ประมวลสาระชุดวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์ หน่วยที่ 1-5 (92705) (ป.โท)
Out of stock
ประมวลสาระชุดวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์ หน่วยที่ 1-5 (92705) (ป.โท)

ประมวลสาระชุดวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์ หน่วยที่ 1-5 (92705) (ป.โท)

Author : กฤษฎา ประศาสน์วุฒิ

Softcover

฿ 450.00

500.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9789749803516

ISBN : 9789749803516

Year of print : 2 / 2556

Size ( w x h ) : 0 x 0 mm.

Number of pages : 0 Pages

Book category : การบริหารงานบุคคล

Product details : ประมวลสาระชุดวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์ หน่วยที่ 1-5 (92705) (ป.โท)

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0