การออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
การออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
only ebook
การออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้

การออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้

ผู้แต่ง : ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ และคณะ

อี-บุ๊ค

฿ 99.00

99.00

ประหยัด 0 %

TAGS :

ข้อมูลหนังสือ

Barcode : 3000000022613

หมวดหนังสือ : การเรียน การสอน

รายละเอียดสินค้า : การออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้

หนังสือนี้ประกอบไปด้วยสามตอนใหญ่คือ ตอนแรกได้นำเสนอเกี่ยวกับการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ตอนที่สองได้นำเสนอการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ และตอนที่ 3 เป็นการประเมินและปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ซึ่งทั้งสามส่วนนี้มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน ที่ผู้สอนจะต้องทำความเข้าใจให้ชัดเจน เพราะการที่จะสอนนั้นคงไม่ใช่แค่หยิบหนังสือขึ้นมาหนึ่งเล่มแล้วดำเนินการสอนได้เลย แต่ที่ถูกต้องนั้นผู้สอนจะต้องคิดและวางแผนล่วงหน้าว่าจะสอนอะไร สอนใคร สอนที่ไหน ในบริบทอย่างไร สอนอย่างไรและจะให้เกิดผลอย่างไร แล้วจึงนำผลการออกแบบการสอนนั้นมาเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสิ่งที่ได้ออกแบบไว้ เพื่อให้ได้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ดี มีคุณภาพ สามารถนำไปจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งต้องมีการปรับปรุงพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้นั้นให้ทันสมัยอยู่เสมอ และสอดคล้องกับผู้เรียนแต่ละคน/กลุ่มที่เปลี่ยนไปด้วย

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ลูกค้าที่ซื้อสินค้านี้ ซื้อสินค้านี้ด้วย

คะแนนรีวิวจากผู้ซื้อจริง

0 เต็ม 5 ดาว
0 คน
0
0
0
0
0