การพัฒนาครูสังคมศึกษาในฐานะนวัตกรการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในยุคดิจิทัล | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
การพัฒนาครูสังคมศึกษาในฐานะนวัตกรการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในยุคดิจิทัล
only ebook
การพัฒนาครูสังคมศึกษาในฐานะนวัตกรการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในยุคดิจิทัล

การพัฒนาครูสังคมศึกษาในฐานะนวัตกรการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในยุคดิจิทัล

ผู้แต่ง : รัชนีกร หงส์พนัส

อี-บุ๊ค

฿ 179.00

200.00

ประหยัด 10 %

TAGS :

ข้อมูลหนังสือ

Barcode : 3000000010465

หมวดหนังสือ : การเรียน การสอน

รายละเอียดสินค้า : การพัฒนาครูสังคมศึกษาในฐานะนวัตกรการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในยุคดิจิทัล

ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติทั้งทางด้านสังคมเศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี อันเป็นผลมาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจการเมืองโลก การเปลี่ยนแปลงนี้มีผลทำให้ประเทศต่าง ๆ ในโลกต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน และมีความเชื่อมโยงระหว่างกันมากขึ้น โลกที่เคยกว้างใหญ่ ดินแดนแต่ละประเทศที่อยู่ห่างไกลกันสามารถติดต่อกันได้ภายในเวลาเสี้ยววินาทีประดุจเป็นหมู่บ้านเดียวกัน (Global Village) ภูเขาและทะเลซึ่งเป็นพรมแดนธรรมชาติที่เคยเป็นอุปสรรคในการติดต่อไปมาหาสู่ ดูเสมือนเลือนหายไปจนกลายเป็นโลกไร้พรมแดน โดยเฉพาะในยุคปกติใหม่ (New Normal) หรือในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ที่ผูกติดกับยุคโลกาภิวัตน์ (Globalization) ซึ่งทำให้โลกรวมเป็นหนึ่งเดียว ผู้ที่สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลง และปรับตัวอย่างชาญฉลาดก็จะสามารถฟื้นตัวจากวิกฤติได้อย่างรวดเร็ว หนังสือ“การพัฒนาครูสังคมศึกษาในฐานะนวัตกรการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในยุคดิจิทัล” ( Development of History Teachers as Innovators for History Learning Management in Digital Age) เล่มนี้มีแนวคิดที่จะพัฒนาครูสังคมศึกษาที่จัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ให้มีศักยภาพและเพิ่มบทบาทการเป็นนวัตกรการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในยุคดิจิทัล

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ลูกค้าที่ซื้อสินค้านี้ ซื้อสินค้านี้ด้วย

คะแนนรีวิวจากผู้ซื้อจริง

0 เต็ม 5 ดาว
0 คน
0
0
0
0
0