ช่างมอเตอร์ไซค์ | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
ช่างมอเตอร์ไซค์
ช่างมอเตอร์ไซค์

ช่างมอเตอร์ไซค์

ผู้แต่ง : กฤษณ์ อินทรนนท์

หนังสือปกอ่อน

฿ 161.00

179.00

ประหยัด 10 %

TAGS :

ข้อมูลหนังสือ

Barcode : 9786168282335

ISBN : 9786168282335

ปีพิมพ์ : 1 / 2566

ขนาด ( w x h ) : 145 x 210 mm.

จำนวนหน้า : 184 หน้า

หมวดหนังสือ : วิศวกรรมยานยนต์

รายละเอียดสินค้า : ช่างมอเตอร์ไซค์

หนังสือเล่มนีอ้ ธิบายถึงพืน้ ฐานที่สำคัญของมอเตอร์ไซค์ (จักรยานยนต์) โครงสร้าง

ระบบกลไกที่สำคัญ และชิน้ ส่วนเครื่องยนต์ เหมาะสำหรับผู้อยากเป็นช่างซ่อมหรือเรียน

ช่างยนต์ หรือผู้สนใจเรียนรู้ระบบต่างๆ ของมอเตอร์ไซค์ โดยเนือ้ หาจะแจกแจงราย

ละเอียดในแต่ละระบบที่ควรรู้ เนือ้ หาเข้าใจง่าย และสามารถทำตามขัน้ ตอนการซ่อม

บำรุง รวมถึงการตรวจสอบชิน้ ส่วนเพื่อประเมินสภาพการทำงานของระบบเครื่องยนต์

ระบบคลัตช์ และระบบส่งกำลังได้

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

คะแนนรีวิวจากผู้ซื้อจริง

0 เต็ม 5 ดาว
0 คน
0
0
0
0
0