เตรียมสอบ CU-AAT | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
เตรียมสอบ CU-AAT
เตรียมสอบ CU-AAT

เตรียมสอบ CU-AAT

ผู้แต่ง : สุทิน พูลสวัสดิ์

หนังสือปกอ่อน

฿ 297.00

350.00

ประหยัด 15 %

TAGS :

ข้อมูลหนังสือ

Barcode : 9786165470988

ISBN : 9786165470988

ปีพิมพ์ : 4 / 2561

ขนาด ( w x h ) : 185 x 260 mm.

จำนวนหน้า : 360 หน้า

หมวดหนังสือ : คู่มือสอบเข้าป.โท/เอก

รายละเอียดสินค้า : เตรียมสอบ CU-AAT

ในปัจจุบันการสอบเข้าเรียนต่อในหลักสูตรนานาชาติ (International Program) ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกำลังเป็นที่นิยม ผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อสามารถยื่นผลคะแนนสอบ CU-AAT (ChulalongkornUniversity Academic Aptitude Test)

ซึ่งคณะที่เปิดรับคะแนน CU-AAT ได้แก่ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คณะเศษรฐศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ และ คณะจิตวิทยา โดยมีผู้เข้าแข่งขันเป็นจำนวนมาก แต่ทางมหาวิทยาลัยรับเข้าเรียนต่อได้ในจำนวนที่จำกัด

ทางศูนย์หนังสือ ที.จี.อาร์.อี. จึงได้จัดทำหนังสือเตรียมสอบ CU-AAT เล่มนี้ขึ้น เพื่อช่วยให้ ผู้เตรียมสอบ CU-AAT ทำคะแนนได้สูงและสามารถเข้าศึกษาต่อได้สมตามความมุ่งหมาย ในหนังสือ เตรียมสอบ CU-AAT เล่มนี้ ได้รวบรวมและเรียบเรียงเนื้อหาสาระต่างๆไว้อย่างสมบูรณ์แบบครบทั้ง ส่วนคณิตศาสตร์ (Math Section) และส่วนภาษาอังกฤษ (Verbal Section) นับว่าเป็นหนังสือเตรียมสอบ CU-AAT เล่มแรกในประเทศไทยที่สมบูรณ์แบบครบทุกส่วน

โดยได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 ส่วนคือ

ส่วนที่ 1 (Part 1) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสอบ CU-AAT

ส่วนที่ 2 (Part 2) CU-AAT Math Review จะเป็นการทบทวนคณิตศาสตร์ทั้งหมดคือเลขคณิต (Arithmetic) พีชคณิต (Algebra) เรขาคณิต (Geometry) และปัญหาโจทย์ข้อความ (Problem Solving)

ส่วนที่ 3 (Part 3) CU-AAT Verbal Review เป็นการทบทวน ภาษาอังกฤษทั้งหมด คือ ส่วนของการอ่าน (The Critical Reading) และ ส่วนของการเขียน (The Writing Section)

ส่วนที่ 4 (Part 4) รวมข้อสอบ CU-AAT พร้อมเฉลยอย่างละเอียด เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยข้อสอบ CU-AAT และสามารถทำข้อสอบได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนจี้ ะให้ประโยชน์ความรู้และความเข้าใจตลอดแนวทางในการทำ ข้อสอบ CU-AAT เพื่อให้ได้คะแนนสูงจนสามารถเข้าศึกษาต่อที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ตามความต้องการ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ลูกค้าที่ซื้อสินค้านี้ ซื้อสินค้านี้ด้วย

คะแนนรีวิวจากผู้ซื้อจริง

0 เต็ม 5 ดาว
0 คน
0
0
0
0
0