News And Activities

News

10 อันดับหนังสือ A-Level ขายดี

Feb 07, 2024

10 อันดับหนังสือ A-Level ขายดี

10 อันดับหนังสือ A-Level ขายดี1. เตรียมสอบสังคม ม.ปลาย ฉบับพร้อมเก็บคะแนนทุกสนามสอบ A-LEVEL (สังคมแมวส้ม)9786166081596เก็บเนื้อหาครบ กระชับ ตรงจุด ตามแบบแมวส้มอ่านแล้วเข้าใจง่าย ทำข้อสอบได้จริง ทำให้การเก็บคะแนนวิชาสังคมสามารถทำได้ตามเป้า2. แนวข้อสอบฟิสิกส์ A-LEVEL สำหรับการสอบ กสพท.9786166085891ปรับปรุงและเรียบเรียงใหม่ จากหนังสือขายดี 2 เล่ม*แนวข้อสอบฟิสิกส์ 9 วิชาสามัญ (กสพท.)*แนวข้อสอบฟิสิกส์ใหม่ 9 วิชาสามัญ ตามแนวทาง สสวท.เพื่อเตรียมพร้อมสอบ A-Level ฟิสิกส์3. หนังสือข้อสอบ A-LEVEL ภาษาไทย9786169419518ชุดข้อสอบใหม่ทั้งหมด 8 ชุด ที่เป็นแนวข้อสอบชุดโจทย์ข้อสอบวิชาภาษาไทยที่ตรงตามแนวข้อสอบวิชาภาษาไทยในการสอบ วิชาสามัญหรือ A-Level มากที่สุดพร้อมคำเฉลยที่กระชับ เข้าใจง่าย ถูกต้อง แม่นยำ4. CLOZE TESTS FOR PRACTICE9786165685665ได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมจนพิมพ์มาแล้ว 4 ครั้ง ดังนั้นในการพิมพ์ครั้งที่ 5ผู้เขียนจึงตั้งใจเพิ่มเนื้อหา เช่น คำศัพท์จากข่าวดังทั้งประเทศและระดับโลก คำศัพท์ในหัวข้อสุขภาพ  ฯลฯ5. แนวข้อสอบ A-LEVEL วิชาฟิสิกส์ ตามแนวทาง สสวท.9786165949613เหมาะสำหรับน้องๆ ที่สนใจจะทดสอบตัวเอง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนลงสนามสอบจริง ในการสอบ A-Level วิชาฟิสิกส์  ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะคำถามตามแนวทางของ สสวท. โดยแบบทดสอบทั้งหมดมี 5 ชุด น้องๆ ควรทบทวนเนื้อหาตามแนวทาง สสวท. ก่อนที่จะทำแบบทดสอบนี้ เพื่อความสมจริงในการสอบ ควรจับเวลาทำข้อสอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที และท้ายแบบทดสอบทุกชุดมีเฉลยอย่างละเอียดไว้ให้ เพื่อน้องๆ สามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเอง6. แนวข้อสอบ A-LEVEL ภาษาอังกฤษ9786166033090ตะลุยแนวข้อสอบล่าสุดมากถึง 5 ชุดพร้อมเฉลยและคำอธิบายอย่างละเอียด  เติมเต็มความมั่นใจก่อนลงสนามจริงกับสุดยอดศัพท์ 300 คำที่ออกข้อสอบบ่อย7. หนังสือข้อสอบ A-LEVEL สังคมศึกษา9786169419525เปลี่ยนปกใหม่ ฉลองพิมพ์ครั้งที่ 9 พิเศษ เพิ่ม 2 ชุดข้อสอบใหม่ แนวข้อสอบชุดโจทย์ข้อสอบวิชาสังคมที่ตรงตามแนวข้อสอบวิชาสังคมในการสอบ วิชาสามัญหรือ A-Level มากที่สุดพร้อมคำเฉลยที่กระชับ เข้าใจง่าย ถูกต้อง แม่นยำ8. จับตาย! วายร้าย ตะลุยโจทย์ A-LEVEL ภาษาอังกฤษ9786160847662รูปแบบใหม่ กว่า 500 ข้อ ตามโครงสร้างข้อสอบที่ประกาศล่าสุด เน้นทักษะ Listening & Speaking Skills, Reading Skills และ Writing Skills บ่งข้อสอบออกเป็น Short Conversations (บทสนทนาสั้น) Long Conversations (บทสนทนายาว) Reading Tests (ข้อสอบการอ่าน) อาทิ การอ่านโฆษณา รายงานข่าว แผนภูมิ ตาราง รวมถึงข้อสอบแนว Text Completion (การเติมบทความให้สมบูรณ์) และ Paragraph Organization (การเรียงประโยคให้เป็นย่อหน้าที่สมบูรณ์)9. แนวข้อสอบ A-LEVEL คณิตศาสตร์ประยุกต์ (TEST BLUEPRINT สสวท.)9786165903004ข้อสอบในเล่มนี้อัปเดตตาม TEST BLUEPRINT ของ สสวท. 100%มีความยากง่ายในระดับเดียวกันกับข้อสอบจริงที่ต้องไปเจอ อ่านเข้าใจง่าย ประยุกต์ใช้ได้จริงเฉลยละเอียดเป็นขั้นเป็นตอน พร้อมเทคนิคการทำคะแนน "คณิตศาสตร์ประยุกต์"ให้ได้คะแนนสูงสุด 10. A-LEVEL BIOLOGY MOCK-UP EXAMS9786165981781ทางผู้เขียนจึงมีการพัฒนาชุดข้อสอบจํานวน 5 ชุดที่เน้นทักษะและกระบวนการคิดวิเคราะห์ขั้นสูงและรวบรวมจัดทําเป็น หนังสือ A-level Biology Mock-Up Exams I เพื่อช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะเหล่านี้ให้แม่นยําและรวดเร็วขึ้น โดย ข้อสอบแต่ละชุดจะใช้เวลาในการทําขอ้ สอบ 90 นาที (1 ชั่วโมง 30 นาที) มีข้อสอบทั้งหมด 40 ข้อ แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 ปรนัย 5 ตัวเลือก (ข้อละ 2.4 คะแนน) จํานวน 35 ข้อ และตอนที่ 2 เลือกตอบเชิงซ้อน (ข้อละ 3.2 คะแนน) จํานวน 5 ข้อ นักเรียนควรเตรียมตัวให้พร้อมและจับเวลาในการทําข้อสอบแต่ละชุดเพื่อเป็นการจําลองสถานการณ์สอบจริง เมื่อ นักเรียนสอบเสร็จแล้วนักเรียนสามารถตรวจคําตอบและศึกษาเฉลยละเอียดเพิ่มเติมได้

