ประมวลสาระชุดวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการฝึกอบรม หน่วยที่ 1-7 (27744) (ป.โท)
Out of stock
ประมวลสาระชุดวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการฝึกอบรม หน่วยที่ 1-7 (27744) (ป.โท)

ประมวลสาระชุดวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการฝึกอบรม หน่วยที่ 1-7 (27744) (ป.โท)

Author : ชัยยงค์ พรหมวงศ์

Softcover

฿ 630.00

700.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9789746456050

ISBN : 9789746456050

Year of print : 3 / 2552

Size ( w x h ) : 0 x 0 mm.

Number of pages : 0 Pages

Book category : การบริหารงานบุคคล

Product details : ประมวลสาระชุดวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการฝึกอบรม หน่วยที่ 1-7 (27744) (ป.โท)

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0