ตามพุทธบถสืบพุทธธรรม
ตามพุทธบถสืบพุทธธรรม

ตามพุทธบถสืบพุทธธรรม

Author : ธรรมสภา

Hardcover

฿ 450.00

500.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9786160309795

ISBN : 9786160309795

Year of print : 1 / 2562

Size ( w x h ) : 215 x 275 mm.

Number of pages : 221 Pages

Book category : ศาสนาพุทธ

Product details : ตามพุทธบถสืบพุทธธรรม

หนังสือ "ตามพุทธบถ สืบพุทธธรรม" เล่มนี้ คณะผู้จัดทำมีความประสงค์ให้พุทธบริษัท พุทธศาสนิกชนที่มีศรัทธาต่อพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่มีความต้องการจาริกแสวงบุญ ณ สังเวชนียสถาน ณ สถานที่จริง สามารถทราบเรื่องราวความสำคัญของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ ได้เห็นสถานที่จริง พร้อมรูปประกอบ เพื่อเป็นแนวทางให้คณะจาริกแสวงบุญสังเวชนียสถาน รู้เส้นทาง ตลอดจนความสำคัญของสถานที่นั้น ๆ ทั้งยังประโยชน์ถึงพุทธบริษัทที่ไม่เคยจาริกแสวงบุญ แม้เห็นหนังสือประกอบภาพถ่ายเล่มนี้ แล้วเกิดศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา มีความเชื่อมั่นน้อมนำคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไปประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็นที่พึ่งในปัจจุบันและอนาคต

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0