ปฏิทินและตารางสอบ A-Level #TCAS67

Feb 06, 2024

ปฏิทินและตารางสอบ A-Level #TCAS67

ปฏิทินและตารางสอบ A-Level #TCAS67ใกล้เข้าสู่ช่วงสอบ A-Level กันแล้วนะคะ น้องๆ dek67 ควรเช็ค !!! วัน เวลา และวิชาที่สอบให้ดีเพื่อไม่ให้พลาด และควรเตรียมพร้อมสำหรับการสอบครั้งสำคัญสำหรับน้องๆ คนไหนที่ยังไม่มีตัวช่วยกับการสอบครั้งนี้พี่แอดมินขอแนะนำหนังสือดีๆ ที่ควรไปตาม chulabook.comปฏิทินสอบ1-10 ก.พ. 67  สมัครสอบ A-Level24 ก.พ. - 18 มี.ค. 67  พิมพ์ที่นั่งสอบ A-Level16 - 18 มี.ค. 67 สอบ A-Level17 เม.ย. 67 ประกาศผลสอบ A-Level18-25 เม.ย. 67 ขอทบทวนผลสอบ A-Level- ค่าสมัครสอบ A-Level (สมัครสอบได้สูงสุด 10 วิชา)วิชาละ 100 บาท- ยื่นคำร้องขอทบทวนผลสอบ (สูงสุดไม่เกิน 300 บาท)วิชาละ 100 บาท ตารางสอบ16 มี.ค.67 08.30-10.00 น. 66 ชีววิทยา  40 ข้อ11.00-12.30 น. 76 ฟิสิกส์  30 ข้อ13.30-15.00 น. 81 ภาษาไทย  50 ข้อ15.30-17.00 น. 70 สังคมศึกษา  50 ข้อ17 มี.ค.6708.30-12.30 น. 61 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม)  30 ข้อ11.00-12.30 น. 82 ภาษาอังกฤษ  80 ข้อ13.30-15.00 น. 65 เคมี  35 ข้อ18 มี.ค.67 08.30-10.00 น. 62 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พื้นฐาน)  30 ข้อ11.00-12.30 น. 63 วิทยาศาสตร์ประยุกต์  30 ข้อ13.30-15.00 น. 83 ภาษาฝรั่งเศส  50 ข้อ                          84 ภาษาเยอรมัน  50 ข้อ    85 ภาษาญี่ปุ่น  50 ข้อ   86 ภาษาเกาหลี  50 ข้อ   87 ภาษาจีน  50 ข้อ     88 ภาษาบาลี  50 ข้อ   89 ภาษาสเปน  50 ข้อ

