audition----------------1. เลือกบรรเลงเปียโน 1 เพลง จากหนังสือดรุณดุริยางค์ เล่ม 1 หรือ เล่ม 22. โพสต์คลิปวิดีโอลง Facebook ส่วนตัว (เห็นใบหน้า/มือ/หนังสือ) เปิดเป็นสาธารณะ และบอกชื่อเพลงที่เล่นว่ามาจากหนังสือเล่มใด พร้อมใส่ #ดรุณดุริยางค์ #Chulabook #Steinwaygallerybangkok3. เมื่อโพสต์แล้ว ส่งลิงค์เข้ามาที่ inbox ของแฟนเพจ : ดรุณดุริยางค์ เพื่อ Audition4. กำหนดส่งคลิป Audition ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 25635. ประกาศผลอย่างเป็นทางการ วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ที่แฟนเพจ : ดรุณดุริยางค์ และ www.chulabook.com6. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้ขึ้นเวทีโชว์ในงาน และได้รับเกียรติบัตรรับรอง โดย ศูนย์หนังสือจุฬาฯ , Steinway Gallery Bangkok และ ดรุณดุริยางค์ ในช่วงท้ายของงาน พร้อมถ่ายภาพร่วมกัน#คอนเสิร์ตวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13:00-17:00 น. ณ หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย** #เข้าชมฟรีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ แผนกประชาสัมพันธ์ ศูนย์หนังสือจุฬาฯโทร 02-218-9893-4และ inbox แฟนเพจ : ดรุณดุริยางค์คลิปตัวอย่างการส่งมา Audition คลิกเลย>>> การเดินทางของหนังสือดรุณดุริยางค์

Activity

ภาพงานกิจกรรม เสวนาเรื่อง จะอยู่อย่างไรในยุคโควิดให้มีความสุขด้วยแรงบันดาลใจจากคติพจน์แห่งปัญญา “ธิรุกกุรัล”

Oct 08, 2020

ภาพงานกิจกรรม เสวนาเรื่อง จะอยู่อย่างไรในยุคโควิดให้มีความสุขด้วยแรงบันดาลใจจากคติพจน์แห่งปัญญา “ธิรุกกุรัล”

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ร่วมกับ สมาคมทมิฬแห่งประเทศไทยจัดเสวนาเรื่อง จะอยู่อย่างไรในยุคโควิดให้มีความสุขด้วยแรงบันดาลใจจากคติพจน์แห่งปัญญาธิรุกกุรัล : สร้อยมุกแห่งแรงบันดาลใจ (Thirukkural:Pearls of Inspiration)วิทยากรโดย :*ดร.สุวิทย์  วิบูลย์เศรษฐ์ : ผู้แปลหนังสือ ธิรุกกุรัล   นักแปลดีเด่นรางวัลสุรินทราชา ประจำปี  2563*คุณพลาดิศัย สิทธิธัญกิจ : นักเขียน นักค้นคว้าประวัติศาสตร์*คุณศรราม T.S.SUNDARAM:Chief Executive  บริษัท โกลบอล เทคโนโลยี จำกัด*คุณวารินทร์  สัจเดว :  ผู้จัดรายการ 101 Morning Call(ดำเนินรายการ)  เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา  ณ เวทีกลาง ชาเลนเจอร์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี  ทั้งนี้ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 25  ศูนย์หนังสือจุฬาฯ บูธ M01ชม Facebook Live: Chulabook (ย้อนหลัง)      ชมภาพกิจกรรรม (ทั้งหมด)
กิจกรรมงานเปิดตัว chulabookcourse.com : แหล่งเรียนรู้คอร์สออนไลน์คุณภาพ  ครบถ้วนหลากหลายสาระการเรียนรู้

Sep 11, 2020

กิจกรรมงานเปิดตัว chulabookcourse.com : แหล่งเรียนรู้คอร์สออนไลน์คุณภาพ ครบถ้วนหลากหลายสาระการเรียนรู้

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เปิดตัว chulabookcourse.com แหล่งเรียนรู้คอร์สออนไลน์คุณภาพ  ครบถ้วนหลากหลายสาระการเรียนรู้  ตอบสนองความต้องการของคนทุกเพศทุกวัยในยุคดิจิทัล ในวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 11.30-12.30 น. ณ บริเวณโถงชั้น G อาคารจามจุรีสแควร์  (สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสามย่าน)  ในงานจัตุรัสจามจุรีบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 12 : มหัศจรรย์วันหนังสือ  ร่วมพูดคุยโดย คุณเกรียงศํกดิ์ หรรษาเวก  รองกรรมการผู้จัดการศูนย์หนังสือจุฬาฯดร.ขจรศักดิ์   สังข์เจริญ ผู้ก่อตั้งสถาบัน iTrainingคุณอัญญาพร ธรรมติกานนท์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท อเกต คอมมิวนิเคชั่นคุณปัญญธร วรดี  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทคลาสออนไลน์(ประเทศไทย) จำกัดดำเนินรายการโดย  คุณมนต์ชัย  วงษ์กิตติไกรวัล  ผู้ประกาศข่าว TNNLive Facebook  : Chulabook
กิจกรรมเสวนา “เที่ยวชวากับผ้าบาติก” โดยพิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

