พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เล่ม 6 :ชุด 7 กษัตริย์ราชภักดิ์ (สองภาษา ไทย-อังกฤษ)
Out of stock
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เล่ม 6 :ชุด 7 กษัตริย์ราชภักดิ์ (สองภาษา ไทย-อังกฤษ)

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เล่ม 6 :ชุด 7 กษัตริย์ราชภักดิ์ (สองภาษา ไทย-อังกฤษ)

Author : ฝ่ายวิชาการสถาพรบุ๊คส์

Softcover

฿ 135.00

150.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9786160026609

ISBN : 9786160026609

Year of print : 1 / 2559

Size ( w x h ) : 215 x 295 mm.

Number of pages : 47 Pages

Book category : ชีวประวัติบุคคลสำคัญ

Product details : พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เล่ม 6 :ชุด 7 กษัตริย์ราชภักดิ์ (สองภาษา ไทย-อังกฤษ)
"พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เสด็จพระราชสมภพเมื่อ วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๓๔๗ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๑ พระองค์ทรงนิวัฒน์สยามประเทศให้มีความทันสมัย โดยทรงนำงานด้านวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ มาผนวกรวมกับอารายธรรมสยาม จนทำให้สยามประเทศมีความเจริญรุ่งเรืองทัดเทียมอารยประเทศ อาทิเช่น ทรงคำนวณว่าจะปรากฏสุริยุปราคาเต็มดวงได้ในประเทศสยาม ณ ตำบลหว้ากอ จังหวัดประจวบคิรีขันธ์ ซึ่งเมื่อถึงเวลาที่พระองค์ทรงคำนวณจึงเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงดังที่ทรงได้คำนวณไว้ เสด็จสวรรคต ณ พระที่นั่งภาณุมาศจำรูญ ภายในพระบรมมหาราชวัง รวมพระชนมายุ ๖๔ พรรษา หนังสือชุด ๗ กษัตริย์ราชภักดิ์ นี้ นำเสนอพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของสมเด็จบูรพกษัตริย์แห่งสยาม ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อเทิดทูนและประกาศเกียรติคุณที่ทรงสร้างคุณูปการยิ่งใหญ่ต่อประเทศชาติ จัดพิมพ์สองภาษาไทย-อังกฤษ ท้ายเล่มมีแบบฝึกหัดทบทวนและข้อมูลสำหรับการท่องเที่ยวอุทยานราชภักดิ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ "

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0