เทคนิคพิชิต CU-TEP

Feb 01, 2024

เทคนิคพิชิต CU-TEP

เทคนิคพิชิต CU-TEP เตรียมตัวยังไง อ่านเล่มไหนดีCU-TEP (Chulalongkorn University Test of English Proficiency)ข้อสอบวัดระดับภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาจาก สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ใช้ยื่นเข้าศึกษาต่อทั้งในรั้วจุฬาฯเองและมหาวิทยาลัยอื่นที่รับพิจารณาข้อสอบจะมีอยู่ด้วยกัน 3 ส่วนหลัก คือ Listening, Reading และ Writing (Error Identification) ทั้งนี้จะมีการสอบ Speaking แยกสำหรับบางคณะที่ต้องใช้คะแนนส่วนนี้ด้วยข้อสอบจะเป็นรูปแบบปรนัยทั้งหมด เวลาในการสอบ (ไม่รวม Speaking)2 ชั่วโมง 10 นาที รวม 120 ข้อ ข้อละ 1 คะแนนListening: 30 ข้อ 30 นาที1. Short Dialogues: 15 ข้อฟังบทสนทนาสั้น ๆ ของคนสองคน2. Long Dialogues: 3 เรื่อง เรื่องละ 3 ข้อ รวมเป็น 9 ข้อฟังบทสนทนาของคนสองคนที่ยาวขึ้นมาอีกนิด ประมาณ 3-4 นาที3. Talks: 2 เรื่อง เรื่องละ 3 ข้อ รวมเป็น 6 ข้อเรียกอีกอย่างว่า Monologue เพราะมีผู้พูดคนเดียว อาจเป็นการฟังบรรยาย Lecture หรือ โฆษณาเทคนิคการสอบ CUTEP - Part Listening1. เมื่อได้รับข้อสอบ ให้พยายามกวาดสายตาดูข้อสอบ และตัวเลือกให้ได้มากที่สุด การได้อ่านตัวเลือกก่อนทำให้เราเลือกคำตอบได้ไวและแม่นยิ่งขึ้น 2. เมื่อฟังไม่ทันหรือได้ยินไม่ชัด ให้ตอบทันที อย่าวนกลับไปข้อที่ทำไม่ได้เพราะอาจทำให้เสียโอกาสในการทำข้อถัดไปReading: 60 ข้อ 70 นาที1. Cloze Test: 1 เรื่อง 15 ข้อเนื้อเรื่องที่ให้มาจะมีการเว้นช่องว่างไว้ให้เราเลือกคำตอบที่ถูกต้องมาเติมให้ใจความสมบูรณ์2. Short Passage: 1 เรื่อง 5 ข้อเนื้อเรื่องครบถ้วนสมบูรณ์ ความยาวประมาณครึ่งหน้ากระดาษ A43. Long Passage: 4 เรื่อง เรื่องละ 10 ข้อ รวมเป็น 40 ข้อเนื้อเรื่องครบถ้วนสมบูรณ์ ความยาวประมาณ 1-2 หน้ากระดาษ A4เทคนิคการสอบ CUTEP - Part Readingลักษณะคำถามที่ข้อสอบออกบ่อย ได้แก่1. Main idea จำความสำคัญของ paragraph มักจะเป็นประโยคแรก หรือ ประโยคสุดท้ายในแต่ละ paragraph2. Details รายละเอียดปลีกย่อยในเรื่อง อาทิเช่น WHO WHAT WHEN WHERE WHY ใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร3. Inference(imply / infer)  น้องๆ ต้องตีความเองจากเรื่องที่อ่าน สามารถใช้วิธีการอ่านแบบ Skimming+Scanning เพื่อช่วยให้อ่านได้เร็วยิ่งขึ้น สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ทุกคำตอบที่เลือกตอบต้องอิงมาจากเรื่องที่อ่าน ไม่ใช่opinion ของตัวเอง*เน้นฝึกอ่านบทความ General topics เช่น life science, inventions, business, environment เป็นหัวข้อที่ออกสอบบ่อย !Writing: 30 ข้อ 30 นาที1. Error Identificationมีข้อความพร้อมทั้งขีดเส้นใต้คำบางคำในประโยค เพื่อให้ผู้สอบหาจุดผิดจากคำที่ขีดเส้นใต้นั้นๆเทคนิคการสอบ CUTEP - Part Writing Error Identification1. น้องๆ จำเป็นต้องเข้าใจความหมายของประโยค เพราะในข้อสอบจริงหลายๆข้อ เน้นไปที่ Word Choice ไม่สามารถใช้แค่ความรู้ Grammar ในการหาที่ผิดได้2. ถ้ายังหาที่ผิดไม่เจอ ให้เริ่มอ่านโจทย์ใหม่ เน้นการหา Subject และ Verb ของประโยคให้เจอก่อน จะทำให้น้องๆ เห็นรายละเอียดปลีกย่อยในโจทย์ได้Grammarที่ออกสอบบ่อย  ได้แก่1.Word forms – รูปคำ2.Verb forms – รูปคำกริยา3.Alternative words – การเลือกใช้คำ4.Parallelism – โครงสร้างโครงขนาน5.Pronouns – สรรพนาม6.Prepositions – บุพบท7.Numbers – พจน์8.Non – finitive verbs – กริยาไม่แท้9.Articles10.Comparison – การเปรียบเทียบ11.Word order – การเรียงลำดับคำ12.Conjunctions – คำเชื่อม13.Redundancy – การใช้คำฟุ่มเฟือยหนังสือสอบ CU-TEP ที่น้องๆ ควรตาม1.9789749942314 CU-TEP PRACTICE TEST (LINK SOUND) ผู้แต่ง : สถาบันภาษา จฬ.2.9786163056122 CU-TEP PRACTICE TEST II (LINK SOUND) ผู้แต่ง : สถาบันภาษา จฬ.3.9786165471183 CU-TEP GRAMMAR (ERROR IDENTIFICATION) ภาษาอังกฤษเข้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้แต่ง : สุทิน พูลสวัสดิ์4.9786165470889 CU-TEP READING ผู้แต่ง : สุทิน พูลสวัสดิ์5.9786165470803 CU-TEP LISTENING (1 BK./1 CD-ROM) (รูปแบบ MP3) ผู้แต่ง : สุทิน พูลสวัสดิ์6.9786165471114 เตรียมสอบ CU-TEP (1 BK./1 CD-ROM) (รูปแบบ MP3) ผู้แต่ง : สุทิน พูลสวัสดิ์7.9786164858718 INTENSIVE CU-TEP ผู้แต่ง : ณัฐพนธ์ เมธาภาคย์ (MR. BUFF) และคณะ8.9786164030787 ผ่านฉลุย ตะลุย CU-TEP ผู้แต่ง : วันวิชิต บูรณะสิทธิพร (ครูโตโน่) และคณะ

หนังสือเตรียมสอบ A-Level รวมทุกวิชาที่ต้องสอบ !

Jan 16, 2024

หนังสือเตรียมสอบ A-Level รวมทุกวิชาที่ต้องสอบ !