Sep 10, 2020

กิจกรรมเสวนา “เที่ยวชวากับผ้าบาติก” โดยพิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถจัดกิจกรรมเสวนา “เที่ยวชวากับผ้าบาติก” เรียนรู้คุณค่าทางประวัติศาสตร์ผ่านผ้าบาติกทรงสะสมสนุกกับกิจกรรมเพ้นท์ผ้าบาติกผืนสวยด้วยตัวเองเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถจัดกิจกรรมเสวนา “เที่ยวชวากับผ้าบาติก” โดยมี คุณศาสตรัตน์ มัดดิน และคุณพรรณฑิรา สุวรรณสถิตย์ ร่วมเป็นวิทยากร ในงานจัตุรัสจามจุรีบุ๊คแฟร์ เรียนรู้เรื่องราวการเสด็จพระราชดำเนินเยือนเกาะชวา ทั้ง ๓ ครั้ง ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ผ่านผ้าบาติกทรงสะสม และมรดกจากชวาในสยามประเทศ  จากหนังสือ ๒ เล่มคือ ๑.  “ผ้าบาติกในพระปิยมหาราช : สายสัมพันธ์สยามและชวา” ซึ่งได้รับรางวัลหนังสือดีเด่นประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ๒ ประเภทคือ รางวัลดีเด่น หนังสือสารคดี และรางวัลดีเด่น หนังสือสวยงามประเภททั่วไปหนังสือเล่มนี้รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับผ้าบาติกในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ กว่า ๓๐๐ ผืนพร้อมภาพประกอบที่สวยงาม ถือเป็นอีกหนึ่งชุดผ้าบาติกชวาที่มีคุณค่าหาชมได้ยาก ๒.  หนังสือนิทาน “ผ้าบาติก มรดกแห่งการเสด็จเยือนชวา”(นิทาน ๒ ภาษา : ไทย- อังกฤษ)  ได้รับรางวัลหนังสือแนะนำ ประเภทวรรณกรรมสำหรับเยาวชนจากโครงการประกวดหนังสือดีเด่นและรางวัล “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด” ครั้งที่ ๑๖ ปี ๒๕๖๒ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ทางเพจเฟสบุ๊คของพิพิธภัณฑ์ผ้าฯwww.facebook.com/qsmtthailandข้อมูลและภาพ : วรรณกรรมรีวิว โดย อาคุงกล่องภาพบรรยากาศกิจกรรมเสวนา “เที่ยวชวากับผ้าบาติก”
ประกาสรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรม Nanmeebooks X Chulabook ร่วมฉลองครบรอบ 23 ปี ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สาขาสยาม รูปโฉมใหม่กับกิจกรรม"ช็อป...ชิง...โชค" ลุ้นรับของรางวัลมากมาย!

Aug 03, 2020

ประกาสรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรม Nanmeebooks X Chulabook ร่วมฉลองครบรอบ 23 ปี ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สาขาสยาม รูปโฉมใหม่กับกิจกรรม"ช็อป...ชิง...โชค" ลุ้นรับของรางวัลมากมาย!

ประกาสรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรม ร่วมฉลองครบรอบ 23 ปี ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สาขาสยาม รูปโฉมใหม่กับกิจกรรม"ช็อป...ชิง...โชค" ลุ้นรับของรางวัลมากมาย!ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2563 ผ่านทางเพจ Chulabook*ผู้ที่มีรายชื่อสามารถติดต่อรับของรางวัลได้ที่ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สาขาสยาม ชั้น 14 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ เบอร์โทรศัพท์. 02-218-9887

Procurement

Oct 20, 2020

ประกาศศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Oct 20, 2020

ประกาศศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างทำความสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างทำความสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Oct 06, 2020

ประกาศศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงสร้างชั้นวางสินค้า

ประกาศศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงสร้างชั้นวางสินค้า แบบ ๒ ชั้น โดยวิธีเจาะจง

Oct 06, 2020

ประกาศศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาด โดยวิธีเจาะจง

ประกาศศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาด โดยวิธีเจาะจง