ประมวลสาระชุดวิชาการจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์ หน่วยที่ 1-8 (32721) (ป.โท)
Out of stock
ประมวลสาระชุดวิชาการจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์ หน่วยที่ 1-8 (32721) (ป.โท)

ประมวลสาระชุดวิชาการจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์ หน่วยที่ 1-8 (32721) (ป.โท)

Author : ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์

Softcover

฿ 720.00

800.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9786165052061

ISBN : 9786165052061

Year of print : 5 / 2557

Size ( w x h ) : 0 x 0 mm.

Number of pages : 0 Pages

Book category : การบริหารงานบุคคล

Product details : ประมวลสาระชุดวิชาการจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์ หน่วยที่ 1-8 (32721) (ป.โท)

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0