เข้าสู่ช่วงสุดท้ายก่อนสอบ A-Level น้องๆ หลายคนคงกำลังตะลุยแนวข้อสอบเพื่อทบทวนเนื้อหาให้แม่นยำ วันนี้แอดมินขอแนะนำหนังสือเตรียมสอบ A-Level ทุกวิชาที่ต้องสอบ แบบเน้นฝึกทำแนวข้อสอบ เพื่อให้ทันโค้งสุดท้ายนี้ จะมีเล่มไหนบ้างไปดูกันเลย !!!.1. คัมภีร์โจทย์ขั้นเทพพิชิต A-Level คณิตประยุกต์ 1 (พร้อมคลิปเฉลย)โดย อ.รัชพล ธนาภากรรัตนกุล และคณะสร้างพื้นฐานและแนวคิดในการทำโจทย์ก่อนสอบสนามจริงมีเฉลยทั้งจากตัวหนังสือและคลิปทุกข้อซื้อหนังสือเล่มนี้ เท่ากับลงคอร์สติวแนวข้อสอบ A-Level คณิตประยุกต์ 1 กับ อ.รัชพล และอ.นิรันดร์มีโจทย์ 360 ข้อ พร้อมคลิปเฉลยละเอียดและสอนสดออนไลน์2. แนวข้อสอบ A-LEVEL วิชาฟิสิกส์ ตามแนวทาง สสวท.โดย ณัฐวัชร์ มหายศนันท์เหมาะสำหรับน้องๆ ที่สนใจจะทดสอบตัวเองเพื่อเตรียมพร้อมก่อนลงสนามสอบจริงโดยแบบทดสอบทั้งหมดมี 5 ชุด เนื้อหาตามแนวทาง สสวท.แบบทดสอบทุกชุดมีเฉลยอย่างละเอียดก่อนที่จะทำแบบทดสอบนี้ เพื่อความสมจริงในการสอบ ควรจับเวลาทำข้อสอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที3. ติวเข้มเคมีตัวท็อปโดย ทศสิน อินทโรจน์ (ครูกุ๊ก)แนวข้อสอบ A-Level โจทย์วิเคราะห์ ประยุกต์วิธีแก้โจทย์ให้ทันเวลาวิธีจับ KEYWORD ในข้อสอบบทไหนออกสอบเยอะ ไม่เยอะ ควรเน้นอะไร4. A-LEVEL BIOLOGY MOCK-UP EXAMSโดย ศุภณัฐ ไพโรหกุลชุดข้อสอบทั้งหมด 5 ชุดสามารถตรวจคำตอบพร้อมเฉลยแบบละเอียดเน้นทักษะและกระบวนการคิดวิเคราะห์ขั้นสูง5. คู่มือเตรียมสอบ UNLOCK A-LEVEL 82 ภาษาอังกฤษโดย อ.ธันวคม วิศวัส (พี่ทัน)เนื้อหาจึงครบทุกทักษะ Speaking Skill , Reading Skill , Writing Skillตรงกับแนวข้อสอบแบบใหม่ทุกประการ เนื้อหาโจทย์เข้มข้น ตัวอย่างประกอบเข้าใจง่ายแถมฟรี ข้อสอบเสมือนจริง จำนวน 1 ชุด (80 ข้อ) พร้อมเฉลยอย่างละเอียด (Download ได้ในเล่ม)6. หนังสือข้อสอบ A-LEVEL ภาษาไทยโดย อ.ปิง เจริญศิริวัฒน์ชุดข้อสอบใหม่ทั้งหมด 8 ชุด ที่เป็นแนวข้อสอบวิชาภาษาไทยตรงตามแนวข้อสอบวิชาภาษาไทยในการสอบ วิชาสามัญหรือ A-Level มากที่สุดพร้อมเฉลยที่กระชับ เข้าใจง่าย ถูกต้อง แม่นยำ7. หนังสือข้อสอบ A-LEVEL สังคมศึกษาโดย อ.ปิง เจริญศิริวัฒน์เปลี่ยนปกใหม่ พิมพ์ครั้งที่ 9เพิ่ม 2 ชุดข้อสอบใหม่ตรงตามแนวข้อสอบวิชาสังคมในการสอบ วิชาสามัญหรือ A-Level มากที่สุดพร้อมเฉลยที่กระชับ เข้าใจง่าย ถูกต้อง แม่นยำ8. แนวข้อสอบ A-LEVEL ภาษาอังกฤษโดย อ.ศุภวัฒน์ พุกเจริญตะลุยแนวข้อสอบล่าสุดมากถึง 5 ชุดพร้อมเฉลยและคำอธิบายอย่างละเอียดเติมเต็มความมั่นใจก่อนลงสนามจริงกับสุดยอดศัพท์ 300 คำที่ออกข้อสอบบ่อย9. เตรียมสอบสังคมม.ปลาย ฉบับพร้อมเก็บคะแนนทุกสนามสอบ A-Level (สังคมแมวส้ม)โดย SOCIAL BY CATสรุปเนื้อหาสังคม ม.ปลายทั้งหมด พร้อมข้อสอบฝึกทำในเล่มเดียวเก็บเนื้อหาครบ กระชับ ตรงจุดอ่านแล้วเข้าใจง่าย ทำข้อสอบได้จริง10. แนวข้อสอบฟิสิกส์ A-LEVEL สำหรับการสอบ กสพท.โดย ณัฐวัชร์ มหายศนันท์ปรับปรุงและเรียบเรียงใหม่ จากหนังสือขายดี 2 เล่มแนวข้อสอบฟิสิกส์ 9 วิชาสามัญ (กสพท.)แนวข้อสอบฟิสิกส์ใหม่ 9 วิชาสามัญ ตามแนวทาง สสวท.

