หลักการบัญชีเบื้องต้น | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
หลักการบัญชีเบื้องต้น
only ebook
หลักการบัญชีเบื้องต้น

หลักการบัญชีเบื้องต้น

ผู้แต่ง : นภาพร ลิขิตวงศ์ขจร

อี-บุ๊ค

฿ 279.00

350.00

ประหยัด 20 %

TAGS :

ข้อมูลหนังสือ

Barcode : 3000000008099

หมวดหนังสือ : การบัญชี

รายละเอียดสินค้า : หลักการบัญชีเบื้องต้น
หนังสือ “หลักการบัญชีเบื้องต้น” เล่มนี้ แต่งขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาหลักการบัญชีเบื้องต้น เนื้อหาภายในหนังสือเล่มนี้ครอบคลุมเนื้อหาของรายวิชาดังกล่าวในหลักสูตรบัญชีบัณฑิตของหลายสถาบันการศึกษา หนังสือเล่มนี้มีการนำเสนอโดยเรียงลำดับตามขั้นตอนของการจัดทำบัญชี ซึ่งทำให้ง่ายต่อการศึกษาด้วยตนเอง อีกทั้งมีตัวอย่างการลงบัญชีประกอบทุกขั้นตอน นอกจากนั้น ในท้ายเล่มยังมีแบบฝึกหัดประกอบในแต่ละเรื่องเพื่อให้ผู้อ่านสามารถฝึกฝนเพื่อให้เกิดทักษะในด้านการบัญชีมากขึ้น ดังนั้น การอ่านหนังสือเล่มนี้นักธุรกิจหรือผู้สนใจทั่วไปสามารถทำความเข้าใจหลักการบัญชีได้ด้วยตนเอง หนังสือเล่มนี้จะนำเสนอหลักการบัญชีที่เป็นพื้นฐาน เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วยการบัญชีสำหรับธุรกิจทั้ง 3 ประเภท ครอบคลุมการบัญชีสำหรับธุรกิจการบริการ ธุรกิจพาณิชยกรรมและธุรกิจอุตสาหกรรม นอกจากนั้นยังเพิ่มเติมในส่วนของพื้นฐานการบัญชีที่จำเป็นในการจัดทำบัญชีประกอบด้วย การบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม การใช้สมุดรายวันเฉพาะเพื่อช่วยในการบันทึกบัญชี การใช้ระบบใบสำคัญจ่ายเพื่อควบคุมการจ่ายเงิน และการควบคุมเงินสดและจัดทำงบกระทบยอด เพื่อตรวจสอบยอดเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร จากเนื้อหาทั้งหมดในหนังสือเล่มนี้จะทำให้ผู้อ่านสามารถนำหลักการบัญชีไปประยุกต์ใช้ได้จริง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

คะแนนรีวิวจากผู้ซื้อจริง
0 เต็ม 5 ดาว
0 คน
0
0
0
0
0