แนวความคิดเชิงกลยุทธ พิชิตคดีแพ่ง เล่ม 2 | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
แนวความคิดเชิงกลยุทธ พิชิตคดีแพ่ง เล่ม 2
แนวความคิดเชิงกลยุทธ พิชิตคดีแพ่ง เล่ม 2

แนวความคิดเชิงกลยุทธ พิชิตคดีแพ่ง เล่ม 2

ผู้แต่ง : สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่

หนังสือปกอ่อน

฿ 349.00

410.00

ประหยัด 14 %

TAGS :

ข้อมูลหนังสือ

Barcode : 9786168314043

ISBN : 9786168314043

ปีพิมพ์ : 1 / 2565

ขนาด ( w x h ) : 185 x 260 mm.

จำนวนหน้า : 448 หน้า

หมวดหนังสือ : กฎหมายแพ่งและพาณิชย์

รายละเอียดสินค้า : แนวความคิดเชิงกลยุทธ พิชิตคดีแพ่ง เล่ม 2

หนังสือ แนวความคิดเชิงกลยุทธ พิชิตคดีแพ่ง ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน เล่ม ๒

คดีแพ่งมีปัญหาที่สลับชับซ้อน ด้วยต้องอาศัยข้อเท็จจริง ที่ได้จากการ

รวบรวมพยานเอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล มาประมวลข้อเท็จจริงให้เชื่อมโยง

แล้วปรับเข้าข้อกฎหมายเป็นแนวทางการวินิจฉัยข้อแพ้ซนะ คำพิพากษาศาลฎีกาแต่ละ

เรื่องจะอธิบายความหมายสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นคำฟ้อง คำให้การ ก็จะเป็นแนว

คำฟ้อง คำให้การแต่ละเรื่องที่มีข้อเท็จจริงแตกต่างกัน สามารถนำมาประมวลแล้ว

ประยุกต์เพิ่มเติมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับคดี ให้คำฟ้อง คำให้การนั้นสมบูรณ์ตาม

ข้อเท็จจริงที่เกิดเป็นปัญหา เป็นการแก้จุดบกพร่องในการบรรยายฟ้องเคลือบคลุมหรือ

คำให้การไม่ชัดแจ้ง แนววินิจฉัยของศาลฎีกาทำให้มองเห็นกรรมวิธีในการเตรียม

พยานหลักฐานมานำสืบตามข้ออ้าง และข้อต่อสู้ของตน  ข้อบกพร่องของพยาน

หลักฐานที่มีน้ำหนัก ไม่มีน้ำหนักรับฟังนอกจากนี้ยังยกแนวทางการซักถาม ถามค้าน

หรือถามติง ที่ทำให้พยานหลักฐานมีน้ำหนักหรือเป็นข้อพิรุธ การเบิกความเจือสม

หรือสอดคล้องต่อกันในการรับฟังการเบิกความเป็นข้อพิรุธทำให้พยานหลักฐาน

มีน้ำหนักน้อย ซึ่งสามารถนำมาเป็นแนวทางตั้งตุ๊กตาในการเตรียมข้อเท็จจริงในคดีได้

ทั้งยังเป็นแนวทางประกอบการเขียนอุทธรณ์ฎีกาด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้เขียนได้

รวบรวมแนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่น่าสนใจแต่ละลักษณะเพื่อประโยชน์ในการศึกษา

ค้นคว้า แก่ผู้ที่สนใจ และประสบปัญหาพร้อมข้อสังเกตในแต่ละเรื่องเพื่อเป็น

แนวทางจุดประกายความคิด หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่คู่ความ หากมีข้อบกพร่อง

ประการใด ผู้เขียนขอน้อมรับไว้เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงต่อไป


สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่

ผู้พิพากษาสารบัญ : แนวความคิดเชิงกลยุทธ พิชิตคดีแพ่ง ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน เล่ม ๒

บทที่ ๑ ฝากทรัพย์

บทที่ ๒ ตัวแทน นายหน้า

บทที่ ๓ ประกันภัย รับช่วงสิทธิ

บทที่ ๔ ตั๋วเงิน

บทที่ ๕ หุ้นส่วน

บทที่ ๖ บริษัท

บทที่ ๗ ครอบครัว มรดก

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ลูกค้าที่ซื้อสินค้านี้ ซื้อสินค้านี้ด้วย

คะแนนรีวิวจากผู้ซื้อจริง

0 เต็ม 5 ดาว
0 คน
0
0
0
0
0