10 อันดับหนังสือ A-Level ขายดี

Feb 07, 2024

10 อันดับหนังสือ A-Level ขายดี

10 อันดับหนังสือ A-Level ขายดี1. เตรียมสอบสังคม ม.ปลาย ฉบับพร้อมเก็บคะแนนทุกสนามสอบ A-LEVEL (สังคมแมวส้ม)9786166081596เก็บเนื้อหาครบ กระชับ ตรงจุด ตามแบบแมวส้มอ่านแล้วเข้าใจง่าย ทำข้อสอบได้จริง ทำให้การเก็บคะแนนวิชาสังคมสามารถทำได้ตามเป้า2. แนวข้อสอบฟิสิกส์ A-LEVEL สำหรับการสอบ กสพท.9786166085891ปรับปรุงและเรียบเรียงใหม่ จากหนังสือขายดี 2 เล่ม*แนวข้อสอบฟิสิกส์ 9 วิชาสามัญ (กสพท.)*แนวข้อสอบฟิสิกส์ใหม่ 9 วิชาสามัญ ตามแนวทาง สสวท.เพื่อเตรียมพร้อมสอบ A-Level ฟิสิกส์3. หนังสือข้อสอบ A-LEVEL ภาษาไทย9786169419518ชุดข้อสอบใหม่ทั้งหมด 8 ชุด ที่เป็นแนวข้อสอบชุดโจทย์ข้อสอบวิชาภาษาไทยที่ตรงตามแนวข้อสอบวิชาภาษาไทยในการสอบ วิชาสามัญหรือ A-Level มากที่สุดพร้อมคำเฉลยที่กระชับ เข้าใจง่าย ถูกต้อง แม่นยำ4. CLOZE TESTS FOR PRACTICE9786165685665ได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมจนพิมพ์มาแล้ว 4 ครั้ง ดังนั้นในการพิมพ์ครั้งที่ 5ผู้เขียนจึงตั้งใจเพิ่มเนื้อหา เช่น คำศัพท์จากข่าวดังทั้งประเทศและระดับโลก คำศัพท์ในหัวข้อสุขภาพ  ฯลฯ5. แนวข้อสอบ A-LEVEL วิชาฟิสิกส์ ตามแนวทาง สสวท.9786165949613เหมาะสำหรับน้องๆ ที่สนใจจะทดสอบตัวเอง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนลงสนามสอบจริง ในการสอบ A-Level วิชาฟิสิกส์  ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะคำถามตามแนวทางของ สสวท. โดยแบบทดสอบทั้งหมดมี 5 ชุด น้องๆ ควรทบทวนเนื้อหาตามแนวทาง สสวท. ก่อนที่จะทำแบบทดสอบนี้ เพื่อความสมจริงในการสอบ ควรจับเวลาทำข้อสอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที และท้ายแบบทดสอบทุกชุดมีเฉลยอย่างละเอียดไว้ให้ เพื่อน้องๆ สามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเอง6. แนวข้อสอบ A-LEVEL ภาษาอังกฤษ9786166033090ตะลุยแนวข้อสอบล่าสุดมากถึง 5 ชุดพร้อมเฉลยและคำอธิบายอย่างละเอียด  เติมเต็มความมั่นใจก่อนลงสนามจริงกับสุดยอดศัพท์ 300 คำที่ออกข้อสอบบ่อย7. หนังสือข้อสอบ A-LEVEL สังคมศึกษา9786169419525เปลี่ยนปกใหม่ ฉลองพิมพ์ครั้งที่ 9 พิเศษ เพิ่ม 2 ชุดข้อสอบใหม่ แนวข้อสอบชุดโจทย์ข้อสอบวิชาสังคมที่ตรงตามแนวข้อสอบวิชาสังคมในการสอบ วิชาสามัญหรือ A-Level มากที่สุดพร้อมคำเฉลยที่กระชับ เข้าใจง่าย ถูกต้อง แม่นยำ8. จับตาย! วายร้าย ตะลุยโจทย์ A-LEVEL ภาษาอังกฤษ9786160847662รูปแบบใหม่ กว่า 500 ข้อ ตามโครงสร้างข้อสอบที่ประกาศล่าสุด เน้นทักษะ Listening & Speaking Skills, Reading Skills และ Writing Skills บ่งข้อสอบออกเป็น Short Conversations (บทสนทนาสั้น) Long Conversations (บทสนทนายาว) Reading Tests (ข้อสอบการอ่าน) อาทิ การอ่านโฆษณา รายงานข่าว แผนภูมิ ตาราง รวมถึงข้อสอบแนว Text Completion (การเติมบทความให้สมบูรณ์) และ Paragraph Organization (การเรียงประโยคให้เป็นย่อหน้าที่สมบูรณ์)9. แนวข้อสอบ A-LEVEL คณิตศาสตร์ประยุกต์ (TEST BLUEPRINT สสวท.)9786165903004ข้อสอบในเล่มนี้อัปเดตตาม TEST BLUEPRINT ของ สสวท. 100%มีความยากง่ายในระดับเดียวกันกับข้อสอบจริงที่ต้องไปเจอ อ่านเข้าใจง่าย ประยุกต์ใช้ได้จริงเฉลยละเอียดเป็นขั้นเป็นตอน พร้อมเทคนิคการทำคะแนน "คณิตศาสตร์ประยุกต์"ให้ได้คะแนนสูงสุด 10. A-LEVEL BIOLOGY MOCK-UP EXAMS9786165981781ทางผู้เขียนจึงมีการพัฒนาชุดข้อสอบจํานวน 5 ชุดที่เน้นทักษะและกระบวนการคิดวิเคราะห์ขั้นสูงและรวบรวมจัดทําเป็น หนังสือ A-level Biology Mock-Up Exams I เพื่อช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะเหล่านี้ให้แม่นยําและรวดเร็วขึ้น โดย ข้อสอบแต่ละชุดจะใช้เวลาในการทําขอ้ สอบ 90 นาที (1 ชั่วโมง 30 นาที) มีข้อสอบทั้งหมด 40 ข้อ แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 ปรนัย 5 ตัวเลือก (ข้อละ 2.4 คะแนน) จํานวน 35 ข้อ และตอนที่ 2 เลือกตอบเชิงซ้อน (ข้อละ 3.2 คะแนน) จํานวน 5 ข้อ นักเรียนควรเตรียมตัวให้พร้อมและจับเวลาในการทําข้อสอบแต่ละชุดเพื่อเป็นการจําลองสถานการณ์สอบจริง เมื่อ นักเรียนสอบเสร็จแล้วนักเรียนสามารถตรวจคําตอบและศึกษาเฉลยละเอียดเพิ่มเติมได้

ปฏิทินและตารางสอบ A-Level #TCAS67

Feb 06, 2024

ปฏิทินและตารางสอบ A-Level #TCAS67

ปฏิทินและตารางสอบ A-Level #TCAS67ใกล้เข้าสู่ช่วงสอบ A-Level กันแล้วนะคะ น้องๆ dek67 ควรเช็ค !!! วัน เวลา และวิชาที่สอบให้ดีเพื่อไม่ให้พลาด และควรเตรียมพร้อมสำหรับการสอบครั้งสำคัญสำหรับน้องๆ คนไหนที่ยังไม่มีตัวช่วยกับการสอบครั้งนี้พี่แอดมินขอแนะนำหนังสือดีๆ ที่ควรไปตาม chulabook.comปฏิทินสอบ1-10 ก.พ. 67  สมัครสอบ A-Level24 ก.พ. - 18 มี.ค. 67  พิมพ์ที่นั่งสอบ A-Level16 - 18 มี.ค. 67 สอบ A-Level17 เม.ย. 67 ประกาศผลสอบ A-Level18-25 เม.ย. 67 ขอทบทวนผลสอบ A-Level- ค่าสมัครสอบ A-Level (สมัครสอบได้สูงสุด 10 วิชา)วิชาละ 100 บาท- ยื่นคำร้องขอทบทวนผลสอบ (สูงสุดไม่เกิน 300 บาท)วิชาละ 100 บาท ตารางสอบ16 มี.ค.67 08.30-10.00 น. 66 ชีววิทยา  40 ข้อ11.00-12.30 น. 76 ฟิสิกส์  30 ข้อ13.30-15.00 น. 81 ภาษาไทย  50 ข้อ15.30-17.00 น. 70 สังคมศึกษา  50 ข้อ17 มี.ค.6708.30-12.30 น. 61 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม)  30 ข้อ11.00-12.30 น. 82 ภาษาอังกฤษ  80 ข้อ13.30-15.00 น. 65 เคมี  35 ข้อ18 มี.ค.67 08.30-10.00 น. 62 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พื้นฐาน)  30 ข้อ11.00-12.30 น. 63 วิทยาศาสตร์ประยุกต์  30 ข้อ13.30-15.00 น. 83 ภาษาฝรั่งเศส  50 ข้อ                          84 ภาษาเยอรมัน  50 ข้อ    85 ภาษาญี่ปุ่น  50 ข้อ   86 ภาษาเกาหลี  50 ข้อ   87 ภาษาจีน  50 ข้อ     88 ภาษาบาลี  50 ข้อ   89 ภาษาสเปน  50 ข้อ

เทคนิคพิชิต CU-TEP

Feb 01, 2024

เทคนิคพิชิต CU-TEP

เทคนิคพิชิต CU-TEP เตรียมตัวยังไง อ่านเล่มไหนดีCU-TEP (Chulalongkorn University Test of English Proficiency)ข้อสอบวัดระดับภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาจาก สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ใช้ยื่นเข้าศึกษาต่อทั้งในรั้วจุฬาฯเองและมหาวิทยาลัยอื่นที่รับพิจารณาข้อสอบจะมีอยู่ด้วยกัน 3 ส่วนหลัก คือ Listening, Reading และ Writing (Error Identification) ทั้งนี้จะมีการสอบ Speaking แยกสำหรับบางคณะที่ต้องใช้คะแนนส่วนนี้ด้วยข้อสอบจะเป็นรูปแบบปรนัยทั้งหมด เวลาในการสอบ (ไม่รวม Speaking)2 ชั่วโมง 10 นาที รวม 120 ข้อ ข้อละ 1 คะแนนListening: 30 ข้อ 30 นาที1. Short Dialogues: 15 ข้อฟังบทสนทนาสั้น ๆ ของคนสองคน2. Long Dialogues: 3 เรื่อง เรื่องละ 3 ข้อ รวมเป็น 9 ข้อฟังบทสนทนาของคนสองคนที่ยาวขึ้นมาอีกนิด ประมาณ 3-4 นาที3. Talks: 2 เรื่อง เรื่องละ 3 ข้อ รวมเป็น 6 ข้อเรียกอีกอย่างว่า Monologue เพราะมีผู้พูดคนเดียว อาจเป็นการฟังบรรยาย Lecture หรือ โฆษณาเทคนิคการสอบ CUTEP - Part Listening1. เมื่อได้รับข้อสอบ ให้พยายามกวาดสายตาดูข้อสอบ และตัวเลือกให้ได้มากที่สุด การได้อ่านตัวเลือกก่อนทำให้เราเลือกคำตอบได้ไวและแม่นยิ่งขึ้น 2. เมื่อฟังไม่ทันหรือได้ยินไม่ชัด ให้ตอบทันที อย่าวนกลับไปข้อที่ทำไม่ได้เพราะอาจทำให้เสียโอกาสในการทำข้อถัดไปReading: 60 ข้อ 70 นาที1. Cloze Test: 1 เรื่อง 15 ข้อเนื้อเรื่องที่ให้มาจะมีการเว้นช่องว่างไว้ให้เราเลือกคำตอบที่ถูกต้องมาเติมให้ใจความสมบูรณ์2. Short Passage: 1 เรื่อง 5 ข้อเนื้อเรื่องครบถ้วนสมบูรณ์ ความยาวประมาณครึ่งหน้ากระดาษ A43. Long Passage: 4 เรื่อง เรื่องละ 10 ข้อ รวมเป็น 40 ข้อเนื้อเรื่องครบถ้วนสมบูรณ์ ความยาวประมาณ 1-2 หน้ากระดาษ A4เทคนิคการสอบ CUTEP - Part Readingลักษณะคำถามที่ข้อสอบออกบ่อย ได้แก่1. Main idea จำความสำคัญของ paragraph มักจะเป็นประโยคแรก หรือ ประโยคสุดท้ายในแต่ละ paragraph2. Details รายละเอียดปลีกย่อยในเรื่อง อาทิเช่น WHO WHAT WHEN WHERE WHY ใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร3. Inference(imply / infer)  น้องๆ ต้องตีความเองจากเรื่องที่อ่าน สามารถใช้วิธีการอ่านแบบ Skimming+Scanning เพื่อช่วยให้อ่านได้เร็วยิ่งขึ้น สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ทุกคำตอบที่เลือกตอบต้องอิงมาจากเรื่องที่อ่าน ไม่ใช่opinion ของตัวเอง*เน้นฝึกอ่านบทความ General topics เช่น life science, inventions, business, environment เป็นหัวข้อที่ออกสอบบ่อย !Writing: 30 ข้อ 30 นาที1. Error Identificationมีข้อความพร้อมทั้งขีดเส้นใต้คำบางคำในประโยค เพื่อให้ผู้สอบหาจุดผิดจากคำที่ขีดเส้นใต้นั้นๆเทคนิคการสอบ CUTEP - Part Writing Error Identification1. น้องๆ จำเป็นต้องเข้าใจความหมายของประโยค เพราะในข้อสอบจริงหลายๆข้อ เน้นไปที่ Word Choice ไม่สามารถใช้แค่ความรู้ Grammar ในการหาที่ผิดได้2. ถ้ายังหาที่ผิดไม่เจอ ให้เริ่มอ่านโจทย์ใหม่ เน้นการหา Subject และ Verb ของประโยคให้เจอก่อน จะทำให้น้องๆ เห็นรายละเอียดปลีกย่อยในโจทย์ได้Grammarที่ออกสอบบ่อย  ได้แก่1.Word forms – รูปคำ2.Verb forms – รูปคำกริยา3.Alternative words – การเลือกใช้คำ4.Parallelism – โครงสร้างโครงขนาน5.Pronouns – สรรพนาม6.Prepositions – บุพบท7.Numbers – พจน์8.Non – finitive verbs – กริยาไม่แท้9.Articles10.Comparison – การเปรียบเทียบ11.Word order – การเรียงลำดับคำ12.Conjunctions – คำเชื่อม13.Redundancy – การใช้คำฟุ่มเฟือยหนังสือสอบ CU-TEP ที่น้องๆ ควรตาม1.9789749942314 CU-TEP PRACTICE TEST (LINK SOUND) ผู้แต่ง : สถาบันภาษา จฬ.2.9786163056122 CU-TEP PRACTICE TEST II (LINK SOUND) ผู้แต่ง : สถาบันภาษา จฬ.3.9786165471183 CU-TEP GRAMMAR (ERROR IDENTIFICATION) ภาษาอังกฤษเข้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้แต่ง : สุทิน พูลสวัสดิ์4.9786165470889 CU-TEP READING ผู้แต่ง : สุทิน พูลสวัสดิ์5.9786165470803 CU-TEP LISTENING (1 BK./1 CD-ROM) (รูปแบบ MP3) ผู้แต่ง : สุทิน พูลสวัสดิ์6.9786165471114 เตรียมสอบ CU-TEP (1 BK./1 CD-ROM) (รูปแบบ MP3) ผู้แต่ง : สุทิน พูลสวัสดิ์7.9786164858718 INTENSIVE CU-TEP ผู้แต่ง : ณัฐพนธ์ เมธาภาคย์ (MR. BUFF) และคณะ8.9786164030787 ผ่านฉลุย ตะลุย CU-TEP ผู้แต่ง : วันวิชิต บูรณะสิทธิพร (ครูโตโน่) และคณะ

หนังสือเตรียมสอบ A-Level รวมทุกวิชาที่ต้องสอบ !

Jan 16, 2024

หนังสือเตรียมสอบ A-Level รวมทุกวิชาที่ต้องสอบ !

เข้าสู่ช่วงสุดท้ายก่อนสอบ A-Level น้องๆ หลายคนคงกำลังตะลุยแนวข้อสอบเพื่อทบทวนเนื้อหาให้แม่นยำ วันนี้แอดมินขอแนะนำหนังสือเตรียมสอบ A-Level ทุกวิชาที่ต้องสอบ แบบเน้นฝึกทำแนวข้อสอบ เพื่อให้ทันโค้งสุดท้ายนี้ จะมีเล่มไหนบ้างไปดูกันเลย !!!.1. คัมภีร์โจทย์ขั้นเทพพิชิต A-Level คณิตประยุกต์ 1 (พร้อมคลิปเฉลย)โดย อ.รัชพล ธนาภากรรัตนกุล และคณะสร้างพื้นฐานและแนวคิดในการทำโจทย์ก่อนสอบสนามจริงมีเฉลยทั้งจากตัวหนังสือและคลิปทุกข้อซื้อหนังสือเล่มนี้ เท่ากับลงคอร์สติวแนวข้อสอบ A-Level คณิตประยุกต์ 1 กับ อ.รัชพล และอ.นิรันดร์มีโจทย์ 360 ข้อ พร้อมคลิปเฉลยละเอียดและสอนสดออนไลน์2. แนวข้อสอบ A-LEVEL วิชาฟิสิกส์ ตามแนวทาง สสวท.โดย ณัฐวัชร์ มหายศนันท์เหมาะสำหรับน้องๆ ที่สนใจจะทดสอบตัวเองเพื่อเตรียมพร้อมก่อนลงสนามสอบจริงโดยแบบทดสอบทั้งหมดมี 5 ชุด เนื้อหาตามแนวทาง สสวท.แบบทดสอบทุกชุดมีเฉลยอย่างละเอียดก่อนที่จะทำแบบทดสอบนี้ เพื่อความสมจริงในการสอบ ควรจับเวลาทำข้อสอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที3. ติวเข้มเคมีตัวท็อปโดย ทศสิน อินทโรจน์ (ครูกุ๊ก)แนวข้อสอบ A-Level โจทย์วิเคราะห์ ประยุกต์วิธีแก้โจทย์ให้ทันเวลาวิธีจับ KEYWORD ในข้อสอบบทไหนออกสอบเยอะ ไม่เยอะ ควรเน้นอะไร4. A-LEVEL BIOLOGY MOCK-UP EXAMSโดย ศุภณัฐ ไพโรหกุลชุดข้อสอบทั้งหมด 5 ชุดสามารถตรวจคำตอบพร้อมเฉลยแบบละเอียดเน้นทักษะและกระบวนการคิดวิเคราะห์ขั้นสูง5. คู่มือเตรียมสอบ UNLOCK A-LEVEL 82 ภาษาอังกฤษโดย อ.ธันวคม วิศวัส (พี่ทัน)เนื้อหาจึงครบทุกทักษะ Speaking Skill , Reading Skill , Writing Skillตรงกับแนวข้อสอบแบบใหม่ทุกประการ เนื้อหาโจทย์เข้มข้น ตัวอย่างประกอบเข้าใจง่ายแถมฟรี ข้อสอบเสมือนจริง จำนวน 1 ชุด (80 ข้อ) พร้อมเฉลยอย่างละเอียด (Download ได้ในเล่ม)6. หนังสือข้อสอบ A-LEVEL ภาษาไทยโดย อ.ปิง เจริญศิริวัฒน์ชุดข้อสอบใหม่ทั้งหมด 8 ชุด ที่เป็นแนวข้อสอบวิชาภาษาไทยตรงตามแนวข้อสอบวิชาภาษาไทยในการสอบ วิชาสามัญหรือ A-Level มากที่สุดพร้อมเฉลยที่กระชับ เข้าใจง่าย ถูกต้อง แม่นยำ7. หนังสือข้อสอบ A-LEVEL สังคมศึกษาโดย อ.ปิง เจริญศิริวัฒน์เปลี่ยนปกใหม่ พิมพ์ครั้งที่ 9เพิ่ม 2 ชุดข้อสอบใหม่ตรงตามแนวข้อสอบวิชาสังคมในการสอบ วิชาสามัญหรือ A-Level มากที่สุดพร้อมเฉลยที่กระชับ เข้าใจง่าย ถูกต้อง แม่นยำ8. แนวข้อสอบ A-LEVEL ภาษาอังกฤษโดย อ.ศุภวัฒน์ พุกเจริญตะลุยแนวข้อสอบล่าสุดมากถึง 5 ชุดพร้อมเฉลยและคำอธิบายอย่างละเอียดเติมเต็มความมั่นใจก่อนลงสนามจริงกับสุดยอดศัพท์ 300 คำที่ออกข้อสอบบ่อย9. เตรียมสอบสังคมม.ปลาย ฉบับพร้อมเก็บคะแนนทุกสนามสอบ A-Level (สังคมแมวส้ม)โดย SOCIAL BY CATสรุปเนื้อหาสังคม ม.ปลายทั้งหมด พร้อมข้อสอบฝึกทำในเล่มเดียวเก็บเนื้อหาครบ กระชับ ตรงจุดอ่านแล้วเข้าใจง่าย ทำข้อสอบได้จริง10. แนวข้อสอบฟิสิกส์ A-LEVEL สำหรับการสอบ กสพท.โดย ณัฐวัชร์ มหายศนันท์ปรับปรุงและเรียบเรียงใหม่ จากหนังสือขายดี 2 เล่มแนวข้อสอบฟิสิกส์ 9 วิชาสามัญ (กสพท.)แนวข้อสอบฟิสิกส์ใหม่ 9 วิชาสามัญ ตามแนวทาง สสวท.

Activity

ขอเชิญทุกท่านร่วมฟังเสวนาเปิดตัวหนังสือเรื่อง"เอกรังสรรค์ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรวิชาการ"   อัตชีวประวัติของอาจารย์ซุนจิ มูไร

Dec 12, 2023

ขอเชิญทุกท่านร่วมฟังเสวนาเปิดตัวหนังสือเรื่อง"เอกรังสรรค์ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรวิชาการ" อัตชีวประวัติของอาจารย์ซุนจิ มูไร

ศูนย์หนังสือจุฬา ร่วมกับ สำนักพิมพ์จุฬาฯ ขอเชิญทุกท่านร่วมฟังเสวนาเปิดตัวหนังสือเรื่อง"เอกรังสรรค์ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรวิชาการ"  อัตชีวประวัติของอาจารย์ซุนจิ มูไร   วิทยากรโดย- คุณบุญญรัตน์ บุญญาทิษฐาน     ที่ปรึกษาสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย - ม.ล.วีรอร  วรวุฒิ                          อดีตนายกสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย - Dr.Manzul Hazarika               ผู้อำนวยการศูนย์ Geoinformatics Center (GIC)  ที่ AIT - ศ.ดร.สุริชัย   หวันแก้ว                   อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย- คุณปกรณ์ กฤษประจันต์                นายกสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย    ผู้ดำเนินรายการ   ในวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566  เวลา 13.00-15.00 น.  ณ เรือนจุฬานฤมิต จุฬาฯ  (ตรงข้ามสำนักพิมพ์จุฬาฯ) สอบถามเพิ่มเติมได้ที่  โทร. 0-2218-9893-5   รับชมผ่านช่องทาง  Live  ได้ที่ Fanpage  : Chulabook **แผนที่ เรือนจุฬานฤมิต02 218 0101g.coลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ :  forms.gle

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ จับมือ การบินไทย มอบหนังสือ มอบโอกาส สร้างนักอ่านในท้องถิ่น

May 09, 2023

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ จับมือ การบินไทย มอบหนังสือ มอบโอกาส สร้างนักอ่านในท้องถิ่น

มอบหนังสือ : คณะผู้บริหารศูนย์หนังสือจุฬาฯ และคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำศูนย์ปฏิบัติการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกันมอบหนังสือในโครงการ “มอบหนังสือ มอบโอกาส สร้างนักอ่านในท้องถิ่น” ณ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ.ด่านช้าง จ. สุพรรณบุรี

งานเปิดตัวหนังสือ “การเรียนรู้เชิงรุกเสริมสร้างสมรรถนะ”   ผลงานเล่มล่าสุดของ รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และคณะ

Apr 20, 2023

งานเปิดตัวหนังสือ “การเรียนรู้เชิงรุกเสริมสร้างสมรรถนะ” ผลงานเล่มล่าสุดของ รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และคณะ

งานเปิดตัวหนังสือ “การเรียนรู้เชิงรุกเสริมสร้างสมรรถนะ”   ผลงานเล่มล่าสุดของ รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และคณะ วิทยากรโดย รศ. ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอน และด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ รศ.พเยาว์ ยินดีสุข อาจารย์พิเศษสาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ  ดำเนินรายการโดย อาจารย์ฐานันดร์ ไบรนางกูร ผู้อำนวยการโรงเรียนกฤตศิลป์วิทยา เมื่อวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566  เวลา 11.00 - 13.00 น. ณ เวทีกลาง ฮอลล์ 5 – 7  ชั้น LG  ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่ 51 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 21

งานเปิดตัวหนังสือนิทาน เรื่อง “วานร” นิทานคุณธรรมที่ช่วยจัดการความขัดแย้งภายในใจของเด็กก่อนวัยรุ่น

Apr 20, 2023

งานเปิดตัวหนังสือนิทาน เรื่อง “วานร” นิทานคุณธรรมที่ช่วยจัดการความขัดแย้งภายในใจของเด็กก่อนวัยรุ่น

แสดงความยินดี : เกรียงศักดิ์ หรรษาเวก กรรมการผู้จัดการศูนย์หนังสือจุฬาฯ แสดงความยินดีกับ ดร.พุทธชาด สุจริตกุล เปิดตัวผลงานเขียนหนังสือเล่มแรก เรื่อง “วานร” นิทานคุณธรรมที่ช่วยจัดการความขัดแย้งภายในใจของเด็กก่อนวัยรุ่น ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่ 51 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 21 

Procurement

May 24, 2022

ประกาศศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศผลขายทอดตลาดลิฟต์บรรทุกสินค้าพร้อมอุปกรณ์ชั้นวางของ (ตั้งแต่ชั้นที่ 2 ขึ้นไป) และรื้อถอนจำนวน 3 เครื่อง

ประกาศศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประกาศผลขายทอดตลาดลิฟต์บรรทุกสินค้าพร้อมอุปกรณ์ชั้นวางของ (ตั้งแต่ชั้นที่ 2 ขึ้นไป) และรื้อถอนจำนวน 3 เครื่อง

May 03, 2022

ประกาศศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องประกาศขายทอดตลาดลิฟต์บรรทุกสินค้าพร้อมอุปกรณ์ชั้นวางของ (ตั้งแต่ชั้นที่ 2 ขึ้นไป) และรื้อถอนจำนวน 3 เครื่อง

ประกาศศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรื่องประกาศขายทอดตลาดลิฟต์บรรทุกสินค้าพร้อมอุปกรณ์ชั้นวางของ (ตั้งแต่ชั้นที่ 2 ขึ้นไป) และรื้อถอนจำนวน 3 เครื่องระหว่างวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ถึง วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 

Nov 11, 2021

ประกาศศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่ารถยนต์ตู้โดยสาร

ประกาศศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่ารถยนต์ตู้โดยสาร จำนวน ๑ คัน โดยวิธีประกวดราคา

Jul 06, 2021

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดเย็บเครื่องแบบพนักงานประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดเย็บเครื่องแบบพนักงานประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง